Lieve Mens,

In deze tijd van ontwikkeling is er veel gaande in het belevingsveld van de mens wat aandacht vraagt en oproept tot bezinning, opdat de mens geen speelbal wordt van de ontwikkelingen die buiten en in zichzelf gaande zijn.

Ieder mens wordt opgeroepen om de balans in zichzelf te behouden en daarmee het collectieve veld te ondersteunen waartoe hij behoort. Ontegenzeggelijk wordt hiermee tegelijkertijd ondersteuning aangeboden aan het grotere veld van mens-zijn ontwikkeling en het behoud van natuurlijke eigenwaarde van ieder mens.

Onderstaande inspiraties zijn ontvangen vanuit de onstoffelijke wereld door Marieke de Vrij en Jules van der Veldt en worden hierbij vrijgegeven ter ondersteuning van de mens én het collectieve veld waartoe hij behoort en daarmee ook het grotere veld van de mensheid en de bewustzijnsontwikkeling die dit verdient.

Wij beiden hopen dat deze bijdrage eenieder kan steunen in deze roerige tijden.

Een betrokken en warme groet,

Marieke en Jules

Luister de complete audio

by Marieke de Vrij & Jules van de Veldt

UItgeschreven Tekst Inspiratie Jules van der Veldt

In de wijsheid van ieder mens ligt besloten
dat géén mens het recht heeft de ander naar het leven te staan,
noch zichzelf ‘op te offeren’ de ander te doden voor vergelding.

U allen bent geschapen vanuit de Liefde, onvoorwaardelijk!
Gééf om de ander, eer de ander gelijk uzelf.

Haal oorlogen uit uw midden,
daar zij het donkerste uit uzelf omhoog haalt.
Leer uzelf en de ander inzien dat u méér bent
dan strijd en onrecht alleen.

Géén wapen is doeltreffend om tijden te keren.
Leer te staan en op te staan zónder geweld te gebruiken.
Want zie, al wat is geschied betaalt zijn tol in het heden,
daar waar oog om oog en tand om tand geëerbiedigd wordt.
Want zij is niet uit de Liefde die wordt voorgestaan.

Geen hoegenaamd volk staat boven een ander.
Sta daarom het hoegenaamd recht op een eigen staat of gebied af.
Want zij is u enkel in bruikleen gegeven in de tijd die gaande was.
Niet voor niets zijn volkeren vertrokken en neergedaald
in alle streken van uw wereld.

Verenig u in de maat waar u uw liefde doet erkennen,
opdat eenieder gespaard wordt en u uzelf recht in de ogen kunt kijken.
Help elkaar dit in te zien, opdat u het ware geloof in uzelf herkent
en doet opstaan ter ering van allen op de aarde u gegeven,
in de vergankelijkheid van eenieder.

Opgetekend door

Jules J. van der Veldt

Hieronder vind je de audio en de uitgeschreven tekst van de ontwikkelingspoorten.

Innerlijk zelfgeloof

by Marieke de Vrij | Ontwikkelingspoort 1

Verblijding op vernieuwing

by Marieke de Vrij | Ontwikkelingspoort 2

De veeleisendheid van iedere dag te gaan

by Marieke de Vrij | Ontwikkelingspoort 3

2023 Drie ontwikkelingspoorten, de actualiteit aangaande

Ontvangen Ontwikkelingspoorten op 13 oktober 2023

Innerlijk zelfgeloof

In de veelbelastheid van deze tijd
is het voor velen veelvragend
om zelfstandig de eigen balans te behoeden.

Echter dít is waar het waarachtig om gaat
in tijden van verandering.

Wie zich mee laat sleuren
in alle uitgesproken en onuitgesproken denkwijzen,
doet zichzelf tekort,
omdat de aangrijpendheid hiervan
het eigen innerlijk zelf uit balans brengt.

Innerlijk standvastig blijven
is waar het nú om gaat
vanuit innerlijk zelfgeloof.

