De Vrije Mare Dag
25 oktober 2023

 

Onderstaand zijn drie ontwikkelingspoorten vrijgegeven die aan de orde zullen komen en op de dag zelf zal Marieke afstemmen op wat nodig is.

Ontwikkelingspoort 1

WELOVERWOGENHEID

 Innerlijk volwassen ten ijs komen vraagt voorwerk
in weloverwogen gedachtegangen en gedragingen die uitgerijpt zijn.
Dít neemt tijd in beslag en vraagt geen overhaaste afwegingen,
noch interpretaties van zaken die men nog niet voldoende kan overzien.

Velen achten dit moeilijk en willen liever vlot beraden ten ijs gaan
terwijl men de diepgang van wat men wenst te beoefenen
te weinig tot zich heeft laten doordringen.

In uw maatschappij staat het snel maken van keuzes centraal.
Onwetendheid wordt menigmaal bestraft én in de voortgang der dingen
wordt zelden vanuit rust voldoende vooruit geschouwd.

Neem daarom de wijze raad ter harte om tijd en verdieping centraal te stellen
ten bate van de voortgang der dingen.

 

Ontwikkelingspoort 2

EERLIJK DELEN OVER EIGEN LEERERVARINGEN

Van lieverlee wijzer worden door vallen en opstaan,
maakt dat de behoefte om eerlijk hierover te delen
toeneemt in de loop der jaren.

Echter veelal gaat men zwijgzaam overweg met de dillema’s van eens.
Leerervaring hiermee wordt onvoldoende in alle nuchterheid gedeeld.
Daarmee verzaakt een samenleving haar kapitaal aan eerder opgedane ervaringen.

Hier deelgenoot van worden schept vooruitzicht
en weloverwogen beslissingen nemen toe.
Ieder mens is zélf verantwoordelijk ten aanzien van zijn eigen leerervaringen en het ruiterlijk delen daarvan.
Zie dit als een opgave en een verlichting tegelijkertijd.

 

Ontwikkelingspoort 3

HOOPVOL ZICH BLIJVEN RICHTEN

Veelal vindt de mens het moeilijk in de voortgang van de jaren
zich hoopvol te blijven richten op dat wat zich nog zo onaf toont.
De onderwerpen kunnen talloos zijn.

Echter de vermoeidheid die optreedt in het wachten op wat men ééns hoopte
maakt dat mensen gedesillusioneerd voortleven.

Zij zijn te weinig vooralsnog in staat om vernieuwing de toekomst te gunnen,
vóórbij het uiterlijke oog in wat men zélf behoeft te zien.
Dít maakt mismoedig en geloof wát men nog uitbeeldt
voelt innerlijk onoprecht.

Hoe begrijpelijk dit ook is,
de mens dient zijn hoop intentioneel te blijven belijden,
in het zuiver weten dat wat men gemeenschappelijk wenst
ééns beantwoord wordt.

De tijd kent zijn restricties
echter het tijdeloze schept ieder perspectief uiteindelijk.

 

Datum en Tijd
25 maart 13:00 uur – 16.30 uur
In de ochtend, van 10.00 – 12.30 uur wordt de workshop ‘Krachtdieren als spiegel en steun’ door DierenPerspectief verzorgd.

Locatie
Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, 3951 AB Maarn

Wil je meedoen?
Mail dan je aanmelding vóór 22 maart a.s. naar mooiebijeenkomsten@devrijemare.nl

Share This