Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.

Verdiepingsdagen Waarachtig Leven met Jules van der Veldt 2018

Studie/verdiepingsdagen
Waarachtig Leven –  Onder leiding van Jules van der Veldt

Inhoud:
De teksten van het boek Waarachtig Leven die Jules van der Veldt inspiratief heeft ontvangen, vormen de leidraad voor een reeks studie- en verdiepingsbijeenkomsten die in 2016 zijn gestart en succesvol doorgaan in 2018. De bijeenkomsten zetten je aan om werkelijk tot nieuwe inzichten en verandering te komen, juist in deze snel veranderende tijd.

Voor wie:
Voor een ieder die wezenlijk geïnteresseerd is in Waarachtig Leven. Die samen met medereizigers de kern van de afzonderlijke thema’s uit het boekje wenst te doorgronden en zich persoonlijk eigen te maken. En die zijn of haar bijdrage wil leveren aan de nieuwe wereld in wording.

 

Data en thema’s in 2018:
Tijdens elke bijeenkomst staat één van de hoofdstukken uit het boek centraal:

 • De waarde van hernieuwd geloven (dinsdag 06 februari)
 • Jouw eigen inzet naar de toekomst (dinsdag 27 maart)
 • Gezamenlijk opstaan voor een nieuwe wereld (vrijdag 13 april)
 • Jouw eigenheid en vernieuwingsbereidheid (woensdag 09 mei)
 • Jouw ondersteuning tot de ander (dinsdag 19 juni)
 • Leven met de dag (dinsdag 18 september)
 • Zelf naar buiten treden (vrijdag 12 oktober)
 • Rampspoed bij vernieuwing (dinsdag 20 november)
 • Geïnspireerd zijn (woensdag 12 december)
 • Verdraagzaamheid (2019)
 • Het bepalen van je eigen richting, in je werken (2019)
 • De Tijd waarin je nu leeft (2019)


Plaats: Mantinge, Mantingerdijk 24, centrum Het Vrije Veld (Drenthe)
Tijd: Welkom 10.30 uur. Aanvang 11.00 uur. Einde: 16.00 uur.
Prijs: € 75,- per dag. Studenten en bijstandsgerechtigden € 55,- Betaling contant. Geen pinautomaat aanwezig. Zelf lunch meenemen. Voor vegetarische soep wordt gezorgd.
Aanmelden: Voor deelname aan een of meerdere bijeenkomsten kun je je aanmelden bij Tinke Bak. E-mail tbak@home.nl .

Het boek Waarachtig Leven kost € 15,- en is te bestellen via julesvanderveldt.nl .

Oefenbijeenkomsten Naamsoefening Utrecht/Tienhoven 2018

Wil je de naamsoefening ervaren of dieper ingaan op je beoefening ermee?

Er staan weer nieuwe oefenbijeenkomsten gepland onder leiding van Margriet Dings. In Tienhoven, nabij Utrecht.

De naamsoefening, geïnspireerd door Marieke de Vrij,  stelt je in staat op een eenvoudige manier in contact te komen met het meest wezenlijke deel van jezelf en verbindt je via je naam met je natuurlijke potentie. De naamsoefening draagt onder andere bij aan een beter contact met wie je in essentie bent en aan een beter contact met je lichaam, deze oefening leert je goed bij jezelf te blijven in uitdagende situaties en leert je meer in rust te verblijven.

Klik hier voor het boek van Marieke de Vrij over de Naamsoefening, ‘Ik beken mijn naam’ in de webshop.

Voor meer informatie: www.margrietdingsnatuurlijk.nl/naamsoefening
Data: zondagochtend 14 en 28 januari en 11 februari van 10.30 tot 12.30
Locatie: Westbroekse Binnenweg 20, 3612 AH Tienhoven (in de buurt van Utrecht)
Kosten: €75,- voor 3 bijeenkomsten.

Voor meer informatie kijk op www.margrietdingsnatuurlijk.nl/naamsoefening . Opgeven via info@margrietdingsnatuurlijk.nl of 06-45432363.

Verdiepingsdag eetstoornissen

Donderdag 8 februari 2018

Verdiepingsdag Eetstoornissen spiritueel bekeken
De behandeling van eetstoornissen is lang niet altijd succesvol en veel mensen worstelen enorm en lange tijd met deze ziekte. Steeds vaker overlijden er ook jongeren aan deze ziekte. Daarom willen we op deze dag inzoomen op de spirituele dimensie van eetstoornissen, zoals anorexia en boulimia, om daarmee wellicht nieuwe aanknopingspunten te vinden voor het (mee)werken aan blijvend herstel.

Voor wie?
– Eetstoornispatiënten en hun naasten (ouders, verzorgers, familieleden e.a.
– Ervaringsdeskundigen (mensen die hersteld zijn en hun eetstoorniservaring bewust en professioneel inzetten als begeleider of hulpverlener)
– Hulpverleners (psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, diëtisten, huisartsen, maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgers e.a.)

