De kwaliteit van het raadselachtige

toe te laten nemen in uw leven,

versterkt het Zijn nù.

Ontwikkelingspoorten

Het leven van ieder mens is gegrondvest op innerlijke leeropdrachten die hij zelf dient te beoefenen ter bevordering van zijn evolutie op aarde. De ontwikkelingspoorten schetsen deze individuele ontwikkelingsgang en belichten de specifieke gesteldheid waarbinnen mensen vertoeven in het huidige leermoment van hun ontwikkeling.

Per incarnatie van een leven zijn meerdere ontwikkelingspoorten gaande, opeenvolgend en/of naast elkaar. Hier inzicht in te verwerven middels het aanwezig zijn bij het vrijgeven van deze ontwikkelingspoorten via Marieke, geeft een afgestemd beeld op waar je zelf persoonlijk in gevat zit, op dit moment. Dit maakt het behulpzaam om vanuit meer inzicht de leeropdracht en de beproevingen in het leven te doorstaan en jezelf te scholen tot meesterschap binnen specifieke punten van ontwikkeling. Tijdens workshops met groepen over specifieke onderwerpen worden een paar ontwikkelingspoorten vrijgegeven die op dat moment voor de groep spelen. Middels gesprekken, intervisie en oefeningen worden de poorten met elkaar verdiept. Echter, deze poorten gelden voor ons allemaal, dus zijn voor een ieder van waarde om te ontvangen.

Tot nu toe heeft Marieke ruim 2000 geheel verschillende ontwikkelingspoorten vrijgegeven. De bedoeling is dat zij tot het eind van haar leven doorgaat met het vrijgeven van deze poorten. Dit geeft aan hoe ruim de ontwikkelingswegen van de mens ingeschat worden.

Het vrijgeven van deze ontwikkelingspoorten, afgestemd op het aanwezige publiek, maakt dat de verstoffelijking van deze poorten zichtbaar gemaakt wordt voor een groter geheel. Het werkt ook bemoedigend naar anderen, die op een ander moment in kontakt komen met deze poorten. Maatschappelijke verandering is afhankelijk van innerlijk doorleefd handelen van mensen. De ontwikkelingspoorten scheppen voorwaarden hiertoe.
Een ieder die zichzelf waar-achtig wenst te plaatsen in de samenleving, biedt anderen het perspectief van vernieuwing.

Als je deel-neemt aan De Vrije Mare, dan krijg je onbeperkt toegang tot de ontwikkelingspoorten. We zetten er elke maand een paar nieuwe bij.