Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.

De Vrije Mare Werkersdag

Uitnodiging vrijdag 24 november 2017

 Vrije Mare Werkers dag

 

Voor wie?

Voor alle doeners van de Vrije Mare: bestuursleden, (uit)schrijvers, redigeerders, boekvoorbereiders, gastvrouwen, ambassadeurs, cursusvoorbereiders, websitebeheerders, organisatoren en coördinatoren. Kortom iedereen die zijn steentje actief bijdraagt (of wil gaan bijdragen) aan het verspreiden van het genuanceerde gedachtengoed van De Vrije Mare.

 

Inhoud van de dag: kruisbestuiving, elkaar informeren en inspireren over waar je warm voor loopt. Hoe kunnen we de Vrije Mare en elkaar versterken? Bezinning op het thema van de dag. Gelegenheid tot vragen stellen.

 

Inspiratie voor deze dag.

Innerlijk ongeloof te ervaren ten aanzien van wat er in de wereld gaande is en het te weinig geloof hechten aan verbeteringskansen, creëert lamlendigheid in de samenleving en een tekort aan uitreikend vermogen hoe vernieuwing post kan vatten onverzettelijk. Hoe kan constructiviteit geactiveerd worden vanuit De Vrije Mare ingegeven om vernieuwende tendensen te laten slagen als verweer tegen deze lamlendige maatschappelijke overgave aan dat wat niet zuiver gericht functioneert.

Hier met elkaar bij stil staan, creëert mogelijkheden om een positie in te nemen binnen het maatschappelijk veld van interactioneel verkeer. Doe je mee aan deze dag met bezinnende inhoud?

Inloop: 10.30 uur
Start: 11.00 uur
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Einde:16.30 uur
Meenemen: Eigen lunch. Er is vegetarische soep. De dag is verder gratis.
Aanmelden en informatie: Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl

De deelnemerslijst wordt een week van te voren gemaild, zodat je carpool afspraken kunt maken. Wil je in ieder geval bericht doen of je wel of niet komt. En ontmoet je iemand die ook een Vrije Mare Werker wil worden, geef deze informatie dan door en stuur mij een berichtje.

Aandacht voor Echt Stiltedag

In de innerlijke wereld van vele mensen is er te weinig besef gaande dat de mens geliefd wordt door anderen.
Sterker nog liefde ervaren en toelaten van anderen wordt te weinig toegeëigend en vanuit het persoonlijk besef geleefd.
Dit beeldt gemiste kansen uit om zich wezenlijk gedragen te weten, ruimer dan vanuit het eigen zelfbesef alleen.
Wie zich daarom bewust opent voor samenzijn met dierbaren, beseft steeds dieper dat men minder alleen draagt dan men feitelijk in zichzelf vermeent.
Hoe verruim je je hart om bewust de liefdesinwerking van anderen op je zelf niet te missen? En hoe besef je dat jouw liefde wederkerig ook jou voedt?
Immers zelf liefhebbend anderen, dien je de wederkeer van liefde niet langer te blokkeren maar écht ruimer te ontmoeten.
Deze dag staat in het teken van liefde ontvangst.

Programma: Inspiratie en stilteoefeningen rondom het thema van de dag “Geliefd zijn”.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge

Tijd: Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur

Kosten: € 85,-,€ 100,- of € 125,- naar keuze en afhankelijk van inkomen. Deelnemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting. Zelf lunch meenemen. Vegetarische soep, koffie/thee gratis.

Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, 06-45103327, info@ellenvanpelt.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.

Oefen bijeenkomsten Naamsoefening – Utrecht/Tienhoven

Onder leiding van Margriet Dings

Na 2 prachtige naamsoefening meditatie series start ik graag weer een nieuwe naamsoefening bijeenkomst op de volgende maandagavonden: 1 en 15 december 2017 van 9.45u tot 11.30 te Tienhoven/Utrecht.

De naamsoefening (geïnspireerd door Marieke de Vrij, www.devrijemare.nl) stelt je in staat op een eenvoudige manier in contact te komen met het meest wezenlijke deel van jezelf en verbindt je via je naam met je natuurlijke potentie. De naamsoefening draagt onder andere bij aan een beter contact met wie je in essentie bent en aan een beter contact met je lichaam, deze oefening leert je goed bij jezelf te blijven in uitdagende situaties en leert je meer in rust te verblijven.

