Het thema van deze nieuwjaarsboodschap is:
Oplettendheid bevorderen. 

In het vele van wat geschiedt in de wereld, dichtbij en veraf, komen zaken tot je die je bemoedigen maar ook die aanleiding kunnen zijn voor ontzetting.
Oplettendheid wordt gevraagd in de omgang met zaken die in 2018 aan de orde komen. Dit omdat hierin de ondertoon van wat feitelijk gaande is, veelal wordt verzwegen.

 

Share This