Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.


Zielsbewust Vrouwzijn in deze tijd o.l.v. Jules van der Veldt

Het vrouwelijk bewustzijn wordt steeds belangrijker voor de wijze waarop we met elkaar en onze aarde omgaan. Bij veel vrouwen ontstaat de behoefte hun vrouw-zijn zielsbewuster te be-leven en ontwikkelen.

 

Voor wie:
De bijeenkomsten zijn voor vrouwen die zielsbewuster willen omgaan met hun eigen vrouw-zijn en willen leren om meer uitgebalanceerd en zuiver afgestemd te zijn op wat zielsecht in hen gaande is.

Het gaat om vragen als: Hoe kan ik mijn eigen vrouwelijke vermogens en authenticiteit leven? Hoe kan ik onder alle omstandigheden mezelf zijn en van daaruit de ander te ontmoeten en mezelf vrijgeven? Welke wezenlijke bijdrage kan ik geven?

 

Door wie:
Jules van der Veldt. Jules is schrijver en trainer op het gebied van mens, maatschappij en spiritualiteit. Daarnaast is hij partner van Marieke de Vrij, waar hij veel mee samenwerkt. Jules ontvangt en publiceert dagelijks inspiraties die veel mensen raken en ondersteunen. Meer informatie: www.julesvanderveldt.nl

 

De vrouwengroep
De nieuw te starten groep komt een paar keer per jaar bij elkaar. De groep wordt bewust klein gehouden, minimaal 6 en maximaal 10 vrouwen. Zo is er volop ruimte om naar elkaar te luisteren en elkaar te ondersteunen.

We werken aan de hand van een vooraf vrijgegeven thema door Jules.

Hij zal je meenemen naar wat werkelijk van jou als vrouw gevraagd wordt.

 

Voel je uitgedaagd!

 

Datum:      Vrijdag 21 april 2017. We stemmen met elkaar af welke vervolgdagen we vast zullen leggen.

Tijd:          Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur. Einde 17.00 uur.

Plaats:       Mantinge, Mantingerdijk 24, in centrum Het Vrije Veld (Drenthe).

Kosten:      Deelname per keer is € 100, -. Inclusief 21% btw. Zelf eigen lunch meenemen, voor vegetarische soep, koffie en thee      wordt gezorgd. Deelnemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting. Betaling contant. Geen pinautomaat aanwezig.

Opgave en informatie: Bij Tinke Bak. Graag tijdig aanmelden via tbak@home.nl

Retraitedag Compassie met kanker

Voor wie? Iedereen die met kanker uitstaat of heeft uitgestaan, ongeacht de leeftijd, en hun direct dierbaren.

Door wie? Marieke de Vrij en Jules van der Veldt, ervaringsdeskundigen. Zie voor een kennismaking met hun bijzondere manier van werken www.devrijemare.nl, Marleen Oosterhof- van der Poel, GZ-psycholoog/ Orthopedagoog en Ellen van Pelt, Lichaamsgericht werker/Procesbegeleider.

 

Inhoud van deze dag
De retraitedag is bedoeld voor mensen die met kanker uitstaan en behoefte hebben aan inspiratie, ondersteuning en uitwisseling over thema’s die op dit moment in hun leven spelen, zoals:

 • Hoe verhoud je je tegenover kanker als het jezelf treft? Is het een vijand of roept het je op tot vernieuwing van wie je bent?
 • Welke waarden staan nu centraal voor jou om je leven inhoud te geven, meer dan eerst.
 • Wie zijn diegene met wie je intiem wenst te delen hierover en hoe bereik je hen op een wezenlijk niveau?
 • Durf je jezelf lief te hebben als eerste in begeleiding tot dat wat nu aandacht vraagt: namelijk je eigen ziekteproces?
 • Welk verlies draag je, nu de tijding van kanker aan de deur geklopt heeft. Welk proces voltrekt zich hierdoor in jou?

Delen op thema’s als deze kenmerken de retraitedag, evenals voedende inspiraties en ontspanningsoefeningen om tot meer rust, verstilling en bezinning te komen.

“Wie met elkaar is vergeet de pijn van alleen staan in het ziekteproces en wie in diepte zichzelf durft te bekennen zal medestanders vinden, zodat troost, nabijheid en verdieping met betrekking tot het eigen proces ervaren wordt”.