 Waar de oefening mij vóór deze twee naamsoefeningtrainingen me meer bij mezelf bracht, ik meer zelfwaarde en zelfliefde kon voelen, ik meer mezelf en wat is kon aanvaarden en het dagelijkse leven makkelijker aan kon gaan, ervaarde ik na de trainingen een verdieping in voelen dat ik mezelf alles kan geven wat ik nodig heb en kon ik met tijden voelen dat ik een deel van het grote geheel ben.

Enkele reacties van deelnemers:

 • De oefening brengt me meer naar mijn middelpunt en helpt me om daar, ook in contact, te blijven. Ik blijf zo beter op mijn plek met alles wat daar is voor mij en van mij.
 • Rustgevend, geeft duidelijkheid, geborgenheid, meer zicht op mezelf.
 • Het brengt me een diepere verbinding met mezelf.
 • Fijn om de oefening in een groep te doen. Dat geeft veel verdieping in de energie.
 • Gewoon heel fijn om deze oefening te doen.

 

Voor meer informatie: www.margrietdingsnatuurlijk.nl/naamsoefening
Data:
• maandagavond: 11 september, 2 en 23 oktober (samen te volgen in een reeks) van 19.45 u tot 21.30 u
• vrijdagochtend 3 en 17 november en 8 december van 9.45u tot 11.30
Locatie: Westbroekse Binnenweg 20, 3612 AH Tienhoven (in de buurt van Utrecht)
Kosten: €75,- voor 3 avonden.
Aanmelden: info@margrietdingsnatuurlijk.nl of 06-45432363
Je krijgt een geluidsopname van de oefening zodat je thuis kunt oefenen
Maximale groepsgrootte 10 personen.

Verdiepingsdagen met Jules van der Veldt – Waarachtig Leven

Leven doen we samen

Studie/verdiepingsdagen Waarachtig Leven

Onder leiding van Jules van der Veldt

De teksten van het boek ‘Waarachtig Leven’ die Jules inspiratief ontving, vormen de leidraad voor een reeks interactieve studie en verdiepingsbijeenkomsten voor het najaar 2017 . De bijeenkomsten zetten je aan om werkelijk tot nieuwe inzichten en verandering te komen, juist in deze veranderende tijd.

Data: 

 • 01 december: Thema volgtPlaats:Mantinge, Mantingerdijk 24, in centrum Het Vrije Veld (Drenthe).
  Tijd:Welkom 10.30 uur. Aanvang 11.00 uur. Einde: 16.00 uur.
  Prijs: € 75,- per dag. Studenten en uitkeringsgerechtigden € 55,- Betaling contant. Geen pinautomaat aanwezig. Zelf lunch meenemen. Voor vegetarische soep wordt gezorgd.
  Voor: Ieder die wezenlijk geïnteresseerd is in waarachtig leven. Die samen met medereizigers de kern van de afzonderlijke thema’s wenst te doorgronden en persoonlijk eigen te maken, om zo zijn of haar bijdrage te leveren aan de nieuwe wereld in wording.
  Aanmelden: Voor de complete reeks of voor de afzonderlijke bijeenkomsten kun je je aanmelden bij Tinke Bak. E-mail tbak@home.nl

Het boek Waarachtig Leven kost € 15,- en is te bestellen via www.julesvanderveldt.nl

Verdiepingsdag Stervensbegeleiding

 

Donderdag 7 december 2017 organiseren wij een 4e Verdiepingsdag Stervensbegeleiding spiritueel bekeken

 

Voor wie?
Iedereen die zich tijdig wil bezinnen op zijn/haar eigen stervensfase en/of zich op een of andere manier tot dit onderwerp voelt aangetrokken.
Ook als u beroepsmatig of vanuit zorg voor een vriend of familielid te maken heeft met stervensbegeleiding, bent u van harte welkom.

Door wie?
Marieke de Vrij. Zie voor een kennismaking met haar manier van werken en bijzondere fijnzintuiglijke vermogens: www.devrijemare.nl

 

Inspiratie voor deze dag

De overgang naar de onstoffelijke wereld is een menselijke aangelegenheid die veelal met angst voor het onbekende tegemoet gezien wordt. Hoe kan sterven verlicht worden door geestelijk meer bekend te zijn met wat in de onstoffelijke wereld geschiedt ten bate van de opgang van het geestelijk leven in een geestelijke gestalte.

