Vrijdag 11 oktober 2019

 

Thema: VALLEN EN OPSTAAN

Veel van wat geschiedt in een mensenleven lijkt onverwachts te ontstaan,
sterker nog, het overvalt ons
en slaat soms teniet dat wat we wezenlijk hoopten te bereiken.

Wie hiermee zich gemoeid weet, verdient veerkracht voor herstel.
Echter, menigmaal geschiedt het dat het mensen aan veerkracht ontbreekt
en zij terneergeslagen voorwaarts schrijden zonder besef van vernieuwingskansen.
Wie wezenlijk teleurgesteld is, dient zich te herijken bovenal.
Daar wie zich herijkt, nieuwe uitgangspunten tegemoet ziet
en meer verblijd voorwaarts gaat.

Deze dag staat in het teken hiervan.

 

Programma:
• Lezing en oefeningen Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.
 
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 11 oktober 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
 
Kosten: € 75,-, € 85,- of  100,- naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen.
Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
 
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst. Betaling vindt op de dag zelf plaats.
Share This