Vrijwilligers gezocht voor ondersteuning in Centrum het Vrije Veld, Mantinge

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning willen bieden om Marieke en Jules in het Centrum te ontlasten van een aantal praktische werkzaamheden.

  • Gastvrouwen die de catering verzorgen tijdens trainingsdagen. De taken zijn vooral vooraf de koffie/thee etc. verzorgen, de lunch in de Pub voorbereiden als daar sprake van is, meehelpen bij het opruimen en schoonmaken achteraf
  • Mensen die zo nu en dan een dag(deel) willen komen voor de nodige huishoudelijke ondersteuning in beide gebouwen.
  • Tuinvrijwilligers die helpen met diverse werkzaamheden; van licht tot zwaarder tuinwerk, alles op maat te regelen.
  • Deelnemers aan een trainingsdag die bereid zijn op die dag te ondersteunen in catering en/of schoonmaak.

De vrijwilligers die momenteel helpen, ervaren deze dagen als:  ‘fijn om wat te kunnen doen’, ‘gezellig zo met elkaar  bezig zijn’, ‘het is vervullend, want ook op deze dagen verkeer je in de mooie en vervullende energie die in het Centrum en de tuin aanwezig is’.

We zouden het heel fijn vinden als betrokken en enthousiaste mensen ons team komen versterken!

Je mag helemaal zelf bepalen hoe vaak je aanwezig wilt en kunt zijn en welke taken je aanspreken. Al zou je maar 2x per jaar een dag komen, is al goed. In afstemming is veel mogelijk. Je krijgt er veel voor terug.

Namens het Centrum Vrijwilligersteam,
Tinke Bak

Voor meer informatie en/of aanmelding: tbak@home.nl

Share This