Wakker worden is een grote gave van bewustzijn,
daar hij die wakker is bovengemiddeld zichzelf en anderen waar-neemt.

De verbondenheid van geest en lichaam.

De mens bestaat vanuit de verbondenheid van geest en lichaam, waarin zijn bezieldheid het fysieke lichaam behoeft om zaken binnen de materie tot uitdrukking te brengen. De psyche en het lichaam kennen een sterk verbond en beinvloeden elkander wederzijds. Dit drukt zich uit in gevoelens en gevoeligheden en in gezondheidsbeleving en fysieke klachten die wij ziektes noemen. Het scala rondom geestelijk welzijn en fysiek welzijn zal binnen dit hoofdstuk uitvoerig aandacht krijgen.

Wat willen we bereiken?

Met de inspiraties en onze werkzaamheden willen we een constructieve bijdrage leveren, zodat een ieder mens zijn of haar volle potentie kan benutten in lichaam en ziel. We doen dit door:

  • De dialoog met betrekking tot het thema te verdiepen door het pro-actief afgeven van inspiraties in de vorm van artikelen, audio, workshops, lezingen of webinars.
  • Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor het thema door een interdisciplinaire benadering.
  • Het aandragen van handelingsperspectieven én het bemoedigen van voorbeeldgedrag en goede zelfzorg.
Wat kan jij doen?

Onze ambities zijn groot. Naarmate meer mensen zich inzetten, kunnen we meer bereiken. We zijn op zoek naar betrokken mensen voor uiteenlopende bijdragen: het schrijven en redigeren van artikelen, het organiseren en/of het geven van lezingen, het aanbrengen van en introduceren bij relevant netwerk en onder de aandacht brengen van de diverse artikelen. Ben je door één van de onderwerpen binnen dit domein geraakt en bereid om jouw kwaliteiten in te zetten?  Word dan deelnemer bij De Vrije Mare en doe met ons mee.

Lees Luister Deel

Hieronder tref je een paar artikelen, uitschrijvingen van lezingen en luisterfragmenten. Als je deel-nemer bent van De Vrije Mare heb je toegang tot de hele bibliotheek en kan je grasduinen in alle kennis en inspiratie die door de jaren heen is vrijgegeven. Dit wordt regelmatig weer aangevuld. Deel onderstaande artikelen gerust of verwijs mensen naar deze website. Hoe meer mensen meer weten en bewust zijn, hoe sneller vernieuwing van denken en doen tot stand komt. Zo gaan die dingen. We wensen je veel lees en luisterplezier en hopen dat je met de inspiratie aan de slag kunt!

Vijf vragen en antwoorden met betrekking tot (het omgaan met) dementie.

Vraag 1: Wat is normale vergeetachtigheid en wanneer moet je aan dementie gaan denken?
Vraag 2: Waarom komt dementie steeds meer al op jonge leeftijd voor?

 

Lees

Vraag 3: Wat is het leerproces voor de mantelzorgers?

 

Lees

Vraag 4: Wat zijn de verbeterpunten in omgang met mensen met dementie die niet meer thuis wonen?
Vraag 5: Wat zijn de blinde vlekken in de omgang met mensen met dementie?

 

Lees

Hoe is uitbreiding van dementie te voorkomen

"Het leven is vol van betekenis voor hen die dit willen waarnemen en doorzien op een eigen wijze. Veel van wat het leven toont is niet makkelijk en eenvoudig en vraagt verwerking bij voortduring. Achterstand in verwerking van dat wat een wezenlijke bijdrage leverde aan het leven, kan er toe leiden dat zaken niet goed doorwerkt zijn bij het afscheid nemen van het leven zelf. Dementie biedt de gelegenheid aan zaken die onverwerkt zijn achtergebleven, alsnog in verwerking en zingeving te belopen opdat de geest zich klaar weet voor de reis naar de onstoffelijke wereld van herkomst." Korte weergave van belangrijke punten van de gelijknamige verdiepingsmiddag van woensdag 30 november 2016 gegeven door Marieke de Vrij.

