ave jongeren fotoOp 9 en 10 september jongstleden vond er in Het Vrije Veld in Mantinge een tweedaagse plaats van Aandacht voor Echt voor jongvolwassenen. Deze groep kwam al voor de derde keer bij elkaar en ook dit weekend was er weer zo´n rijkdom aan uitwisseling en inspiratie dat de deelnemers er net als vorige keren gemakkelijk een jaar mee vooruit kunnen. Marieke gaf inspiraties vrij op het thema overbezetheid, een thema dat veel deelnemers parten speelt, waardoor de eigen wil in het gedrang komt. Ze gaf aan hoe belangrijk het is om stil te vallen om te kunnen gaan voelen wat wezenlijk voor jezelf is en wat je eigen innerlijke waarheid is. Twee dagen lang in alle rust kunnen uitwisselen, nieuwe inzichten krijgen, onderwijl genietend van prachtig weer, mooie natuur en heerlijk eten was op alle fronten voedend en fijn. De groep is inmiddels in deze samenstelling ´een staat van dienst´ op aan het bouwen, maar voor volgende edities zal worden gezocht naar mogelijkheden om nieuwe mensen te ontvangen aangezien de weekenden voor deze leeftijdsgroep als buitengewoon vruchtbaar en ondersteunend worden ervaren. Heb je interesse voor een volgende editie? Neem dan contact op met Windy de Weerd: windydeweerd@aandachtvoorecht.nl

Share This