Luisteren naar wat dieren je te vertellen hebben
12 maart 2022, 10.00 uur
door ambassadeur dierenwelzijn Wim van Oort

De relatie die wij hebben met onze dieren is wederkerig. We kiezen ze meestal uit op basis van emotie en houden ze op een manier waarvan we denken dat het goed is. Maar de wijze waarop wij met ze omgaan doet, vaak onbewust, ook iets met het dier. 
We behandelen dieren meestal vanuit ons menselijk perspectief. Willen we een dier werkelijk begrijpen, dan kan dat alleen door ons te verdiepen in het perspectief van het dier. Wij geven handvatten. 

We hebben een gevarieerd interactief programma. Aan bod komen inspiraties van Marieke de Vrij en we werken met systemische mens-dier opstellingen. 

Wat is een dieropstelling?
Bij een dieropstelling brengt een vraagsteller een vraag in over zijn/haar dier of de relatie van een dier met een specifieke persoon of een ander dier. De opstelling kan betrekking hebben op huisdieren, landbouwdieren of paarden, maar ook op dieren in de natuur. De begeleider van de opstelling scherpt de vraag aan en vraagt de vragensteller om representanten te kiezen en op te stellen voor het dier en andere relevante zaken of personen. Zodra de representanten zijn opgesteld staan ze in het energieveld van hetgeen ze representeren en ervaren ze de beleving. De wijze van opstellen veroorzaakt een dynamiek en interactie tussen de opgestelde representanten en geeft antwoord op de gestelde vraag of inzicht in de situatie van het dier alsmede de relatie van de vragensteller tot het dier. Het opmerkelijke is dat de opgestelde representanten vanzelf toegang krijgen tot de gevoelswereld van het dier en de onderlinge verhoudingen tussen wie en wat zij representeren. Een opstelling werkt gelijktijdig verhelderend en helend op zielsniveau voor mens en dier.

Vragen kunnen betrekking hebben op een probleem met een dier, gedragsproblemen, gezondheidsklachten, een vraag aan je dier, rangordeproblemen binnen een groep en mens-dier relaties.   
Voorbeelden van vragen:
–  Waarom voelt mijn huisdier zich niet prettig of vitaal?
–  Hoe kan ik het contact met mijn huisdier verbeteren? 
–  Welk soort of ras huisdier past het best bij mij? 
–  Wat is belangrijk in de laatste (terminale) levensfase van je dier?
–  Waarom is mijn dier getraumatiseerd en wat heeft het nodig?
–  Geef ik mijn dieren voldoende ruimte en vrijheid om wezenlijk dier te zijn?
–  Welke huisvestingswensen heeft mijn dier?
–  Waarom vertoont het dier gedragsproblemen?
–  Hoe komt het dat mijn paard schrikkerig en onbetrouwbaar is?
–  Waarom wil mijn hond niet alleen thuis blijven?
–  Waarom is mijn ene kat angstig en afstandelijk?
–  Waarom heeft mijn dier drachtigheidsproblemen?
–  Waarom zijn de kippen vroegtijdig van de leg af?
–  Wat is er aan de hand met mijn bijenvolk?
–  Wat speelt er bij de weidevogels op mijn bedrijf?
Dieropstellingen resulteren in een meer evenwichtige relatie tussen mens en dier én tussen dieren onderling.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan zelf ervaren wat het je oplevert!

Praktische zaken
Datum en tijd: 12 maart 2022, 10.00 – 12.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur)

Spreker: Wim van Oort, ambassadeur Dierenwelzijn Stichting De Vrije Mare 
Locatie: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, 3951 AB Maarn
Deelnamekosten: € 10,- inclusief koffie/thee. Voor deel-nemers van De Vrije Mare is deelname gratis
Aanmelden: contact@dierenperspectief.nl (vooraf aanmelden is verplicht)
Nadere informatie: contact@dierenperspectief.nl

 

Share This