Lees

Dementie anders belicht

Hoe (uitbreiding van) dementie te voorkomen?
Dit boek geeft een andere kijk op dementie, met adviezen en oefeningen waarmee de beginnend dementerende mens zelf in staat is zijn proces te vertragen en/of te voorkomen.
Lees hier een recensie over dit boek

Kijk en luister hier naar de boekbespreking van 12 Mei 2022

Kijk op de website die speciaal rondom dit boek is gemaakt voor meer achtergronden en video’s. dementieandersbelicht.nl

 

Gratis e-book

We willen heel graag dat de hele wereld hoort, leest, praat, leert van dit boek en dat iedereen de oefeningen gaat doen. Nog belangrijker: baat heeft bij deze wijsheid. Dat is onze grote droom. Daarom kan je dit ebook gratis downloaden.

Verslavingen Spiritueel Bekeken, deel 1

“Als je verslaafd bent, lijkt het ogenschijnlijk alsof je zonder doel beweegt, maar het doel is om jezelf te hervinden in de potentie waar je zelf afstand van genomen hebt. De dwaalweg die steeds oncomfortabeler wordt, is de richtingaanwijzer naar je potentie die geleefd wenst te worden. Dus wanneer je je pad weet om te buigen, vind je dát waar je oorspronkelijk thuishoort.”

Lees

Vragen aan Marieke de Vrij over Downsyndroom

Wat zijn de wezenlijke achtergronden van de incarnaties van het syndroom van Down? Een vraaggesprek met Marieke de Vrij

Lees

Euthanasie in relatie tot de ziel
Een artikel, eerder geplaatst in tijdschrift Spiegelbeeld, over euthanasie in relatie tot de ziel, door Marieke de Vrij en Marleen Oosterhof.

Lees

Basisartikel belemmerende medicatie op vrij sterven

DSCN7229Bij belemmerende medicatie op vrij sterven gaat het om medicijnen die nadelige bijwerkingen hebben op natuurlijk sterven. In uitwisseling met artsen heeft Marieke naar verschillende medicijngroepen gekeken. De artsen legden haar vragen voor en gaven vanuit hun professie, feedback op wat Marieke inbracht. Het bleek al snel dat de werking van deze medicijnen zowel op lichamelijk, psychisch als op zielenniveau van invloed is.

Lees

 

Over burn out

Jelle de Jong, Dave Jongeneelen en Marieke de Vrij

De kwaliteiten van Down
Meisje met roze bloem_DSIn toenemende mate leiden prenatale testen tot abortus als er sprake is van een ongeboren kind waarbij het Downsyndroom (DS) is vastgesteld. Vanuit De Vrije Mare willen wij een nuancering aanbrengen en een visie met u delen over de bijzondere gift van mensen die geboren zijn met het DS. Artikel in samenwerking met Tijdschrift Spiegelbeeld, auteur: Tinke Bak

Lees

Vernieuwende inzichten over allergie

Artikel naar aanleiding van een verdiepend consult met vernieuwende inzichten over allergie. Allergie die het imuunsysteem aantast en diverse soorten voedselallergie komen aan bod.

Lees

Een ander licht op de 10 belangwekkendste (volks)ziektes in Nederland

.....en wat dit ons als Nederlanders te zeggen heeft. 

Een interessant artikel als gevolg van een bijeenkomst over onze volksziekten, waar de Nederlander als volk werd gespiegeld. Er zijn meerdere bijeenkomsten aan dit thema gewijd. Deelnemers waren complementaire therapeuten en op gebied van gezondheidszorg en artsen.

Lees

Artikel over Aanraking in fijnzinnige omgang in therapie

Fijnzinnige omgang

Artikel in het blad DURA met een verslag over de Verdiepingsdag  ‘Fijnzinnige omgang in therapie en behandeling’, centrale thema: ‘aanraking’

Lees

Zie ook de Agenda voor de volgende dag over dit thema

Manisch Depressiviteit, 5 praktische handaanreikingen
Deze inspiraties geven meer informatie over manisch-depressiviteit, aanvullend en andersoortig van aard dan er nu vanuit de reguliere psychiatrie bekend is, inclusief 5 praktische handaanreikingen. Door Hedwig van der Poel.

Lees

Belangrijke boodschap over de diagnose Autisme

De diagnose Autisme is ziekmakend, een oproep om hier anders mee om te gaan.

Lees

Meer lezen?
Hieronder de verkorte versie van twee themadagen over dit onderwerp: 

Eerste dag

Tweede Dag

 

 

 

Ongewone depressie door conserverende bijwerkingen van medicatie in de stervensfase

Een ongewone depressie wordt zo genoemd omdat deze gekoppeld is aan de mens die had mogen overlijden, maar niet kan overlijden, doordat er conserverende bijwerkingen zijn van medicatie.