 

Programma: Delen rondom thema’s en gelegenheid tot vragen stellen
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Tijd: 11.00 – 16.30 uur. Inloop vanaf 10.30 uur.
Kosten:  € 75,- of 95,- afhankelijk van inkomen. Dit is incl. koffie, thee, vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meebrengen.
Aanmelden en informatie: Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl; Ellen van Pelt, 06-45103327, info@ellenvanpelt.nl

 

Verdiepingsdagen Waarachtig Leven o.l.v Jules van der Veldt

Leven doen we samen. De teksten van het boek ‘Waarachtig Leven’ die Jules inspiratief ontving, vormen de leidraad voor een reeks interactieve studie en verdiepings bijeenkomsten die in 2016 zijn gestart en haar vervolg heeft in 2017. De bijeenkomsten zetten je aan om werkelijk tot nieuwe inzichten en verandering te komen, juist in deze veranderende tijd

Tijdens elke bijeenkomst staat een van de hoofdstukken uit dit boekwerkje centraal.

 • Geïnspireerd zijn (24 februari)
 • Verdraagzaamheid (7 april)
 • Het bepalen van je eigen richting, in je werken (12 mei)
 • De Tijd waarin je nu leeft (16 juni)
 • Hernieuwd geloven (datum volgt nog)
 • Jouw eigen inzet naar de toekomst (datum volgt nog)
 • Gezamenlijk opstaan voor een nieuwe wereld (datum volgt nog)
 • Jouw eigenheid en vernieuwingsbereidheid (datum volgt nog)
 • Jouw ondersteuning tot de ander (datum volgt nog)
 • Leven met de dag (datum volgt nog)
 • Zelf naar buiten treden (datum volgt nog)
 • Rampspoed bij vernieuwing (datum volgt nog)

Plaats: Mantinge, Mantingerdijk 24, centrum Het Vrije Veld (Drenthe).
Tijd: Welkom 10.30 uur. Aanvang 11.00 uur. Einde: 16.00 uur.
Prijs: € 75,- per dag. Studenten en bijstandsgerechtigden € 55,- Betaling contant. Geen pinautomaat aanwezig. Zelf lunch meenemen. Voor vegetarische soep wordt gezorgd. Deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting.
Voor: Ieder die wezenlijk geïnteresseerd is in Waarachtig Leven. Die samen met medereizigers de kern van de afzonderlijke thema’s die in het boekje opgetekend zijn, wenst te doorgronden en persoonlijk eigen te maken, om zo zijn of haar bijdrage te leveren aan de nieuwe wereld in wording.
Aanmelden: Voor deelname aan een of meerdere bijeenkomsten kun je je aanmelden bij Tinke Bak. E-mail tbak@home.nl .

Het boek Waarachtig Leven kost € 15,- en is te bestellen in de webshop

Verdiepingsdag ‘De gift van Down en Verstandelijke Beperking’

Het thema van deze dag is: Leefklimaatverbetering 

Hoe kunnen we mensen met Down Syndroom en mensen met een verstandelijke beperking hierin ondersteunen? 

Mensen met Down Syndroom en ook veel mensen met een verstandelijke beperking zijn heel gevoelig van aard. Het blijkt dat zij vaak ook veel gevoeliger zijn voor hun leefklimaat (huis, school, dagbesteding of werk) dan waar we in eerste instantie weet van hebben.

Hoe kunnen we hun leefklimaat optimaliseren zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen? Op deze vraagstelling gaan we met elkaar verdiepen. Er zullen praktische en hulpgevende adviezen vrijgegeven worden. Tevens is er ruimte om onderlinge ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Voor wie? Ouders en familieleden, begeleiders, therapeuten en leerkrachten van kinderen en volwassenen met Down Syndroom en/of een verstandelijke beperking.

Sprekers: Marieke de Vrij, Tinke Bak, Marleen Oosterhof-van der Poel. Dagvoorzitter is Mirjam Roedolf.

