Zaterdag 8 februari 2020

Recent promoveerde rechtsfilosoof Janneke Vink op haar proefschrift voor het verankeren van rechten van dieren in de grondwet. Deze publicatie heeft veel discussie teweeg gebracht. Janneke: “Wij mensen heersen over dieren en geven ze geen enkele vastigheid van wat ze van ons mogen verwachten.
Dierenrechten moeten in de grondwet omdat dit de enige manier is om dieren te geven waar ze recht op hebben en om mensen te dwingen netjes met dieren om te gaan, zonder dat je de democratie te veel ondergraaft.”
Over welke rechten hebben we het dan?
Marieke de Vrij heeft twintig jaar geleden al een pleidooi gehouden voor grondrechten voor gedomesticeerde dieren. Ze heeft een 22-tal dierenrechten vrijgegeven en toegelicht. Recent zijn deze grondrechten gebundeld in een zevental categorieën om ze meer overzichtelijk te maken.

Programma:
Op interactieve wijze verdiepen we ons in de volgende categorieën grondrechten voor gedomesticeerde dieren:

  • Primaire leefomstandigheden
  • Sociaal-emotionele behoeften
  • Gezondheidsbehoud
  • Natuurlijke voortplanting
  • Identiteitsbehoud en waardigheidsbeleving
  • Evolutionaire ontwikkeling
  • Dierwaardig levenseinde

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om zelf middels een systemische dieropstelling meer te ervaren van het welzijn van landbouwhuisdieren in verschillende leefomstandigheden.

Door wie: Wim van Oort op basis van inspiraties van Marieke de Vrij
Datum en Tijd: Zaterdag 8 februari 2020 van 11.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: HeelCentrum Doorn, Sandenburgerlaan 6, 3941 ME Doorn
Kosten:  € 95,- indien u deel neemt namens een organisatie € 25,- voor particulieren die deelnemen op persoonlijke titel € 10,- voor vrienden (deelnemers) van De Vrije Mare
Kosteloos voor leden van de werkgroep DierenPerspectief, nieuwe zich nog oriënterende werkgroepleden en voor betrokkenen bij het project Diermonologen
Koffie/thee tijdens de bijeenkomst is inbegrepen
Graag zelf uw lunch meenemen
Aanmelden: contact@dierenperspectief.nl Bij aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail

Share This