Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.


Verdiepingsdag ‘De gift van Down en Verstandelijke Beperking’

Het thema van deze dag is: Leefklimaatverbetering 

Hoe kunnen we mensen met Down Syndroom en mensen met een verstandelijke beperking hierin ondersteunen? 

Mensen met Down Syndroom en ook veel mensen met een verstandelijke beperking zijn heel gevoelig van aard. Het blijkt dat zij vaak ook veel gevoeliger zijn voor hun leefklimaat (huis, school, dagbesteding of werk) dan waar we in eerste instantie weet van hebben.

Hoe kunnen we hun leefklimaat optimaliseren zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen? Op deze vraagstelling gaan we met elkaar verdiepen. Er zullen praktische en hulpgevende adviezen vrijgegeven worden. Tevens is er ruimte om onderlinge ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Voor wie? Ouders en familieleden, begeleiders, therapeuten en leerkrachten van kinderen en volwassenen met Down Syndroom en/of een verstandelijke beperking.

Sprekers: Marieke de Vrij, Tinke Bak, Marleen Oosterhof-van der Poel. Dagvoorzitter is Mirjam Roedolf.

Wie zijn zij? Marieke is fijnzintuiglijk begaafd. Zie voor een kennismaking met haar manier van werken: www.devrijemare.nl. Tinke werkt in de gehandicaptenzorg en is bezig een boek over Down Syndroom te schrijven met als basis de vrijgegeven inspiraties via Marieke. Marleen is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Mirjam biedt logeeropvang op maat voor mensen met Down Syndroom en/of een verstandelijke beperking. Marleen, Tinke en Mirjam zijn voor Stichting De Vrije Mare ambassadeur Down Syndroom & Verstandelijke Beperking en toetsen de inspiraties in de praktijk.

Wanneer : Vrijdag 9 juni 2017

Locatie : Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge

Tijd : Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur

Kosten : € 65,-. Er is een korting voor familieleden die met elkaar komen. Tevens is er 10% korting voor leden van De Vrije Mare. Betaling bij binnenkomst. Er is geen pinautomaat. Zelf lunch meenemen. Vegetarische soep, koffie/thee gratis.

Aanmelden en informatie: Mirjam Roedolf, info@mirjamroedolf.nl of

06-20946903.

Graag bij uw aanmelding vermelden: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres en uw connectie met het Down Syndroom en/of een verstandelijke beperking en eventuele bijzondere interessegebieden. Een lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst. 

Workshop serie ‘De weg naar nieuw Leiderschap’.

We leven in een verandering van tijdperk. De onzekerheid bij grote groepen mensen neemt steeds verder toe. Economische terugval, reorganisaties, veranderingen in de zorg en toestroom van vluchtelingen leiden er toe dat veel mensen zekerheid zoeken, die er niet zomaar is.

Leiders in bedrijfsleven, bestuur en politiek hebben hier nog geen goed antwoord op. Ze laten zich overmoedig of te pessimistisch uit over ontwikkelingen. Er is geen transparantie waar die mening of visie persoonlijk op gestoeld is.

En juist nu is het belangrijk om te weten waar een mening vandaan komt, wat de bron is van een visie. Mogelijk staat eigen belang voorop, maar vaak schuilt er iets heel anders achter. Hierdoor is het voor mensen moeilijk om het kaf van het koren te scheiden en neemt de kloof tussen verschillende groepen verder toe.

 

Inspiratie:

De ont-moeting in Nieuw Leiderschap: grenzen aan controle

 In de beweging naar Nieuw Leiderschap is controle een belangrijk thema. Controle uitoefenen en controle laten vieren zijn de twee uitersten van dit thema. Controle uitoefenen vraagt veel van alle betrokkenen. Controle laten vieren vraagt een vertrouwensverhouding die vaak ontbreekt.

 Hoe kun je in leiderschap controle-losser functioneren ten bate van herstel van zelfverantwoordelijkheidsdrang? En: hoe kan natuurlijke controle gestimuleerd worden op een wijze die persoonseigen is?

 In de hang naar efficiëntie zijn controlemechanismen overdadig aanwezig.

 Wie controlevrij wenst te leven dient een gezond natuurlijk controlesysteem te ontwikkelen. Hoe doe je dit en hoe leer je dat een ander aan?”

 

Hoe sta je als leider in dit transformatieproces? Hoe geef je leiding? Aan jezelf en aan je omgeving. Hoe werk je aan een nieuwe cultuuromslag op leiderschap?
Hoe kun je omgaan met je eigen persoonlijke ontwikkeling in relatie tot jouw beoefening van leiderschap en je omgeving? Hoe implementeer je daadwerkelijk jouw gewenste vernieuwende bijdrage? In deze nieuwe workshop serie, die voortkomt uit de Mare Dialoog, gaan we in op deze vragen door middel van inspiraties van Marieke de Vrij en een open dialoog met elkaar.


‘Ik ben al vroeg in mijn carrière begonnen met het deelnemen aan trainingen en groepen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, deze ervaringen hebben mij enorm geholpen bij de keuzes die ik in mijn loopbaan heb gemaakt.”

