Naar zaken kijken is niet genoeg.
Men dient te worden dat wat men is en dit uit te beelden.
Zodat de karakteristiek van een persoon niet is wat hij wenst uit te beelden,
maar wat hij wezenlijk zelf is geworden.

Ieder mens is uniek.

Een mens is een bezield wezen waarin diep waarachtig in hemzelf een innerlijke kern levend is die buitengewoon blijk geeft van eigenheid. Sterker nog, ieder mens is individueel verschillend en reizend op zijn persoonlijk pad van ontwikkeling. Hoe binnen deze grote diversiteit van ontwikkelingswegen meer zicht geworpen kan worden op persoonlijke processen is waar dit hoofdstuk over gaat.

Wat willen we bereiken?

Met de inspiraties en onze werkzaamheden willen we een constructieve bijdrage leveren aan het bevorderen van onderwerpen rondom Mens Zijn. We doen dit door:

  • De dialoog met betrekking tot het thema te verdiepen
  • Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak
  • Het aandragen van handelingsperspectieven én het bemoedigen van voorbeeldgedrag

 

Wat kan jij doen?

Onze ambities zijn groot. Naarmate meer mensen zich inzetten, kunnen we meer bereiken. We zijn op zoek naar betrokken mensen voor uiteenlopende bijdragen: het schrijven en redigeren van artikelen, het organiseren en/of het geven van lezingen, het aanbrengen van en introduceren bij relevant netwerk en onder de aandacht brengen van de diverse artikelen. Ben je door één van de onderwerpen binnen dit domein geraakt en bereid om jouw kwaliteiten in te zetten?  Word dan deelnemer bij De Vrije Mare en doe met ons mee.

Kijk & Lees & Luister

Hieronder tref je een paar artikelen of uitschrijvingen van lezingen en luisterfragmenten. Als je deel-nemer bent van De Vrije Mare heb je toegang tot de hele bibliotheek en kan je grasduinen in alle kennis en inspiratie die door de jaren heen is vrijgegeven. Dit wordt regelmatig weer aangevuld. Deel onderstaande artikelen gerust of verwijs mensen naar deze website. Hoe meer mensen meer weten en bewust zijn, hoe sneller vernieuwing van denken en doen tot stand komt. Zo gaan die dingen. We wensen je veel lees en luisterplezier en hopen dat je met de inspiratie aan de slag kunt!

Wat we nodig hebben in deze tijd is verdraagzaamheid, zegt Marieke de Vrij en met haar gelukkig nog héél wat mensen.
Maar wat is dat eigenlijk ver-draag-zaamheid? Kan je het leren? Kunnen we het een ander opleggen?
Het is in ieder geval niet te koop en je kan het ook niet uitonderhandelen.
Hoe je er wel aan komt en waarom het zo belangrijk is, daarover vertelt Marieke in deze film.
Eén keer kijken is vast niet genoeg. Maar is wel vast een begin.

Met liefde gemaakt door Johanna Koelman

Veelomvattendheid

Het leven kan aardig veel op je bordje leggen van tijd tot tijd. Het is veelomvattend. Het is een ontdekkingstocht wat deze veelomvattendheid je te vertellen heeft. Ben je er goed in of voel je je ook geregeld falen in het teveel? Veelomvattendheid kan een gave maar ook een beproeving zijn. De tekst is een bewerkte verkorte weergave van de stilte/inspiratiedag over dit onderwerp op 7 juni 2019.

Lees

 

Audio: Bezield Ouder Worden

by Marieke de Vrij | Bezield Ouder Worden

Het vergroten van je bewustzijn en spiritueel doenerschap.

by Marieke de Vrij

Eenzaamheid, creëer je eigen haardvuur!

Eenzaamheid is een nooit eindigend levensthema. Het is niet toevallig dat Marieke er heel wat lezingen aan heeft gewijd en het komt terug in veel van haar gedichten. In dit stuk zijn haar teksten over dit thema gebundeld. Besproken worden de diverse vormen van eenzaamheid, de oorzaken en hoe we deze staat kunnen verduren en hoe eenzaamheid kan leiden tot een onafhankelijker leven, vervuld van compassie voor onszelf en anderen. Marieke laat ons horen hoe we ons eigen haardvuur brandend kunnen houden,
hoe we ons daaraan kunnen warmen en hoe we tenslotte, vervuld van deze warmte, de buitenwereld tegemoet kunnen treden.

