Zodra grenslijnen worden gezien als ontmoetingsgebieden die kunnen verbinden en verenigen, waar mensen die anders zijn elkaar letterlijk en figuurlijk kunnen raken, dàn is er een inspirerende omgeving waar liefde overwint.

Iedereen is van de wereld.

Globaliteit is een vereiste in de ontwikkelingsfase van de wereld waar we nu staan. Globaal zaken aankaarten geeft een grotere overlevingskans aan allen. Wie te eenzijdig zichzelf, zijn gemeenschap of zijn land beziet, verdoet tijd om vernieuwing op te roepen dat ons allemaal aangaat. Wie grenzen niet schuwt en voorbij het mentale denken uitreikt, ontmoet de verwondering van ervaren. En maakt dat voorbij landsgrenzen en verdicht denken nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Globaliteit brengt de mens tot elkander in de verschillen die huizen op moeder Aarde. Globaal denken nodigt de mens uit tot zelfherkenning waarin het nog niet uitgenodigde in zichzelf middels anderen gespiegeld wordt. Wie de wereld beziet als algemeen goed voor een iedere aanwezige weet dat grenzen scheidend werken en dat standpuntverhardingen geen uitnodiging in zich heeft tot verkenning van de aard van derden. Dit hoofdstuk brengt differentiatie aan als ontmoetingspunten om een vrijer geestelijk leven te aanvaarden in samenzijn met derden.

We zijn in deze tijd extra alert over het onderwerp 'vluchtelingen' en hebben besloten om alles wat hierover wordt doorgegeven en vrijkomt in onze gesprekken met iedereen te delen! Met aan jullie ook de vraag om dit te delen, zodat de genuanceerde dialoog vanuit het hart op gang komt en blijft. De voorlopers hebben hier als taak en verantwoordelijkheid om het collectieve veld mee te nemen op het pad. Door naast hen te gaan staan, in dialoog te blijven, reis je samen op naar vernieuwing en een waardevolle samen-leving.

Wat willen we bereiken?

Met de inspiraties en onze werkzaamheden willen we een constructieve bijdrage leveren aan waardevolle verandering. We doen dit door:

  • De dialoog met betrekking tot het thema te verdiepen door het pro-actief afgeven van inspiraties in de vorm van artikelen of korte columns.
  • Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor het thema door een interdisciplinaire benadering.
  • Het aandragen van handelingsperspectieven én het bemoedigen van voorbeeldgedrag en wereldwelzijn-initiatieven.

 

Wat kan jij doen?

We hopen dat we je met de inspiraties, informatie en netwerk al bemoedigen om op eigen wijze jouw verantwoordelijkheid te pakken. En in je buurt, op je werk, in je privé-leven je betrokkenheid laat doorklinken. Er zijn inmiddels heel wat initiatieven in Nederland waar je je kunt aansluiten. Wij willen blijven helpen daar waar nodig is en kan. Door het leveren van inspiratie, oplossingen, netwerk-verbindingen en af en toe het schetsen van inzichten. Mocht je ons willen helpen, dan kun je contact opnemen via info@devrijemare.nl

Lees Luister Deel

In dit hoofdstuk vind je artikelen en geluidsopnames over onderwerpen zoals voedsel, continenten, vluchtelingen, oorlog & terrorisme en traumahulp. Omdat je deel-nemer bent van De Vrije Mare krijg je toegang tot de hele bibliotheek en kan je grasduinen in alle kennis en inspiratie die door de jaren heen is vrijgegeven. Je kunt de inspiraties gebruiken, maar we vragen je wel om aan bronvermelding te doen.

Sterven bij rampen, complementaire hulpverlening bij massaal sterven.