Door wie?
Marieke de Vrij: Spiritueel maatschappelijk raadsvrouw
Leonieke Terpstra: Kinderpsychiater
Suzanne Klabbers: Lichaamsgericht coach/therapeut en ervaringsdeskundige
Marleen Oosterhof: GZ-psycholoog en orthopedagoog

Marieke de Vrij heeft een inspiratie ontvangen voor deze dag m.b.t. één van de aspecten die meer aandacht behoeven bij anorexia en boulimia.

Zie over haar manier van werken: www.devrijemare.nl

Inspiratie
“Jezelf herkennen in wat je eet en hoe je je tot je eetgedrag verhoudt, is bewustzijnsmakend. Wie eetpatronen aanwendt om zichzelf te overtuigen in wat men meent dat de waarheid is rondom het eigen zelfbeeld, doet zichzelf menigmaal tekort. Anorexia en boulimia zijn voorbeelden die hiervan getuigen.”

“Wie voedselinname ziet als naargeestig tijdverdrijf, ontkent de waarde van voedsel als levend mechanisme ten dienste van geestelijk én fysiek welzijn van de mens.” 

“Hoe kan voedsel én voedselbereiding de mens aanzetten tot innerlijk ontzag voor het leven dat hij leidt, opdat hij wezensecht zichzelf herkent in dat wat hij tot uitdrukking wenst te brengen.”

“Hoe kan voedsel geestelijk doorwerken op de mens en hem fysiek ondersteunen?” 

Programma:
In de ochtend zijn er inleidende lezingen met vraagstellingen waar de huidige praktijkwetenschap nog geen antwoorden op heeft.
– Leonieke Terpstra: Waar loop je als behandelaar tegenaan?
– Suzanne Klabbers: Hoe draagt een ervaringsdeskundige bij aan het overwinnen van de angst en het (opnieuw) gaan bewonen van het lichaam?
– Marleen Oosterhof: Wat is er al bekend bij De Vrije Mare over dit onderwerp? – Marieke de Vrij: Schouwing als antwoord op de vraagstellingen van de inleidingen. 2

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge
Tijd: Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 85 of € 100 naar keuze en afhankelijk van inkomen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%. Zelf lunch meenemen. Vegetarische soep en koffie/thee inbegrepen.

Eetstoornis-patiënten met een familielid kunnen ook deelnemen met korting, tezamen voor € 125. Overleg even over het bedrag als er meer personen uit één familie komen. 

Aanmelden en informatie:
Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail, betrokkenheid op het onderwerp en welk bedrag u vermeld wilt zien op uw factuur.

De deelnemerslijst wordt een week van tevoren aan u gemaild, zodat u ook kunt carpoolen als u dat wenst.

 

Inspiratie – stiltedag ‘Goedgelovigheid mijden’

Op Vrijdag 16 februari a.s. vindt er weer een nieuwe Inspiratie – stiltedag plaats in Mantinge.
Als inspiratie staat dit keer centraal: Goedgelovigheid mijden

In de wereld wordt veel verhaald ten aanzien van zaken die gaande zijn of gaande zijn geweest.
Echter wie dieper luistert en aanhoort, bemerkt al snel dat veel van het gezegde, het gesprokene, geen waarheidsgrond bevat.
Hoe kan goedgelovigheid gemeden worden, dit ten bate van aannames die reëel zijn?
Hoe kan vanuit verstild aanwezig zijn, dieper doorschouwd worden de waarde van dat waarmee men uitstaat?
Hoe raak je thuis in waarnemingen voorbij de uiterlijke schijn?
Dat is waar deze dag over gaat.

Programma: Inspiratie en stilteoefeningen rondom het thema van de dag “Goedgelovigheid mijden”
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge
Tijd: Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 85,-,€ 100,- of € 125,- naar keuze en afhankelijk van inkomen. Zelf lunch meenemen. Vegetarische soep, koffie/thee gratis. Deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting.

Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, 06-45103327, info@ellenvanpelt.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.

Themadag ‘Adoptie keuze van de ziel?’

Zaterdag 10 maart 2018 organiseren wij een themadag:

Adoptie keuze van de ziel?

Van geboorte tot dood hebben we te maken met momenten waarop we een keuze maken over de richting die we nemen. Al deze keuzen dragen bij aan onze ontwikkeling. Wat als die weg al uitgestippeld is lang voordat we daar zelf menen een handje in te kunnen hebben? Wat als een persoonlijke levensreis al heel vroeg bestaat uit het loslaten van geboortegrond en geboorteouders? Kan dit een eigen keus zijn? Ingegeven door de wens tot verbinding met een andere cultuur, een andere tijd, een andere begaafdheid? Is er voor een adoptie kind gekozen? Of heeft het zelf een keuze gemaakt? Is er sprake van een zielsplan dat onze leerweg bepaalt?

