Doen - Workshops

Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.

Verdiepingsdag Relaties spiritueel bekeken

  Verdiepingsdag donderdag 20 september 2018
Relaties spiritueel bekeken

Van zachtmoedigheid naar grootmoedigheid

 

Voor wie?
Iedereen die zich wil verdiepen in de verbetering van zijn relaties. Of het nu gaat om de relaties met je eigen (ex)partner, collega´s van het werk, je buren of vrienden. Elke relatie heeft je wat te zeggen als je het spiritueel bekijkt. Deze dag is een vervolg op de dag familierelaties van 8 mei. Wat zie je als je ontwikkelingsweg als je je verschillende relaties nader beschouwd?

Door wie?
Marieke de Vrij. Zie voor een kennismaking met haar manier van werken en bijzondere fijnzintuiglijke vermogens: www.devrijemare.nl

Inspiratie voor deze dag
Zachtmoedigheid betonen vraagt innerlijke afstemming telkens weer om het leven niet bevooroordeeld te belopen maar in afstemming met wat zich werkelijk wezenlijk toont. Wie diepgang mijdt om obstakels het hoofd te bieden, beweegt zich niet zachtmoedig voorwaarts. Wie in betrokkenheid zichzelf weerspiegeld weet middels gedragingen van anderen, kan zich verdiepen in wat het eigen zelf bekend maakt om zonder weerlegging anderen tegemoet te treden in onderzoek staand wat in hen dieper aangelegen actief is. Hoe kan zachtmoedigheid besluiteloosheid voorkomen terwijl wat wezenlijk nodig is geschiedt. Grootmoedigheid is het verlengde van dit thema want wie zich grootmoedig toont langdurig van aard terwijl innerlijk verzachting neergelegd wordt t.a.v. hen met wie men zich vertoont, schept een veld van wederkerigheid uiteindelijk waarin de zachte krachten de boventoon voeren. Wie zachtmoedigheid grootmoedig toont, maakt een wereld van verschil.

Programma: Lezing, schouwing en gelegenheid tot vragen stellen
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Tijd: 11.00 – 16.30 uur. Inloop vanaf 10.30 uur.
Kosten: € 75 of € 85 naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.

Aanmelden en informatie: Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail adres. Uw aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga

Workshops met de Naamsoefening in omgeving Utrecht

Wil je de Naamsoefening ervaren of dieper ingaan op je beoefening ermee?

3 Workshops in een reeks te volgen o.l.v. Margriet Dings in Tienhoven, nabij Utrecht.

De Naamsoefening, geïnspireerd door Marieke de Vrij,  stelt je in staat op een eenvoudige manier in contact te komen met het meest wezenlijke deel van jezelf en verbindt je via je naam met je natuurlijke potentie. De Naamsoefening draagt onder andere bij aan een beter contact met wie je in essentie bent en aan een beter contact met je lichaam, deze oefening leert je goed bij jezelf te blijven in uitdagende situaties en leert je meer in rust te verblijven.

Klik hier voor het boek van Marieke de Vrij over de Naamsoefening, ‘Ik beken mijn naam’ in de webshop.

 

Data: maandagavond 10, 24 september en 8 oktober 2018 van 19:45 tot 21:30
Locatie: Westbroekse Binnenweg 20, 3612 AH Tienhoven (in de buurt van Utrecht)
Kosten: €90,- voor 3 bijeenkomsten. Deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting

Voor meer informatie kijk op www.margrietdingsnatuurlijk.nl . Opgeven via info@margrietdingsnatuurlijk.nl of 06-45432363.

Activiteiten rondom de Naamsoefening in Zeist en Rotterdam

Activiteiten rondom de Naamsoefening in Zeist en Rotterdam

Brigitte van Bourgonje is ambassadeur van de Naamsoefening en leraar Zelf-Bewust-Zijn. Ze inspireert mensen hun naam te gebruiken als een levenskompas. In haar workshops, trainingen en stilteweekenden neemt de (geboorte)naam een centrale rol in om beter in balans te zijn met jezelf.

Hieronder vind je een overzicht van haar activiteiten rondom de Naamsoefening.