Actueler dan ooit: drie verkorte hoofdstukken uit de publicatie Sterven bij rampen, complementaire hulpverlening bij massaal sterven. Dit boek werd in 2008 uitgegeven door Stichting Samenwerkingsverband Traumahulpverlening Nederland (STNL) in samenwerking met Marieke de Vrij en is helaas al geruime tijd uitverkocht.
Er is hier een selectie gemaakt van de inspiraties van Marieke de Vrij.

Wat is anders in de complementaire hulpverlening bij (grootschalig) sterven?

De reguliere hulpverlening bij rampen heeft als eerste doel medische- en/of trauma- hulpverlening te bieden aan de overlevenden en de nabestaanden van de overledenen. De complementaire (trauma)hulpverlening richt zich met name op degenen die stervende of al gestorven is. Zij acht het voor de evolutie van de ziel van groot belang dat het stervensproces zelf en de eerste fase in de onstoffelijke wereld zonder onnodige traumata verlopen. Tevens wenst zij de nabestaanden te laten ervaren dat hun dierbaren hun zielsverwanten zijn en zij hen alleen tijdelijk zullen moeten missen.
Een mens hoeft niet ter plekke aanwezig te zijn om zijn (energetische) bijdrage te leveren. Laat je inspireren en draag je steentje bij.


Sterven of overleven bij een calamiteit
Lees

 

Hulpverlening aan overledenen in hun eerste fase in de onstoffelijke wereld
Lees

 

Begeleiding nabestaanden
Lees

 

Dringende oproep om wereldwijd saamhorigheid te creëren


Naar aanleiding van een vraag over de wereldactualiteit op De Vrije Mare Dag, spreekt Marieke de Vrij een dringende oproep uit voor saamhorigheid wereldwijd.

Lees

 

Ieder mens die echt zichzelf durft te tonen, realiseert daarmee op een dieper niveau zijn hang tot evolutie, zowel van zichzelf als van de mensheid als geheel.

Uit: Poorten van inzicht en liefde – 12 oktober 1996 13

Radicalisering: herkenning van de wortels draagt bij tot transformatie.
DVM-Thumbs300x300px42De geschiedenis kent ontelbaar veel voorbeelden van radicaal geweld: van kruisvaarders tot inquisitie, van nazi’s tot weer oplaaiend antisemitisme, van Al-Qaeda tot terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Wat gebeurt er eigenlijk spiritueel gezien? Waarom zijn we als mens door de eeuwen heen zo meedogenloos gewelddadig? Auteur: Marleen Oosterhof.

Lees

Wat heeft India ons te brengen?
India heeft de wereld iets te leren! In dit artikel, dat eerder in TIJDschrift VRIJ verscheen, licht Marieke de inspiraties toe die zij heeft vrijgegeven over dit bijzondere land en haar mensen.

Lees

Continenten Afrika & China
Ontwikkelingen in Afrika en China in het licht van de culturele grondwaarden van ieder land en samenwerking tussen beide landen.

Lees

Er wordt veel gepraat, de burger kijkt toe, gaat aan de gang, maar wil graag visie, plannen en de juiste beslissingen. Wat te doen?

Iedereen kijkt naar elkaar en er wordt veel gepraat. "Leg contact en overleg met vluchtelingen, dat maakt dat wie geraakt wordt door verhalen van mensen die zaken zelf doorleefd hebben, hen bereidsvaardiger maakt om kordater beslissingen te nemen op humane gronden."

Hoe ga je om met de impact van het wereldnieuws?

Gezien de vele buitengewoon gewelddadige ontwikkelingen in alle delen van de wereld van het afgelopen half jaar dringt de vraag zich op ‘Hoe ga je om met deze beelden en informatie’. En dien je wel alles te ervaren en met alles in contact te staan?

Lees

Dringende oproep om wereldwijd saamhorigheid te creëren

by Marieke de Vrij

Het is het gesprek en ook werk van de dag: de komst van vluchtelingen naar Europa. In media, op het werk en op school, op straat, bij politici. Daarom stelden wij Marieke een paar maanden geleden een aantal vragen die je zoal hoort.