– Herman Wijffels – Mare Dialoog april 2016

 

Door wie?
Marieke de Vrij, ondersteund door haar partner Jules van der Veldt en Arthur Hol.

Voor wie?
Voor veranderaars op sleutelposities die leiding geven aan transformatie binnen bedrijf, organisatie, overheid, maatschappelijke organisatie of community. Ofwel pioniers die de nieuwe wereld aan het vormgeven zijn.

Wat?
Twee dagen op 15 en 16 juni, twee dagen in het najaar op 9 en 10 november 2017 en groeps-intervisie tussen deze tweedaagse trainingen in.

Wat brengt het je?

1 – Nieuwe inzichten en ideeën over nieuw leiderschap. Dit wordt concreet afgestemd op jouw positie en functioneren in je eigen vakgebied en t.a.v. je eigen werkplek waar je in staat.

2 – Aandacht hoe jij dit persoonlijk kunt toepassen middels de ondersteuning en bemoediging die je krijgt voor uitbreiding van je eigen persoonlijke ontwikkeling en het nemen van nieuwe stappen in je rol als leider. Dit geschiedt door de inspiraties die je opdoet en het delen van ervaringen met de andere deelnemers. Je werkt daardoor aan een nieuwe cultuuromslag op leiderschap.

3 – Nieuwe contacten en uitbreiding van je netwerk vanuit de deelnemersgroep. Uit ervaring is gebleken dat tijdens deze workshops/intensives vaak bijzondere vriendschappen, samenwerkingen en nieuwe ideeën ontstaan.

Waar?
Het Vrije Veld in Mantinge, Mantingerdijk 24, 9436 PN Drenthe

Wanneer?
15 & 16 juni en 9 & 10 november 2017

We starten als er minimaal 10 deelnemers zijn. Deelname wordt vastgesteld na een telefonisch intake-gesprek.

Het ochtendprogramma op de eerste dag begint om 11.00 uur.
De tweede dag begint het programma om 10.00 uur en eindigt het om 16.30 uur.

Kosten?
1.800 euro, ex. btw en 1.500 euro ex. btw bij werkzaamheid voor een financieel minder draagkrachtige instelling. Deelnemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting.
Overnachting en diner regel je zelf. Koffie,thee, koek en vegetarische lunch zijn inbegrepen en op de eerste dag ook een avondmaaltijd. Er is geen avondprogramma. Informatie en tips voor overnachten sturen we je toe bij je aanmelding

Hoe kan je deelnemen?
Stel jezelf even voor in een email, geef je motivatie voor deelname en stuur dit naar de organisator Arthur Hol:  aehol@hrmcollege.nl dan nemen wij contact met je op.

Tweedaagse Bezield Ouder Worden – November

Voor wie? Ouderen die voelen dat ze vanuit een toenemend bewustzijn de oproep ervaren om bezieling een belangrijke plek in hun leven te geven.

Door wie? Marieke de Vrij en Jules van der Veldt

Inhoud van deze tweedaagse:
Bezield Ouder Worden is een ontdekkingsreis voor persoonlijke groei, met praktische handaanreikingen en bewustzijnsvergroting, in contact met je diepere zelf.

Met een toenemend bewustzijn zal de oproep om vanuit bezieling voor je eigen kracht te gaan staan sterker gevoeld worden. Vrijgeven van eigen verworvenheden op een natuurlijke niet opleggende wijze is één van de essenties van deze levensfase.

Als je ouder wordt lijkt het ook tijd te zijn om je rugzak zo licht mogelijk te maken en alleen het essentiële verder mee te nemen. Je stelt jezelf mogelijk vragen als: Wat is dat dan voor mij? Kan ik vertrouwen op mezelf en mijn diepste weten?

De deelnemers helpen elkaar tijdens deze ontdekkingsreis door eigen beelden en gevoelens te delen. Ook door elkaar op basis van betrokkenheid en verwondering te bevragen en daarmee verdieping van inzicht en inspiratie te bereiken.

Programma:
Inleiding en verdieping door Marieke op het thema van de bijeenkomst aan de hand van de specifiek daarvoor vrijgegeven inspiratie. Op basis van vragen van de deelnemers verdere verdieping op de in de groep aanwezige thema’s.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge

Dag en tijd:
Woensdag 1 en donderdag 2 november 2017
1e dag: inloop vanaf 10.30 uur en starten om 11 uur. Einde omstreeks 20.30 uur
2e dag: inloop vanaf 10.00 uur en starten om 10.30 uur. Einde omstreeks 16.30 uur

Kosten: € 275,- . Koffie, thee, 2 keer lunch en een warme maaltijd (op de 1e dag) inbegrepen. Exclusief overnachting. Deze zelf te regelen.

Aanmelden en informatie: Patricia Pontier, 06-53584804.
Stuur een email met je naam, volledige adres en telefoonnummer(s) naar ppontier@xs4all.nl. Je krijgt dan een bevestiging van je aanmelding. We maken deze ontdekkingsreis met maximaal 18 deelnemers. Je aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

De lijst met de persoonlijke gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat je ook samen kunt reizen als je dat wenst.