De Vrije Mare Dag
12 maart 2022

 

Thema van de dag is:
AANVAARDING , ONGEACHT WAT HET LEVEN BRENGT. 

Onderstaand zijn drie ontwikkelingspoorten vrijgegeven die aan de orde zullen komen
en op de dag zelf zal Marieke afstemmen op wat nodig is.

Ontwikkelingspoort 1

VEELVRAGENDHEID VAN HET LEVEN AANVAARDEN

Veelvragendheid van het leven aanvaarden is belangwekkend
gezien de leringen die plaatsvinden tijdens het Leven op aarde.

Uitstaand met de veelvragendheid van het Leven zelf
betekent dat een mens zichzelf schoolt
in een bijzondere wijze van vormgeven
aan zijn geestelijke bestaan binnen de aardse rijken.

Wie zich hiervan ontdoet, langdurig,
doet zichzelf tekort
daar hij hierdoor de menselijke evolutiedrang beperkt.
Niet alleen ten opzichte van zichzelf
maar ook ten opzichte van anderen met wie hij uitstaat.

Veelvragend betoon geeft aan
dat opgewaardeerd wordt de mogelijkheden van deze mens
tot dat wat hem omringt.

Tegelijkertijd verzwaart het periodiek de levensstijl
die hij zich toegeëigend had,
om vervolgens verruimd van hart
zich openhartig het leven toe te eigenen,
meer welbespraakt en dieper doorleefd dan eens.

 

Ontwikkelingspoort 2
VERLEGENHEID TEN OPZICHTE VAN HET ONGERIJMDE

Verlegenheid ervaren in relatie tot wat men ontmoet
is een onderdeel het Leven eigen.

Men weet niet op voorhand
hoe men situaties ten beste kan beantwoorden,
zowel in omgang als in verhouding daartoe.

Een mens wordt langzamerhand wijs
in het uitstaan met dat wat in aanvang ongerijmd is voor hem.

Van lieverlee doorgrondt hij de betekenisvolheid van zaken
die op zijn pad gebracht zijn.
Echter, voorbij dat dient hij zichzelf in ere te houden
niet wetende waartoe dit pad leidt.

Immers, dat wat als beproeving gekenmerkt kan worden
stelt hem in staat zich steeds verder te ontwikkelen.
Niet slechts voor zichzelf alleen
maar ook ten aanzien van het veld van verwantschappen
waar hij toe behoort.

Wie zichzelf daarom slechts onvoldoende toereikend voelt
om de beperkingen die het Leven toont zich eigen te maken,
verliest zelfvertrouwen en bemoediging tot zichzelf.

Geef uzelf daarom de ruimte van uithoudingsvermogen
en leg de verlegenheid af, daar waar u zaken nog niet doorziet.

 

Ontwikkelingspoort 3
VEELEISENDHEID EN BEHARTIGING VAN ZAKEN

Veeleisendheid van wat het leven u brengt
staat menigmaal deels ook uit
met de onwil zaken ter harte te nemen,
waardoor men deze wenst te verleggen
in plaats van te ontmoeten.

Wie zaken ontmoet
vindt dieper gelegen aanwijzingen
hoe zich te verhouden tot dat
wat men in aanvang als belastend ervaart.

Wie ruim van hart zaken niet ontloopt
maar vanuit ontmoeting aangaat,
baant zich een weg naar zekerheidsbeleving toe.

Níet de verzoeking is wat hem beperkt,
maar hem juist de kans geeft
zich ruimer te ontwikkelen dan voorheen.

Zo, zie niet op tegen beperkingen die uw weg kruisen
maar bezie ze als opgang tot een ruimhartiger leven.

Datum en Tijd
12 maart 2022: 13:00 uur – 16.30 uur
Inloop met koffie en thee vanaf 12.30 uur

Locatie
Ontmoetingskapel Kapelweg 45 3951 AB Maarn Utrecht 

Wil je meedoen?
Mail dan je aanmelding vóór 5 maart a.s. naar mooiebijeenkomsten@devrijemare.nl

Share This