Hoe voorkom je dat het gaat polariseren?
Hoe kunnen we omgaan met onze angst?
Hoe kunnen wij politici helpen?
Hoe komt het dat Europa zo verdeeld reageert?
Waarom nemen rijke gemeenten minder vluchtelingen op dan armere gemeenten?

En zo voort. Het is een vraag & antwoord van een uur en is te nauwgezet om hier te delen. Dus een gedeelte vind je hier, de rest van de vragen staan achter de login-pagina voor de deelnemers aan De Vrije Mare. Als eerste vroegen we haar: "Wat kunnen wij leren van deze vluchtelingen-crisis?" Maar beter nog: niet alleen praten, maar ook doen! Er zijn inmiddels heel veel initiatieven waar je aan mee kunt doen.

Artikel: De spiegeling van het vluchtelingen vraagstuk
‘Vluchtelingen weerspiegelen dat wat mensen op wereldniveau niet onder ogen willen zien’. Artikel uit VRIJ 15 waarin op genomen een inspiratie en diverse praktische adviezen bij de opvang vluchtelingen in kampen.

Lees

Solidariteit vanuit het hart

Over ethiek en de positie van asielzoekers. Een interview met een regievoerder van de dienst terugkeer en vertrek van een AZC, door Marina Tielke.

Lees

Het voordeel van vluchtelingen voor onze maatschappij!

Oostbloklanden reageren toch weer heel anders dan andere landen, hoe komt dat?

Hoe komt het dat Europeese landen zo verschillend reageren?

Herbalanceren van de vrouwelijke en mannelijke energie


Meditatie oefening

Deze oefening helpt bij het her-balanceren van de vrouwelijke en mannelijke energie en bij het vinden van evenwichtige verstilling. Je kunt de oefening doen terwijl je luistert. Of je leest de oefening een paar keer door en dan doe je hem in stilte voor jezelf.

Wat kunnen we leren van de vluchtelingencrisis - 2?

by Marieke de Vrij | Vraag & Antwoord Actueel

Rijke gemeenten nemen minder vluchtelingen op dan arme gemeenten, hoe kan dat?

Ver-draag-zaamheid is nu het hoofddoel.

Onze beschaving is in sommige opzichten flinterdun. Nederland en Europa kunnen een nieuw proeve van bekwaamheid afleggen. Is wat we met de mond belijden (zoals over de mensenrechten) wezenlijk waar? Het bevorderen van verdraagzaamheid is nu het hoofddoel. Ver-draag-zaamheid. De afzonderlijke woorden in dit woord geven al aan hoe belangrijk de kracht van samen is en belangrijk voor de toekomst. Artikelen over ver-draag-zaamheid kun je lezen bij het hoofdstuk 'Maatschappij', bij 'burgerschap'.

Hoe kunnen wij politici helpen om de juiste beslissingen te nemen?

Er zijn zoveel meer (jonge) mannen als vluchtelingen afgereisd? Hoe komt dat? Wat is hun rol? Hebben zij andere behoefte?

Vragen die je hoort in de vele gesprekken die nu gevoerd worden in deze vluchtelingencrisis. Marieke geeft wat antwoorden. "Ik zou hier met name extra aandacht voor vragen omdat begeleiding naar mannen heel specifiek dient plaats te vinden, willen zij de eervolle rol die zij bekleden namens hun achterban ook werkelijk naar behoren en zielstrouw te kunnen vervullen. Wanneer in Nederland geen of onvoldoende plek is, dient men mee te denken: hoe verder? In het weten dat al deze mannen liever terug gaan naar een gezonde maatschappij waar ze vandaan komen, waar het nu ontheemd is voor hen, dan dat zij blijven in de onzekerheden van hier."

Wat kunnen we leren van de vluchtelingencrisis - 1?

by Marieke de Vrij | Vraag & Antwoord Actueel

Share This