Locatie ZEIST
Studio Karbonkel – Steynlaan 28 – 3701 EG  ZEIST

* Workshopserie: Beter in balans met de kracht van je naam
(Naamsoefening + stem-onthulling)
Lesdata + tijd: Zaterdag 29 september en 24 november van 10.00 – 12.30 uur
Prijs:  € 97,- (2 workshops) | € 55,- per workshop

 

Locatie ROTTERDAM
AsmaraKlank – Trondheimpad 46 – 3067 DM  ROTTERDAM

* Workshopserie: Beter in balans met de kracht van je naam
Thema: Geheimen van de levensbloem
(Naamsoefening + tekenen vanuit de heilige geometrie)
Lesdata + tijd: Zondag 7 oktober en 4 november van 13.30 – 16.00 uur
Prijs: € 97,- (2 workshops)

*Stilteweekend – Je naam als levenskompas
(o.a. Naamsoefening + stem-onthulling)
Data + tijd:  Zaterdag 1 en zondag 2 december van 11.00 – 16.00 uur
Prijs:  € 197,- inclusief vegetarische lunch

Wil je meer weten over de Naamsoefening, uitgebreide informatie over haar activiteiten en/of je aanmelden, ga dan naar asmaraklank.nl of neem contact op met Brigitte van Bourgonje via 010-4209371. Deel-nemers van de Vrije Mare ontvangen 10% korting, indien ze bij aanmelding de code DVM vermelden.

Bezield ouder worden – Tweedaagse verdiepingsbijeenkomst Oktober 2018

Bekomen van tegenslagen

In het leven dat u leidt zijn tegenslagen niet immer te vermijden. Tegenslagen bieden een opleiding aan om veerkrachtig te worden én te blijven na zaken die geschied zijn.
Hoe ga ik hierin secuurder met mijzelf overweg en leid ik mij voorbij tegenslagen naar vernieuwingsimpulsen toe?Hoe blijf ik vrij van indrukken die nadelig op mij inwerken opdat ik mijzelf niet verlies en mijzelf vrijwaarts nieuwe kansen aanbied.

Met andere woorden: Tegenslagen kunnen impressies van teleurstellingen uitlokken waarvan het moeilijk bekomen is. Ze zijn echter op een dieper niveau een leerschool om te oefenen evenwichtig te blijven en zonder oordeel. Dit op een wijze dat wat geschiedt is wel een extra oproep inhoudt inzet te plegen om veerkrachtigheid te behouden.
En daarnaast zonder veroordeling te beoordelen wat gaande is, binnen de beperktheid van de menselijke staat van zijn en wat in het collectief daarmee geschiedt. Hoe kan ík daarvanuit nieuwe impulsen activeren zonder naïviteitsgedrag en neem ik de vrijheid om innerlijk zelfstandig te blijven functioneren hierin?

Voor wie? Ouderen die voelen dat ze vanuit een toenemend bewustzijn de oproep ervaren om bezieling een belangrijke plek in hun leven te geven.

Door wie? Marieke de Vrij en Jules van der Veldt

Inhoud van deze tweedaagse:
Bezield Ouder Worden is een ontdekkingsreis voor persoonlijke groei, met praktische handaanreikingen en bewustzijnsvergroting, in contact met je diepere zelf.

Met een toenemend bewustzijn zal de oproep om vanuit bezieling voor je eigen kracht te gaan staan sterker gevoeld worden. Vrijgeven van eigen verworvenheden op een natuurlijke niet opleggende wijze is één van de essenties van deze levensfase.

Als je ouder wordt lijkt het ook tijd te zijn om je rugzak zo licht mogelijk te maken en alleen het essentiële verder mee te nemen. Je stelt jezelf mogelijk vragen als: Wat is dat dan voor mij? Kan ik vertrouwen op mezelf en mijn diepste weten?

De deelnemers helpen elkaar tijdens deze ontdekkingsreis door eigen beelden en gevoelens te delen. Ook door elkaar op basis van betrokkenheid en verwondering te bevragen en daarmee verdieping van inzicht en inspiratie te bereiken.