Wie zijn zij? Marieke is fijnzintuiglijk begaafd. Zie voor een kennismaking met haar manier van werken: www.devrijemare.nl. Tinke werkt in de gehandicaptenzorg en is bezig een boek over Down Syndroom te schrijven met als basis de vrijgegeven inspiraties via Marieke. Marleen is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Mirjam biedt logeeropvang op maat voor mensen met Down Syndroom en/of een verstandelijke beperking. Marleen, Tinke en Mirjam zijn voor Stichting De Vrije Mare ambassadeur Down Syndroom & Verstandelijke Beperking en toetsen de inspiraties in de praktijk.

Wanneer : Vrijdag 9 juni 2017

Locatie : Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge

Tijd : Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur

Kosten : € 65,-. Er is een korting voor familieleden die met elkaar komen. Tevens is er 10% korting voor leden van De Vrije Mare. Betaling bij binnenkomst. Er is geen pinautomaat. Zelf lunch meenemen. Vegetarische soep, koffie/thee gratis.

Aanmelden en informatie: Mirjam Roedolf, info@mirjamroedolf.nl of

06-20946903.

Graag bij uw aanmelding vermelden: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres en uw connectie met het Down Syndroom en/of een verstandelijke beperking en eventuele bijzondere interessegebieden. Een lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst. 

Workshop serie ‘De weg naar nieuw Leiderschap’.

We leven in een verandering van tijdperk. De onzekerheid bij grote groepen mensen neemt steeds verder toe. Economische terugval, reorganisaties, veranderingen in de zorg en toestroom van vluchtelingen leiden er toe dat veel mensen zekerheid zoeken, die er niet zomaar is.

Leiders in bedrijfsleven, bestuur en politiek hebben hier nog geen goed antwoord op. Ze laten zich overmoedig of te pessimistisch uit over ontwikkelingen. Er is geen transparantie waar die mening of visie persoonlijk op gestoeld is.

En juist nu is het belangrijk om te weten waar een mening vandaan komt, wat de bron is van een visie. Mogelijk staat eigen belang voorop, maar vaak schuilt er iets heel anders achter. Hierdoor is het voor mensen moeilijk om het kaf van het koren te scheiden en neemt de kloof tussen verschillende groepen verder toe.

Inspiratie:

De ont-moeting in Nieuw Leiderschap: grenzen aan controle

 In de beweging naar Nieuw Leiderschap is controle een belangrijk thema. Controle uitoefenen en controle laten vieren zijn de twee uitersten van dit thema. Controle uitoefenen vraagt veel van alle betrokkenen. Controle laten vieren vraagt een vertrouwensverhouding die vaak ontbreekt.

 Hoe kun je in leiderschap controleloser functioneren ten bate van herstel van zelfverantwoordelijkheidsdrang? En: hoe kan natuurlijke controle gestimuleerd worden op een wijze die persoonseigen is?

 In de hang naar efficiëntie zijn controlemechanismen overdadig aanwezig.

 Wie controlevrij wenst te leven dient een gezond natuurlijk controlesysteem te ontwikkelen. Hoe doe je dit en hoe leer je dat een ander aan?”

 

Hoe sta je als leider in dit transformatieproces? Hoe geef je leiding? Aan jezelf en aan je omgeving.

Hoe kan je omgaan met je eigen persoonlijke ontwikkeling in relatie tot jouw beoefening van leiderschap en je omgeving?

In deze nieuwe workshop serie, die voortkomt uit de Mare Dialoog, gaan we in op deze vragen door middel van inspiraties van Marieke de Vrij en een open dialoog met elkaar.

‘Ik ben al vroeg in mijn carriëre begonnen met het deelnemen aan trainingen en groepen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, deze ervaringen hebben mij enorm geholpen bij de keuzes die ik in mijn loopbaan heb gemaakt.” 
– Herman Wijffels – Mare Dialoog April 2016

Door wie?
Marieke de Vrij, ondersteund door haar partner Jules van der Veldt en Arthur Hol.

Voor wie?
Voor veranderaars op sleutelposities die leiding geven aan transformatie binnen bedrijf, organisatie, overheid, maatschappelijke organisatie of community. Ofwel pioniers die de nieuwe wereld aan het vormgeven zijn.

Wat?
Twee dagen in het voorjaar en twee dagen in het najaar en groeps-intervisie tussen deze tweedaagse trainingen in. We willen liefst starten in voorjaar 2017.

