De kwaliteit van het raadselachtige

toe te laten nemen in uw leven,

versterkt het Zijn nù.

Ontwikkelingspoorten

Het leven van ieder mens is gegrondvest op innerlijke leeropdrachten die hij zelf dient te beoefenen ter bevordering van zijn evolutie op aarde. De ontwikkelingspoorten schetsen deze individuele ontwikkelingsgang en belichten de specifieke gesteldheid waarbinnen mensen vertoeven in het huidige leermoment van hun ontwikkeling.

Per incarnatie van een leven zijn meerdere ontwikkelingspoorten gaande, opeenvolgend en/of naast elkaar. Hier inzicht in te verwerven middels het aanwezig zijn bij het vrijgeven van deze ontwikkelingspoorten via Marieke, geeft een afgestemd beeld op waar je zelf persoonlijk in gevat zit, op dit moment. Dit maakt het behulpzaam om vanuit meer inzicht de leeropdracht en de beproevingen in het leven te doorstaan en jezelf te scholen tot meesterschap binnen specifieke punten van ontwikkeling. Tijdens workshops met groepen over specifieke onderwerpen worden een paar ontwikkelingspoorten vrijgegeven die op dat moment voor de groep spelen. Middels gesprekken, intervisie en oefeningen worden de poorten met elkaar verdiept. Echter, deze poorten gelden voor ons allemaal, dus zijn voor een ieder van waarde om te ontvangen.

Tot nu toe heeft Marieke ruim 2000 geheel verschillende ontwikkelingspoorten vrijgegeven. De bedoeling is dat zij tot het eind van haar leven doorgaat met het vrijgeven van deze poorten. Dit geeft aan hoe ruim de ontwikkelingswegen van de mens ingeschat worden.

Het vrijgeven van deze ontwikkelingspoorten, afgestemd op het aanwezige publiek, maakt dat de verstoffelijking van deze poorten zichtbaar gemaakt wordt voor een groter geheel. Het werkt ook bemoedigend naar anderen, die op een ander moment in kontakt komen met deze poorten. Maatschappelijke verandering is afhankelijk van innerlijk doorleefd handelen van mensen. De ontwikkelingspoorten scheppen voorwaarden hiertoe.
Een ieder die zichzelf waar-achtig wenst te plaatsen in de samenleving, biedt anderen het perspectief van vernieuwing.

Als je deel-neemt aan De Vrije Mare, dan krijg je onbeperkt toegang tot de ontwikkelingspoorten. We zetten er elke maand een paar nieuwe bij.

 

2023 Drie ontwikkelingspoorten, de actualiteit aangaande

Hieronder 3 ontwikkelingspoorten die op dit moment van belang kunnen zijn.
Ontvangen op 13 oktober 2023

 

Innerlijk zelfgeloof

In de veelbelastheid van deze tijd
is het voor velen veelvragend
om zelfstandig de eigen balans te behoeden.

Echter dít is waar het waarachtig om gaat
in tijden van verandering.

Wie zich mee laat sleuren
in alle uitgesproken en onuitgesproken denkwijzen,
doet zichzelf tekort,
omdat de aangrijpendheid hiervan
het eigen innerlijk zelf uit balans brengt.

Innerlijk standvastig blijven
is waar het nú om gaat
vanuit innerlijk zelfgeloof.

De wereld kent zijn opmaak
maar de mens is allereerst verantwoordelijk voor zichzelf,
op een wijze dat hij medegenoot wordt
in herbalancering van velden
die anders deconstructief
de samenlevingen doen ontwrichten.

Verblijding op vernieuwing

Verblijding op vernieuwing
verdient standvastig betoon,
ondanks de ruis die alom zichtbaar is.

Wie zich vergaloppeert door het huidig moment,
slechts aanwijsbaar als niet juist aan te wenden,
ziet voorbij aan het zaad
wat in de gerulde grond aanwezig is.

Men dient vooruitzichten blijvend te eerbiedigen
en inzet daartoe niet te staken door hopeloosheidsbeleving.

Wát men zelfstandig kan doen behoeft geen nalating.

De veeleisendheid van iedere dag te gaan

Veeleisendheid is een subjectief gegeven.
Wat de één moeiteloos verricht
is voor de ander een opgave.

Niettegenstaande dat
neemt de overvraagdheid toe
naar iedere enkeling die zich wenst te verhouden
tot wat het wereldnieuws hem brengt.

Zorgvuldige omgang hiermee
op een wijze die geen overlading teweegbrengt,
creëert blijvende innerlijke rust.

Wie ontzetheid de regie laat voeren
verkwanselt menigmaal het eigen zelfbewustzijn
én het perspectief wat daarvanuit gaat
binnen moeizame tijden.

Veeleisendheid aan banden leggen
is een persoonlijke taak aan de mens zélf gericht
opdat de nadelen van veel omvangrijke omgang
met al wat gaande is
niet onnodig tot overbelasting leidt.

Zo, zie jezelf aan binnen het perspectief
van natuurlijke sturing te betrachten
naar al wat is in de maat van zelfbekentenis.