Hoe kan je deze overgang zelf lichter maken en bewuster de grenspaal van het leven op aarde verlaten en je in het geestesrijk begeven. Deze verdiepingsdag staat in het teken van jezelf grens aanpalend ruimer opstemmen naar wat het onaardse leven je vraagt in de overgang daarnaar toe. Hoe kan je meegeven aan je eigen overgang ook ná het fysieke sterven zodat je de onstoffelijke begeleiding daartoe aanvaardt.

 

Programma: Ochtend: Inleidende lezing en schouwing. Middag: Gelegenheid tot vragen stellen en uitwisseling.
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge
Tijd:Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 75,- of € 85 naar keuze en afhankelijk van inkomen. Zelf lunch meenemen. Vegetarische soep, koffie/thee gratis.

 

Aanmelden en informatie: Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl

Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.

 

Uw aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga.

Verdiepingsdag – Angsten als uitdagend perspectief

Angsten als uitdagend perspectief
Effectief reageren op maatschappelijke voedingshaarden

 Donderdag 14 december 2017 te Driebergen

Inleiding
Angst speelt bij veel mensen een grote rol in hun leven. Bang zijn voor aanslagen en geweld, voor maatschappelijke ontwrichting door grote vluchtelingenstromen, voor islamisering van de samenleving, voor de gevolgen van klimaatverandering of verlies van baan of gezondheid. Media-aandacht voor geweldsdreigingen versterken angstgevoelens op collectief niveau.

Angsten hebben echter belangrijke functies, ze maken je bewust van wat er in de onderlaag van de samenleving speelt en zijn ook cruciaal als overlevings-mechanisme. Angst kan ook met mensen aan de haal gaan door te lange gerichtheid op een bepaald belevingsveld, fenomeen of situatie en kan dan buitenproportionele vormen aannemen.

Op deze dag zal Marieke afstemmen op dit thema en met haar inspiraties gaan we met elkaar in dialoog gaan. Ook is er ruimte voor vraag en antwoord.

Deze verdiepingsdag is een vervolg op de themabijeenkomst ‘Grip op het maatschappelijk emotieveld’ van 14 april 2017.

Inhoud van de dag
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wat is angst? Een nadere verkenning
 • Vormen van maatschappelijke en individuele angsten
 • Herkenning en bewustwording van de grondstemming van angsten
 • Oorzaken en de diepere betekenis van angst
 • Fasen in het angstproces
 • Angstverbreiding via collectieve bewustzijnsvelden
 • Handelingsperspectieven in de omgang met maatschappelijke angsten.

 

Werkvormen
We werken met een variatie aan werkvormen:

 • Inhoudelijke verdieping n.a.v. vrijgegeven inspiraties
 • Ervaringsoefeningen
 • Persoonlijke reflectie
 • Systemische opstelling
 • Beantwoording van vragen van deelnemers door Marieke de Vrij.

 

Informatie
Doelgroep: Politici en overheidsmedewerkers, mensen die werkzaam zijn in het sociaal-maatschappelijke domein, onderwijs of gezondheidszorg en iedereen die zich wil verdiepen in het thema maatschappelijke angsten.
Locatie: Conferentiecentrum Bergse Bossen te Driebergen (Utrecht)
Werktijden: 10.00 – 17.30 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.
Begeleiding: De input en procesbegeleiding van deze themadag wordt verzorgd door Marieke de Vrij en Jules van der Veldt van Centrum Het Vrije Veld (www.devrijemare.nl) en Wim van Oort (www.wezensvragen.nl).
Investering: € 295,-, inclusief lunchbuffet, en vrijgesteld van BTW.
Bij gelijktijdige aanmelding voor de themadag ‘Populisme doorgronden – van polariseren naar verbinden’ betaalt u € 495,- voor beide bijeenkomsten samen. Deelnemers van De Vrije Mare ontvangen een korting van 10% (vermeld kortingscode DVM). Op de website van De Vrije Mare kan je zien hoe je deelnemer kan worden.

Aanmelding
Via de website: http://wezensvragen.nl/aanmelden/
Per email: contact@wezensvragen.nl
Na aanmelding ontvangt u een factuur.

Klik hier voor de verdiepingsdag ‘Populisme doorgronden’ op vrijdag 15 december 2017