Programma:
Inleiding en verdieping door Marieke op het thema van de bijeenkomst aan de hand van de specifiek daarvoor vrijgegeven inspiratie. Op basis van vragen van de deelnemers verdere verdieping op de in de groep aanwezige thema’s.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge

Dagen en tijd:
woensdag 10 en donderdag 11 Oktober 2018

1e dag: inloop vanaf 10.30 uur en starten om 11 uur. Einde omstreeks 20.30 uur
2e dag: inloop vanaf 10.00 uur en starten om 10.30 uur. Einde omstreeks 16.30 uur

Kosten: € 275,- . Koffie, thee, 2 keer lunch en een warme maaltijd (op de 1e dag) inbegrepen. Exclusiefovernachting. Deze zelf te regelen.

Aanmelden en informatie: Patricia Pontier, 06-53584804.
Stuur een email met je naam, volledige adres en telefoonnummer(s) naar ppontier@xs4all.nl. Je krijgt dan een bevestiging van je aanmelding. We maken deze ontdekkingsreis met maximaal 18 deelnemers. Je aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

De lijst met de persoonlijke gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat je ook samen kunt reizen als je dat wenst.

Stilte- en Inspiratiedag ‘Overgave door zachtmoedigheid’

Stilte- en Inspiratiedag
Vrijdag 19 Oktober 2018 in Mantinge

 

OVERGAVE DOOR ZACHTMOEDIGHEID
Zachtmoedigheid te ervaren als overgave aan het Leven zelf, bemoedigt de geest in de voortgang der dingen.
Zachtmoedigheid weglaten creëert een overspannen geestelijke gesteldheid
waarin het vele wat de mens treft hem menigmaal overrompelt en als een teveel beleefd wordt.
Wie zachtmoedigheid eigen wenst te worden, vindt op deze dag zijn basishouding hiertoe terug.
Én wordt bemoedigd in dat wat het leven hem of haar tekent.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 19 Oktober 2018. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 85,-,€ 100,- of € 125,- naar keuze en afhankelijk van inkomen. Zelf lunch meenemen. Vegetarische soep, koffie/thee gratis. Deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting.
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, 06-45103327, info@ellenvanpelt.nl Graag bij je aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail. De lijst met gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat
je ook samen kunt reizen als je dat wenst.
Annuleren: Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen van tevoren. Daarna kan je iemand anders in jouw plaats laten deelnemen of worden de kosten in rekening gebracht.

Verdiepingsdag ‘Verbinding tussen Culturen’

Op donderdag 22 november organiseert De Vrije Mare een verdiepingsdag:

Verbinding tussen culturen

 

Voor wie?
Iedereen van de verschillende in Nederland wonende culturen die een bijdrage wil leveren aan de verbinding tussen de culturen. Nu bestaan er nog veel (voor)oordelen ten aanzien van elkaar die tot misverstanden en verwijdering aanleiding geven. In essentie zijn de verschillende culturen aanvullend op elkaar als men de onderlinge verschillen weet te waarderen.

 

Door wie?
Marieke de Vrij i.s.m. Marleen Oosterhof en Laila Meliani

 

Inspiratie voor deze middag

In de menselijke samenleving is samenwonen met gelijkgestemden menigmaal niet mogelijk in de mate die men zelf wenselijk acht. Wanneer culturele verschillen daarnaast invloed uitoefenen t.a.v. hoe men elkander ervaart en bejegent, dan kan het van wezenlijk belang zijn de verschillen te eren, te onderkennen en tegemoet te treden op een wijze die gelijkgestemdheid doet bereiken voor zover als mogelijk. Deze dag staat in het teken van verbroedering omdat dieper aangelegen in ieder mens de wens bestaat zich dieper verbonden te kunnen gedragen met wie hij feitelijk uitstaat. Verschillen worden in deze middag vereenvoudigd waardoor waarneming van elkaar makkelijker vlot en diepzinniger gevonden wordt.”

 

Programma:
• Inleidingen Marleen Oosterhof en Laila Meliani
• Lezing Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Donderdag 22 november 2018. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 75,- of € 85,- naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid bij het onderwerp. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.

De aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga.