Het leven van ieder mens is gegrondvest op innerlijke leeropdrachten die hij zelf dient te beoefenen ter bevordering van zijn evolutie op aarde. De ontwikkelingspoorten schetsen deze individuele ontwikkelingsgang en belichten de specifieke gesteldheid waarbinnen mensen vertoeven in het huidige leermoment van hun ontwikkeling.

Tot nu toe heeft Marieke ruim 2000 geheel verschillende ontwikkelingspoorten vrijgegeven. De bedoeling is dat zij tot het eind van haar leven doorgaat met het vrijgeven van deze poorten. Dit geeft aan hoe ruim de ontwikkelingswegen van de mens ingeschat worden.

Op deze website staan een aantal ontwikkelingspoorten, geheel vrij en voor iedereen toegankelijk. De poorten zijn gerubriceerd weergegeven en worden met enige regelmaat aangevuld en zijn hier te vinden: ontwikkelingspoorten 

Share This