Wat brengt het je?
1. Nieuwe inzichten en ideeën over nieuw leiderschap en hoe jij dat zelf direct kunt toepassen in je eigen leven, op je werk en in je omgeving.
2. Ondersteuning en bemoediging voor het nemen van nieuwe stappen in je rol als leider en in je eigen persoonlijke ontwikkeling, door de inspiraties die je opdoet en het delen van ervaringen met de andere deelnemers.
3. Nieuwe contacten en uitbreiding van je netwerk vanuit de deelnemersgroep, uit ervaring is gebleken dat tijdens deze workshops/intensives vaak bijzondere vriendschappen, samenwerkingen en nieuwe ideeën ontstaan.

Waar?
Het Vrije Veld in Mantinge, Drenthe

Wanneer?
We starten als er 15 deelnemers zijn. Deelname wordt vastgesteld na een telefonisch intake-gesprek.
15 & 16 juni en 9 & 10 november 2017
Het ochtend programma op de eerste dag begint om 11:00 uur.
De tweede dag begint het programma om 10:00 uur en eindigt om 16:30.

Kosten?
1.800 Euro, excl. BTW per jaar. Deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting. Overnachting en diner regel je zelf. Koffie/thee/koek en  vegetarische lunch zijn inbegrepen en op de eerste dag een avond maaltijd. Er is geen avondprogramma. Informatie en tips voor leuke locaties om te eten en overnachten sturen we je toe bij je aanmelding.

Hoe kan je deelnemen? 
Stel jezelf even voor in een email, geef je motivatie voor deelname en stuur dit naar Arthur Hol:  aehol@hrmcollege.nl dan nemen wij contact met je op.

Tweedaagse Bezield Ouder Worden – November

Voor wie? Ouderen die voelen dat ze vanuit een toenemend bewustzijn de oproep ervaren om bezieling een belangrijke plek in hun leven te geven.

Door wie? Marieke de Vrij en Jules van der Veldt

Inhoud van deze tweedaagse:
Bezield Ouder Worden is een ontdekkingsreis voor persoonlijke groei, met praktische handaanreikingen en bewustzijnsvergroting, in contact met je diepere zelf.

Met een toenemend bewustzijn zal de oproep om vanuit bezieling voor je eigen kracht te gaan staan sterker gevoeld worden. Vrijgeven van eigen verworvenheden op een natuurlijke niet opleggende wijze is één van de essenties van deze levensfase.

Als je ouder wordt lijkt het ook tijd te zijn om je rugzak zo licht mogelijk te maken en alleen het essentiële verder mee te nemen. Je stelt jezelf mogelijk vragen als: Wat is dat dan voor mij? Kan ik vertrouwen op mezelf en mijn diepste weten?

De deelnemers helpen elkaar tijdens deze ontdekkingsreis door eigen beelden en gevoelens te delen. Ook door elkaar op basis van betrokkenheid en verwondering te bevragen en daarmee verdieping van inzicht en inspiratie te bereiken.

Programma:
Inleiding en verdieping door Marieke op het thema van de bijeenkomst aan de hand van de specifiek daarvoor vrijgegeven inspiratie. Op basis van vragen van de deelnemers verdere verdieping op de in de groep aanwezige thema’s.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge

Dag en tijd:
Woensdag 1 en donderdag 2 november 2017
1e dag: inloop vanaf 10.30 uur en starten om 11 uur. Einde omstreeks 20.30 uur
2e dag: inloop vanaf 10.00 uur en starten om 10.30 uur. Einde omstreeks 16.30 uur

Kosten: € 275,- . Koffie, thee, 2 keer lunch en een warme maaltijd (op de 1e dag) inbegrepen. Exclusief overnachting. Deze zelf te regelen.

Aanmelden en informatie: Patricia Pontier, 06-53584804.
Stuur een email met je naam, volledige adres en telefoonnummer(s) naar ppontier@xs4all.nl. Je krijgt dan een bevestiging van je aanmelding. We maken deze ontdekkingsreis met maximaal 18 deelnemers. Je aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

De lijst met de persoonlijke gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat je ook samen kunt reizen als je dat wenst.