De aardse werkelijkheid verbloemt de heelheid en doet ons verdeeldheid ervaren. De begoocheling van het denken neigt ertoe de gescheidenheid te verabsoluteren.
Maar in onze diepste kern ligt de verbinding met het geheel, de volmaaktheid.

De maatschappij, dat ben jij.

De maatschappij die ingespeeld is op zijn burgers roept voldoening op bij alle deelnemers hieraan.
Een maatschappij die bestaat slechts uit losse verbanden, kan samenheid nergens waarmaken en worstelt steeds met onoverkomelijke problemen. Samenhang bereiken staat daarom immer nummer één op basis van universele waarden waarin één ieder zich gelijk weet.

Wat kan je verwachten?
In onze digitale ‘boekenkast’ zitten artikelen en audio-fragmenten over bijvoorbeeld economie, overheid, onderwijs, culturele diversiteit, vluchtelingen, gezondheidszorg en bedrijven. Hieronder vind je al vast wat lees- en luisterwerk!

Wat willen we bereiken?

Met de inspiraties en onze werkzaamheden willen we een constructieve bijdrage leveren aan waardevolle verandering. We doen dit door:

  • De dialoog met betrekking tot het thema te verdiepen door het pro-actief afgeven van inspiraties in de vorm van artikelen of korte columns.
  • Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor het thema door het in- en aanzetten van ons netwerk.
  • Het aandragen van handelingsperspectieven én het bemoedigen van voorbeeldgedrag en initiatieven voor een duurzame, vernieuwde maatschappij. We zijn allemaal dragers van verandering.

 

Wat kan jij doen?

Onze ambities zijn groot. Naarmate meer mensen zich inzetten, kunnen we meer bereiken. We zijn op zoek naar betrokken mensen voor uiteenlopende bijdragen: het schrijven en redigeren van artikelen, het organiseren en/of het geven van lezingen, het aanbrengen van en introduceren bij relevant netwerk en onder de aandacht brengen van de diverse artikelen. Ben je door één van de onderwerpen binnen dit domein geraakt en bereid om jouw kwaliteiten in te zetten?  Word dan deelnemer bij De Vrije Mare en doe met ons mee.

Lees Luister Deel

In dit hoofdstuk vind je een paar artikelen en geluidsopnames uit eerdere lezingen of workshops over onderwerpen zoals onderwijs, economie, culturele diversiteit, politiek en overheid. Als je deelneemt aan De Vrije Mare, dan krijg je toegang tot de hele bibliotheek en kan je grasduinen in alle kennis en inspiratie die door de jaren heen is vrijgegeven. Wil je onderstaande artikelen delen, dan kan dat natuurlijk! Delen is vermenigvuldigen, tenslotte.

Het aantal zelfdodingen onder jongeren stijgt.

by Marieke de Vrij | 09-11-2018 | Wat vraagt het om jongeren van een bemoedigende toekomst te voorzien?

Crisis bij jongeren door moeilijk bij te benen tijdversnelling.

by Marieke De Vrij | Is het verwachtingspatroon naar kinderen hoger dan 50 jaar geleden waardoor zelfdoding (in 2018) meer plaatsvindt?

Stoppen met bloggen/vloggen digitale zelfmoord?

by Marieke de Vrij | 09-11-2018 | Dossier Zelfdoding onder jongeren 2018

Eigenhartig Opstaan!

by Marieke de Vrij | uit lezing Terra Libertas

Waar individu en gemeenschap zich verbinden
Schermafbeelding 2015-06-06 om 21.46.34

Marieke de Vrij roept in deze bijeenkomst op tot maatschappelijke betrokkenheid vanuit het individu, een thema dat in deze tijd niet alle aandacht krijgt die het verdient. Zij stelt met nadruk dat betrokkenheid alleen zinvol is als deze stoelt op een grote mate van individuele zelfstandigheid. Zelf innerlijk zelf-standig durven zijn is dus een stap of proces dat vooraf gaat aan gemeenschappelijke betrokkenheid.

Lees

De ziel van Nederland


Nederland presenteert zich als een bewust en geciviliseerd land. Echter hoe bewust zijn wij van feiten en hoe bewust doorleefd gedragen we ons in relatie tot zaken waartoe wij ons verhouden? Zijn wij in staat om visie en filosofie om te zetten naar zelfbepalend handelen, geïntegreerd en zuiver van aard, of beleren we liever anderen? Voor welke uitdaging staat Nederland?

Lees

De Toekomst van een Wezenlijk Waardevast Bestel

Dit artikel is samengesteld door Bianca Haanstra uit citaten van het boek ‘De Toekomst van Een Wezenlijk Waardevast Bestel’ van Marieke de Vrij en Jan de Dood.

Lees

Saamhorigheid in het onderwijs

‘Het kind staat centraal!’ Deze slagzin kom je op bijna alle sites van scholen tegen. Hoe ziet onderwijs eruit waarin het kind centraal staat? Voor mij betekent het, dat leerkrachten gezamenlijk en samen met de ouders die voorwaarden scheppen, op basis waarvan het kind zich zo natuurlijk mogelijk kan ontwikkelen. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de inspiraties die ontstonden in de bijeenkomsten rond ‘Bezield Onderwijs’. Auteur: Regine Scholte

Lees

 

Hoe ontmoet ik andere mensen uit andere kringen en ga ik de dialoog aan?

by Marieke de Vrij

Ziekmakend effect van de controlerende overheid op toegewijde professionals in de zorg.

In deze tijd is het belangrijk om aandacht te besteden aan ‘Het ziekmakende effect van de controlerende overheid op toegewijde professionals in de zorg, het onderwijs en andere sectoren van de samenleving’. Tijdens bijeenkomsten kwam dit thema duidelijk bovendrijven en dat is niet zo verwonderlijk, want het fenomeen is voor iedereen bijna dagelijks waarneembaar. Of men zich nu in de positie van cliënt, patiënt, leerling, leraar, zorgverlener of bestuurslid bevindt, het lijkt wel of in elke situatie waar intermenselijk contact de basis zou moeten zijn regels en protocollen de boventoon voeren. Auteur: Heleen Verburg

Lees

Verslag Bijeenkomst Toegewijde Maatschappelijke Opstanding

Meer dan 100 mensen uit de zorg, onderwijs, psychiatrie, de jeugdzorg en aanverwante sectoren voelden zich aangesproken op het thema over teveel regulering en controle op het werk, en brachten met hun expertise en vragen een groot veld in beweging.

Lees