Lees

Inspiratie en informatie over orgaandonatie

Al tientallen jaren werkt Marieke op het thema 'orgaandonatie'.
Er zijn bijeenkomsten met artsen, verplegers, stervensbegeleiders en tal van mensen die er mee bezig zijn.
Veel inspiraties zijn al vrijgegeven. Ambassadeur Ger Lodewick heeft een boek geschreven en houdt diverse lezingen in het land.
Pim van Lommel, Raad van Advies van De Vrije Mare, is zeer betrokken bij het onderwerp, heeft veel met Marieke hierover van gedachten gewisseld.
Hij heeft ook boeken geschreven en houdt over de hele wereld lezingen. Kortom, er is genoeg doorgegeven om hier bewust van te zijn.
Op dit moment is er veel dialoog over orgaandonatie en de donorwet die in de maak is.
Ben jij voldoende op de hoogte wat orgaandonatie eigenlijk inhoudt en welke impact het heeft op de ziel?
We hopen dat je tijd neemt om je hierin te verdiepen en te bepalen waar jij staat in deze dialoog.
Dit is tenslotte belangrijk.

Briefwisseling met de Minister van Volksgezondheid over orgaandonatie

Eind november, begin december vond een briefwisseling plaats tussen Ger Lodewick, onze contactpersoon over orgaandonatie binnen De Vrije Mare en de Minister van Volksgezondheid.
In de brief wordt de minister o.a. gewezen op de beperkte berichtgeving over de term hersendood en wordt hem gevraagd naar openheid van informatie. De volgende links bevatten in deze volgorde de eerste brief, het antwoord van het ministerie en een tweede brief van Ger Lodewick in reactie daarop.

1e brief

Het antwoord

2e brief

Interview met Pim van Lommel

Pim-van-Lommel

“Mensen met een BDE zijn mijn grootste leermeesters in Zelfliefde” Tijdens zijn werk als cardioloog  luisterde Pim van Lommel naar de verhalen die mensen hem vertelden nadat ze na reanimatie weer in hun lichaam terugkeerden. Hij nam hen serieus. Op basis hiervan schreef hij zijn boek ‘Eindeloos Bewustzijn’.

Lees

Orgaantransplantatie en Liefde

Wat zou zelfliefde kunnen betekenen binnen het kader van orgaantransplantatie? Het antwoord vergt precieze aandacht
voor wat er wezenlijk aan de hand is.

Lees

2 Interviews met Ger Lodwick over orgaandonatie

"De beslissing over orgaandonatie hoort alleen te liggen bij de donor zelf, stelt Ger Lodewick. En de donor moet weten dat zijn lichaam nog leeft als de organen er uit worden gehaald. " Een interview met Ger Lodewick in dagblad Trouw.

Lees

Een interview met Ger Lodwick op de website Earth Matters over orgaandonatie.

Lees

KRO-NCRV 2Doc: Leve de organen

Ma 21 oktober, 21.00 uur op NPO 2
In Leve de organen verdiept Frans Bromet zich in
de nieuwe orgaanwet en de keuze waarvoor wij als Nederlanders staan wanneer deze straks in werking treedt. Met o.a. Pim van Lommel

Orgaandonatie en Zielsverstrengeling

Een artikel gebaseerd op de inzichten van Marieke de Vrij over orgaandonatie en de zielsverstrengeling die daarmee gepaard gaat. De mens is in wezen niet zijn lichaam maar dát wat hem doet „begeesteren‟. Hiermee wordt bedoeld zijn innerlijke vonk. Deze innerlijke vonk overstijgt het aardse leven en evolueert geestelijk bestaanszeker.

Lees

Orgaandonatie en transplantatie, belicht vanuit de ziel

Spirituele achtergronden van orgaandonatie. Indringende informatie, voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in de link tussen ziel en lichaam. Een bijzondere beschrijving van de spirituele functie die elk van onze organen vervullen bij het opslaan van levenservaringen in ons lijf. Maar ook een boekje dat duidelijke waarschuwingen laat horen over de mogelijke schade die wij onze ziel toebrengen bij ontvangst of gift van een orgaan.