Teksten van de naamsoefening op audio

Ik heb in de loop der jaren honderden malen de Naamsoefening begeleid en geen enkele keer ging dat op dezelfde manier. Altijd was ik afgestemd op dát moment en de groep die ik voor mij had. De mate waarin mensen al thuis waren in de oefening was mede bepalend voor het uitspreken daarvan. Op deze pagina staan voornamelijk de oefeningen die ik gegeven heb tijdens de Trainingsgroep voor de Naamsoefening met in gedachten dit boek. Het zijn dus live-opnames die niet helemaal perfect zijn, maar deze benadering is doelbewust gekozen om jou als lezer van dit boek op een ´levende´ manier te laten kennismaken met de oefening, omdat de ervaring leert dat mijn begeleidende stem dan een onmiskenbare toegevoegde waarde geeft, die onmiddellijk verdieping bewerkstelligt.

DVM2015-Handtekening_Marieke