Verdiepingstweeluik via Zoom
door Marieke de Vrij & Jules van der Veldt

Ga mee op reis en laat je tijdens deze prachtige online inspiratie-avonden door Marieke via Zoom inspireren.
Een mooi cadeau voor jezelf, heerlijk vanuit huis te volgen.

 

Dit zijn de inspiraties voor deze Zoom-avonden

Inspiratie voor 5 oktober 2020

Herstel na zelfliefde verlies.
Menselijkerwijs is een mens tot veel in staat. Echter in voorbijgegane periodes heeft de mens teleurstellingen opgelopen ten aanzien van zijn eigen gedragingen tot de medemens. Dit valt hem menigmaal zwaar en kan zelfverlies uitlokken omdat de liefdesstroom tot zichzelf onderbroken wordt.

Wie zelfverlies onder ogen komt en zelfliefde dient voor heractiveren doet er wijs aan om zich te beroepen op de principes van menselijke omgang en tekortkomingen hierin, waarin goedwillendheid snel afgeleid kan worden door bijkomstigheden van allerlei aard.

Deze bijeenkomst staat in het teken van zelfverlies erkennen én de zelfstroom van liefde tot het eigene te heractiveren.

Inspiratie voor 12 oktober 2020

(Kortstondige) wanhoop en opstandingsgedrag
Kortstondige wanhoop én moed hervatting is een onderdeel binnen het persoonlijke perspectief van her-opstandingsgedrag.

Wie wanhoop ontkent, ook al is dit slechts tijdelijk van aard, doet zichzelf blijvend tekort omdat opstandingsgedrag daarmee te weinig bewust wordt uitgelokt.

Wie wanhoop erkent als dieptebeleving, is in staat voorwaarts gaan als ijkpunt dat wanhoop vernieuwingszin oproept.

Wie zich hierin bemoeilijkt weet omdat wanhoopgedrag niet serieus benadert wordt door derden van de maatschappelijke context waar men teebehoort, vindt te weinig ondersteuning om herijkingsgedrag mogelijk te maken.

Zo, ga serieus overwegend met zelfwanhoop én op maat gemaakt vernieuwing in denken en handelen.

Deze bijeenkomst staat in het teken hiervan.

Datum en Tijd: 5 en 12 oktober 2020 19:30 uur – 21:15 uur
Locatie: vanuit je eigen thuis via Zoom, dus zorg voor computer, laptop of smartphone met webcam en geluid! We willen je vragen om ervoor te zorgen dat je gezicht goed te zien is, dat maakt het voor alle kijkers een stuk rustiger aan de ogen en geeft Marieke de juiste energie, zodat zij op maat kan afstemmen.
Kosten naar keuze: € 49,00, € 59,00 of € 69,00 voor deze 2 avonden
Wil je meedoen?
Mail dan je naam, telefoonnummer én het bedrag dat je wilt betalen naar
info@ellenvanpelt.nl

Share This