vrijdag 10 mei 2019

Vermoeidheid door overprikkeld zijn, mede door hoogsensitieve waarnemingen,
is veelvoorkomend in deze tijd.
Wie het vele wat, ongemerkt en gemerkt, hem raakt niet goed meer kan besturen leidt innerlijk aan diffuusheid en verzwakking van gestel.
Zichzelf opmerkzaam blijven volgen wordt extra bemoeilijkt, daar overprikkeling het natuurlijk zelf-beleven aantast. In de veelvoud der dingen, waar men onbewust en bewust mee uitstaat, wordt het steeds minder eenvoudig zichzelf goed gecentreerd te hervinden.
Deze dag staat in het teken van jezelf zelfbewust herijken.
Hoogsensitiviteit vertegenwoordigd immers een gave die slechts vanuit een diepe zelfverankering gehonoreerd kan worden.
Hóe overprikkeling de baas te worden en de juiste balans te behouden voor de toekomst, vormen de leidraad op deze dag”.

Programma:
• Lezing en oefeningen Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 10 mei 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur

Kosten: € 75,-, € 85,- of  100,- naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.

Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst. Betaling vindt op de dag zelf plaats.

Share This