18 januari 2020
Trauma’s bij dieren

Dieren zijn van grote betekenis voor mensen. Ze voorzien in menselijke
behoeften, zoals voedsel en sociaal-emotionele steun, en zijn in staat
karaktereigenschappen en gedragskenmerken van mensen te spiegelen en
onbewuste effecten van mens-dier relaties te onthullen. Het ‘overvragen’
van een dier zal leiden tot welzijnsproblemen bij zowel dier als mens. Een
dieropstelling is een werkwijze om de samenhang tussen mens-dier
relaties en de dynamiek tussen dier en omgeving inzichtelijker te maken.
Tevens om verbetersuggesties aan te dragen. Lees meer: www.dierenperspectief.nl/agenda

Ochtendprogramma: Trauma’s bij dieren
Ervaringen en met name de emotionele beleving van een situatie maakt hoe een dier in het leven staat. Wanneer een dier een ‘te spannende’ situatie niet goed verwerkt kan een trauma ontstaan. Instinctief gedrag schiet dan te kort om zonder paniek te reageren. Voorbeelden van veel voorkomende traumatische ervaringen zijn onweer, vuurwerk, een schop, verstrikt raken in een net of touw, angst voor een mededier, voernijd,ruimtegebrek, verlies van een maatje of huisgenoot, reisziekte, bezoek aan een dierenarts, fysiek letsel door een ongeluk, etc.
We gaan nader in op de volgende vragen:

 • Wanneer speek je bij dieren van een trauma?
 •  Hoe herken je een trauma bij dieren?
 • Welke soorten trauma’s en reactievormen zijn te onderscheiden?
 • Wat zijn veel voorkomende oorzaken van trauma’s bij dieren?
 • Hoe kun je trauma’s bij dieren heelen?
 • Welke rol en bijdrage kunnen dieropstellingen daarbij leveren?

We gaan aan de slag met het zelf ervaren van trauma’s bij dieren aan de hand van een dynamische opstelling en onderzoeken wat nodig is om de trauma’s op te lossen. Belangrijk om te weten is dat een opstelling met representanten een doorwerking heeft op het niet aanwezige dier.

Middagprogramma: Overige opstellingsvragen
Vragen kunnen betrekking hebben op een probleem met een dier, gedragsproblemen, gezondheidsklachten, een vraag aan je dier, rangordeproblemen binnen een groep en mens-dier relaties.

Voorbeelden van vragen:

 • Hoe kan ik het contact met mijn huisdier verbeteren?
 • Wat speelt er tussen huisdieren die niet harmonisch samenleven?
 • Welk soort of ras huisdier past het best bij mij?
 • Waarom voelt mijn huisdier zich niet prettig of vitaal?
 • Welk voedsel of supplementen heeft mijn dier nodig?
 • Wat is belangrijk in de laatste (terminale) levensfase van je dier?
 • Waarom is mijn dier getraumatiseerd en wat heeft het nodig?
 • Geef ik mijn dieren voldoende ruimte en vrijheid om wezenlijk dier te zijn?
 • Welke huisvestingswensen heeft mijn dier?
 • Waarom vertoont het dier gedragsproblemen?
 • Hoe komt het dat mijn paard schrikkerig en onbetrouwbaar is?
 • Waarom wil mijn hond niet alleen thuis blijven?
 • Waarom is mijn ene kat angstig en afstandelijk?
 • Waarom heeft mijn dier drachtigheidsproblemen?
 •  Waarom zijn de kippen vroegtijdig van de leg af?
 • Wat is er aan de hand met mijn bijenvolk?
 • Wat speelt er bij de weidevogels op mijn bedrijf?

Dieropstellingen resulteren in een meer evenwichtige relatie tussen mens en dier én tussen dieren onderling.

Door wie: Wim van Oort
Datum en Tijd: Zaterdag 18 januari 2020 van 9.30 tot 17.00 uur
Locatie: HeelCentrum Doorn, Sandenburgerlaan 6, 3941 ME Doorn
Kosten: Inbrenger opstelling € 50,- en representanten en belangstellenden € 25,-
Aanmelden: contact@dierenperspectief.nl

Share This