woensdag 4 maart 2020

De alleengeboren tweeling, spiritueel belicht

De innerlijke wereld van een kind in wording, geborgen in de moederschoot, is een geheimenisvolle omstandigheid die in deze huidige tijd steeds meer doorbroken wordt en van belichting voorzien. Dit maakt dat de sluimerende gesteldheid van het kind in wording directer tastbaarder aanvoelend de buitenwereld bereikt.

Innerlijke communicatie, de ziel aangaande van het kind in wording, vindt vaker bewust plaats door hen die wezenlijk afgestemd zijn in gehoor hierop. Daardoor ontwikkelt zich in deze tijdfase meer informatie rondom het innerlijk leven van het kind in wording in de moederschoot.

Tegelijkertijd roept dit ook vragen op van velerlei aard, zoals:

– Is het voorbestemd in het geval van een tweeling dat een van beiden het geboorteproces niet meer levend zal ondergaan?

 – In welk stadium van prenataal overlijden van een van de tweeling is de beïnvloeding daarvan op het andere kind in wording het sterkst aanwezig?

 – Hoe blijven belevenissen van samenzijn bewaard?

 – Wat is de uitwerking van de overleden foetus naar de levende foetus?

 – Wanneer er sprake is van een zielsverbondenheid tussen de oorspronkelijke tweeling, welke vormen in uitwerking kunnen die krijgen voor de toekomst van de overlevende?

 – Welke betekenis heeft de overlevende voor de ziel die eerder het aardse leven al prenataal verliet?

Welke vormen van uitkomst zijn denkbaar, zonder giswerk maar vanuit een zuiver invoelend vermogen naar wat wezenlijk geschied is en nog verblijft in de herinneringsvelden van de tweeling?
Hoe open toegankelijk kan men zich openstellen voor de consequenties die dit heeft op het eigen levensverloop?

Deze dag staat in het teken hiervan opdat recht gedaan wordt aan de belevingsvelden die mensen kenmerken die hiermee uitstaan of uitgestaan hebben.

Ben je geïnteresseerd in dit thema, persoonlijk of beroepsmatig meld je dan aan, je bent van harte uitgenodigd.

Door wie: Deze dag wordt inhoudelijk verzorgd door Marieke de Vrij en Marleen Oosterhof.
Anna Verwaal zal een korte introductie van deze dag verzorgen.
Datum: 4 maart 2020.
Tijd: Ontvangst 10.00 uur, aanvang 10.30 uur. Einde 17.00 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw De Schakel, Lingedijk 60-62, 4151 EG te Acquoy (Gld) (gratis parkeren).
Kosten: Beroepshalve € 150,-. incl. btw en geïnteresseerde €110,- incl. btw De bedragen zijn inclusief koffie, thee en een vegetarische lunch. Aanmelding definitief na betaling.                                                                                                                                               
Aanmelden en informatie: Anna Verwaal Anna@FromWombToWorld.com
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid bij het onderwerp.

 

Share This