Lees

Introductie bijeenkomsten en inspiratie Bezield Ouder Worden
waterrietSinds enige jaren vinden er bijeenkomsten plaats met het thema 'Bezield Ouder Worden'. De hiernavolgende tekst is de inspiratie die als basis heeft gediend voor de start van deze bijeenkomsten. Er wordt gewerkt aan samenvattingen van deze themadagen. Uiteraard volgen deze samenvattingen hier op de website. In de agenda vind je meer informatie over deze bijeenkomsten.

 

Lees

Met bezieling ouder worden in deze tijd
022

 

Visie van De Vrije Mare gebaseerd op inspiraties van Marieke de Vrij. Samengesteld en bewerkt door Jan van der Ligt.

Lees

Poëzie Bezield Ouder Worden
Mijn huid tekent zich

Mijn huid tekent zich.
Mijn rimpels zijn niet meer te vermijden.
Ouderdom treedt in.
De optelsom van zoveel wegen gegaan te zijn
is zichtbaar in de lijnen
die gegraveerd zijn
in de oppervlakte van mijn weerloze bestaan.

Er was veel wat ik had kunnen mijden
maar niet heb gedaan.
Op zovele plaatsen
heb ik gedronken.
De laatste druppel
uit de kelk van beproeving.

Niets vermijdend
droeg ik vaak teveel alleen.
Spreekbuis voor anderen
is mijn lichaam nu
de optelsom van ervaringen
Aards doorstaan.
Zij die wijzer zijn dan ik
kunnen mijn lichaam lezen.
Anderen kijken er
slechts tegenaan.

 

Gedicht van Marieke de Vrij te vinden in haar boek: Dit wonderlijke leven

Introductie bijeenkomsten en Inspiratie Bezield Ouder Worden
waterrietBezield Ouder Worden.

Sinds enige jaren vinden er bijeenkomsten plaats met het thema ‘Bezield Ouder Worden’. De hiernavolgende tekst is de inspiratie die als basis heeft gediend voor de start van deze bijeenkomsten. Er wordt gewerkt aan samenvattingen van deze themadagen. Uiteraard volgen deze samenvattingen hier op de website. In de agenda vind je meer informatie over deze bijeenkomsten.

Lees

Zelfliefde groeit waar zelfafwijzing ophoudt
_DAT3319Waarom zijn wij zo goed geworden in ons Zelf afwijzen en wat is er nodig om het tij te keren, zodat de liefde in ons ook weer voor ons Zelf kan stromen? In de opvoeding: hoe leren we ons Zelf verstoppen? In relaties: ben ik iemand om van te houden? Een periode van herkansing. En in ons lichaam dat zegt: luister, ben je je Zelf onderweg niet verloren?

Lees

Authentiek Leiderschap
Inzichten over authentiek leiderschap en de vernieuwing die daarin dient plaats te vinden in deze tijd.

 

Lees

Pubers, Wanhoop, Gekunsteldheid, Uitspattingen

Jongeren dienen voorbereid te worden op periodes in hun leven
van niet-weten. Dat voorkomt veel wanhoop en je alleen voelen. Een vraaggesprek met Marieke de Vrij, door Marleen Oosterhof.

Lees

Spiritualiteit in deze tijd

Spiritualiteit is een woord waar in deze tijd veel begrippen onder vallen en om die reden is het wezenlijk om míjn begrip rondom spiritualiteit te duiden. Verslag van een lezing door Marieke de Vrij.

Lees

Hoe kom je thuis in jezelf & introductie naamsoefening.

by Marieke de Vrij | uit lezing Terra Libertas

Inspiraties voor Innerlijk Behoud van Solidariteit en Saamhorigheid

Inspiraties op het thema Solidariteit en Saamhorigheid.

Lees

Nieuw Leiderschap
De al-chemie van mannelijke en vrouwelijke oerprincipes.

DVM-Thumbs300x300px81Het doel van de menselijke evolutie is, om middels de complementariteit van het mannelijk en vrouwelijk oerprincipe, te leren en vooruitgang in onze ontwikkeling te boeken.

Lees

Spiritualiteit in deze tijd

Spiritualiteit is een woord waar in deze tijd veel begrippen onder vallen en om die reden is het wezenlijk om míjn begrip rondom spiritualiteit te duiden. Verslag van een lezing door Marieke de Vrij.

Lees