 

Marieke de Vrij kreeg deze inspiratie:

Voor de geboorte is vaak al bekend bij de incarnerende ziel dat hij een tijdelijke woonplaats aangemeten heeft gekregen zodat er een afscheid later plaats vindt ten opzichte van de oorspronkelijke ouders en hun verblijfplaats. Wanneer vanuit zielsinstemming hierop gereageerd wordt, dan kan adoptie een vruchtbare aangelegenheid scheppen waarin uitwisseling plaatsvindt tussen het geadopteerde kind en de ouder(s) die zich hiervoor ter beschikking hebben gesteld vanuit de wens hiertoe.

Het geadopteerde kind neemt bewust of onbewust zijn oorspronkelijke ouders, hun bagage en zijn geboortegrond op zijn leerweg mee. Het wordt gevoed en begeleid door zijn nieuwe ouders. En staat in contact met hun bagage.

Marieke de Vrij: Wanneer een situatie als deze vanuit aanvaarding op zich genomen wordt, kan de samenkomst van energieën weldadig doorwerken op eenieder die met dit proces uitstaat.

 

Voor wie is deze dag?
Geadopteerde volwassenen, adoptieouders en hun naasten. Hulpverleners en overige geïnteresseerden.

Wie leiden deze dag?
Marieke de Vrij, spiritueel raadsvrouw. Zie voor een kennismaking met haar manier van werken en bijzondere fijnzintuiglijke vermogens: www.devrijemare.nl
Karin van Liemt, adoptieouder, tolk/vertaler en cultureel mediator
Marleen Oosterhof – van der Poel, GZ-psycholoog en orthopedagoog

Programma Adoptie keuze van de Ziel?
Ochtend:
 inleidende lezingen met uitwisselingen
Karin van Liemt: Verhaal in het teken van volgen zielsbestemming, oproep en synchroniciteit
Marleen Oosterhof: Wat is er al bekend bij De Vrije Mare over dit onderwerp?
Marieke de Vrij: Schouwing als antwoord op de vraagstellingen uit de inleidende lezingen
Middag: vervolg beantwoording van de vragen van de inleiders en gelegenheid tot vragen stellen door de aanwezigen

Locatie: Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge
Datum en tijd: Zaterdag 10 maart. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, tot 16.30 uur
Kosten:  € 75 p.p. Deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting. Gezinskorting in overleg.  Zelf lunch meenemen. Er is vegetarische soep en koffie/thee is gratis.

Aanmelden en informatie:
Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid op het onderwerp. De deelnemerslijst wordt een week van tevoren aan u gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.

Mare Dialoog – over leiderschap met Marieke de Vrij en Herman Wijffels

Mare Dialoog over leiderschap met Marieke de Vrij en Herman Wijffels 

Donderdag 29 maart van 13:30 tot 17:00 uur in Baarn

Welk nieuw leiderschap wordt gevraagd in een woelige wereld?

Er is een breed draagvlak aan het ontstaan voor nieuw leiderschap: natuurlijk leiderschap.
Een goede ontwikkeling maar dan rijst de vraag: Hoe mobiliseren we nieuw leiderschap?

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website www.maredialoog.nl

 

Bij veel leiders is het inzicht én de acceptatie aanwezig dat het duurzamer moet en dat we maatschappelijk toe zijn aan een volgende fase. We verwoorden het in vlammende visie-documenten. Maar hoe brengen we het vervolgens in de praktijk? Er is een discrepantie tussen nieuw beleid creëren en de implementatie ervan. De ‘visionaire’ leiders hebben vaak niet het talent om de praktijk vorm te geven. Als hun eerste plan klaar is, denken ze het liefst over het volgende plan. Ondertussen zijn de managers en medewerkers niet eens begonnen met de implementatie van het eerste beleidsplan. En voelen zich nog niet begeesterd genoeg om de visie op nieuwe wijze, passend bij de tijdsgeest, vorm te geven.

Natuurlijke leiders zijn in ruime mate aanwezig op de werkvloer, in buurten en verenigingen. Helaas wordt dit potentieel niet of onvoldoende herkend en benut. Managers moeten leiders worden, zodat zij verbroken verbindingen kunnen herstellen. Mensen vragen om begeestering en passen zich heus niet zomaar aan. Kortom, een mooie uitdaging!

De Mare Dialoog

Marieke de Vrij en Herman Wijffels gaan in dialoog met elkaar en met het publiek over deze ontwikkeling. Dit onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Marianne van den Anker. Hoe maak je de vertaling naar de praktijk? Met welk leiderschap? Hoe mobiliseer je leiderschap op alle lagen? Ze roepen op tot een integrale aanpak en een zuivere toekenning van waarde aan elk individu.

 

 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website www.maredialoog.nl