woensdag 27 mei 2020

Geboortepatronen spiritueel bekeken

De levenservaringen die een mens opdoet op aarde zijn complex van aard én liggen diep verankerd opgeslagen in zijn wezenlijke zijn. Ieder mens heeft als het ware een unieke imprint die buitengewoon lastig is te ontcijferen.

Prenatale indrukken die de foetus opdoet activeren de integrale basispatronen die langdurig door kunnen werken binnen dit leven én daarmee levenslessen activeren.
Immers de mens is gekomen als bewust levend wezen om zijn innerlijke ontwikkelingsdrang, scheppingsbevoegd, te leven.
Daarmee aangevend dat het heractiveren van oude patronen onvermijdelijk is ten dienste van de bewustzijnsontwikkeling op aarde die deze mens vóór de geboorte koos.

Zelfbewustzijnsontwikkeling verkiezen schept een klimaat van herkenning hierop én vergroot de kans om bekwaam patronen, die nadelig doorwerkend zijn op het eigen zelf, te bevrijden.
Met andere woorden wanneer een mens evolutiegevoelig voortschrijdt op zijn levenspad, dan kunnen deze herkenbare patronen een leidraad vormen voor zijn zielsontwikkeling.

Geboortepatronen zijn kenmerkend hierin daar zij verwijzingen achterlaten na reeds doorlopen geschiedenis.
Wie zich durft in te laten met de gedachte dat de ziel niet eenmalig maar meermalig geboren wordt op aarde zal bemerken dat wát zich toont bewustzijns makend herkend kan worden als verwijzing naar eerdere doorgegane geschiedenis.
Dit is niet om herhalingen uit te lokken, maar om zich te bevrijden van aannames eens gedaan.

Wie daarom geboortepatronen serieus neemt, bevoelt een werkelijkheid die mogelijkheden aanbiedt voor hernieuwde kansen.
Wie zich hier bewust mee inlaat vindt een wereld van verandering terug.

Deze dag staat in het teken van de betekenis van geboortepatronen
en hoe je daar bewustzijns makend mee overweg kan leren gaan.

Door wie: Deze dag wordt inhoudelijk verzorgd door Marieke de Vrij en Marleen Oosterhof.
Anna Verwaal zal een korte introductie van deze dag verzorgen.
Datum: 27 mei 2020
Tijd: Ontvangst 10.00 uur, aanvang 10.30 uur. Einde 17.00 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw De Schakel, Lingedijk 60-62, 4151 EG te Acquoy (Gld) (gratis parkeren).
Kosten: Beroepshalve € 150,-. incl. btw en geïnteresseerde €110,- incl. btw
De bedragen zijn inclusief koffie, thee en een vegetarische lunch. Aanmelding definitief na betaling.                                                       

Aanmelden en informatie: Anna Verwaal Anna@FromWombToWorld.com
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid bij het onderwerp.