De wereld kent zijn opmaak
maar de mens is allereerst verantwoordelijk voor zichzelf,
op een wijze dat hij medegenoot wordt
in herbalancering van velden
die anders deconstructief
de samenlevingen doen ontwrichten.

Verblijding op vernieuwing

Verblijding op vernieuwing
verdient standvastig betoon,
ondanks de ruis die alom zichtbaar is.

Wie zich vergaloppeert door het huidig moment,
slechts aanwijsbaar als niet juist aan te wenden,
ziet voorbij aan het zaad
wat in de gerulde grond aanwezig is.

Men dient vooruitzichten blijvend te eerbiedigen
en inzet daartoe niet te staken door hopeloosheidsbeleving.

Wát men zelfstandig kan doen behoeft geen nalating.

De veeleisendheid van iedere dag te gaan

Veeleisendheid is een subjectief gegeven.
Wat de één moeiteloos verricht
is voor de ander een opgave.

Niettegenstaande dat
neemt de overvraagdheid toe
naar iedere enkeling die zich wenst te verhouden
tot wat het wereldnieuws hem brengt.

Zorgvuldige omgang hiermee
op een wijze die geen overlading teweegbrengt,
creëert blijvende innerlijke rust.

Wie ontzetheid de regie laat voeren
verkwanselt menigmaal het eigen zelfbewustzijn
én het perspectief wat daarvanuit gaat
binnen moeizame tijden.

Veeleisendheid aan banden leggen
is een persoonlijke taak aan de mens zélf gericht
opdat de nadelen van veel omvangrijke omgang
met al wat gaande is
niet onnodig tot overbelasting leidt.

Zo, zie jezelf aan binnen het perspectief
van natuurlijke sturing te betrachten
naar al wat is in de maat van zelfbekentenis.

Meer inspiraties en meditaties met betrekking tot dit onderwerp…

Sterven bij rampen, complementaire hulpverlening bij massaal sterven.

Actueler dan ooit: drie verkorte hoofdstukken uit de publicatie Sterven bij rampen, complementaire hulpverlening bij massaal sterven. Dit boek werd in 2008 uitgegeven door Stichting Samenwerkingsverband Traumahulpverlening Nederland (STNL) in samenwerking met Marieke de Vrij en is helaas al geruime tijd uitverkocht.
Er is hier een selectie gemaakt van de inspiraties van Marieke de Vrij.

Wat is anders in de complementaire hulpverlening bij (grootschalig) sterven?

De reguliere hulpverlening bij rampen heeft als eerste doel medische- en/of trauma- hulpverlening te bieden aan de overlevenden en de nabestaanden van de overledenen. De complementaire (trauma)hulpverlening richt zich met name op degenen die stervende of al gestorven is. Zij acht het voor de evolutie van de ziel van groot belang dat het stervensproces zelf en de eerste fase in de onstoffelijke wereld zonder onnodige traumata verlopen. Tevens wenst zij de nabestaanden te laten ervaren dat hun dierbaren hun zielsverwanten zijn en zij hen alleen tijdelijk zullen moeten missen.
Een mens hoeft niet ter plekke aanwezig te zijn om zijn (energetische) bijdrage te leveren. Laat je inspireren en draag je steentje bij.


Sterven of overleven bij een calamiteit
Lees

 

Hulpverlening aan overledenen in hun eerste fase in de onstoffelijke wereld
Lees

 

Begeleiding nabestaanden
Lees

 

Meditatie voor traumahulpverlening op afstand

by Marieke de Vrij | Oefeningen

Een meditatie die speciaal is ontwikkeld ten behoeve van de energetische steun op afstand bij acute, grote calamiteiten. Trauma-inetsing vindt met name plaats in het bekkengebied en vraagt daarom een specifieke meditatietechniek ter voorkoming en verlichting daarvan. Als je gewend bent te mediteren en bekend bent met de naamsoefening, kun je veel betekenen voor de vele slachtoffers van oorlog en (natuur)geweld.

Lees

Share This