De Vrije Mare Dag
8 oktober 2022

 

Onderstaand zijn drie ontwikkelingspoorten vrijgegeven
die aan de orde zullen komen en op de dag zelf zal Marieke afstemmen op wat nodig is.

Ontwikkelingspoort 1

OVERCONCENTRATIE ONTSPANNEN

Geconcentreerde aandacht neerleggen
vraagt méér
dan mensen menigmaal kunnen overzien.

Aandacht vragende zaken
creëren de intentie
om zich daartoe te verhouden.

Echter de wijze waarop
is aan de mens zélf gegeven.

Wie vanuit rust en betrokkenheid
zich aandachtsvol richt
bemerkt al spoedig dat zaken beter vlotten
dan bij overconcentratie
die spanningsvolheid oproept.

Laat daarom overmaat aan spanning gaan
en verlies uzelf niet in overdenkingen
die processen onnodig versnellen.

Ontwikkelingspoort 2

ZELFSTANDIGHEIDSVERLIES IN RELATIE TOT ONTVANGEN

Verlies van zelfstandigheid
wordt menigmaal als nadelig aangemerkt.
Óók als dit onverhoopt geschiedt
en men afhankelijk is van hulp en bijstand van derden.

Wie blijft aanhikken
tegen het al of niet tijdelijke verlies van zelfstandigheid,
doet de ander tekort die hulpvaardig toeschiet
en van bijstand getuigt.

Een mens geeft en ontvangt.
Wie het ontvangen niet serieus betreedt
maar afslaat uit hang tot zelfstandig functioneren,
doet daarmee tekort de balans
welke geven en ontvangen somtijds verdient.

Geef uzelf daarom de rust
om al of niet tijdelijk verlies van zelfstandigheid
aan te gaan vanuit deze overweging.

Ontwikkelingspoort 3

TERUGZIEN VANUIT RUST

Veel van het gedane geeft de mens de rust
om terug te zien op het eerder verrichte.

Wie dit nalaat roept onrust op
omdat men zich ontevredener kan gaan gedragen.

Wie zichzelf liefheeft
mijdt het niet om tussentijds terug te zien
op wat zijn geschiedenis nalaat ten positieve.

Wees daarom bewust dat vooruitkijken alleen zin heeft
wanneer respectvol teruggezien wordt
op wat reeds eerder geschied is.

Datum en Tijd
8 oktober 2022 13:30 uur – 16.30 uur

Locatie
Ontmoetingskapel Kapelweg 45 3951 AB Maarn Utrecht 

Wil je meedoen?
Mail dan je aanmelding vóór 5 oktober a.s. naar mooiebijeenkomsten@devrijemare.nl

Share This