Doen - Workshops

Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.

Themadag en basisworkshop Naamsoefening o.l.v. Brigitte van Bourgonje

Beter in balans met de kracht van je naam
– Themadag Vrijdag 1 juni in Zeist
– Basisworkshop Zondag 10 juni in Zwolle
– Workshopserie 16 en 30 juni in Rotterdam
o.l.v. Brigitte van Bourgonje

 

– Ben jij op zoek naar meer balans, rust, vreugde in je leven?
– Wil jij meer helderheid in jezelf en je levensopdracht?
– Verlang je ernaar het unieke in jou tot expressie te brengen, maar je weet niet hoe?

De sleutel tot het antwoord is te vinden in jouw eigen naam. Door de manier waarop jouw naam uitgesproken is (wordt), zijn gaandeweg je leven allerlei indrukken aan je naam gaan kleven. Dit zorgt voor vertroebeling en onbewuste spanning op je naam, waardoor de klank van je naam, onvoldoende kan resoneren met wie jij in essentie bent.

 

‘Beter in balans met de kracht van je naam’ is een innerlijke ontwikkelingsweg waarin we vanuit stilte en oprechte aandacht werken met de lichaamsgerichte meditatie de Naamsoefening en stem-onthulling. Op een ervaringsgerichte wijze zet je stappen om door middel van je naam, jouw lichaam en eigen naam weer volledig te bewonen. Spelenderwijs ontdek je jouw naamsklank en leer je jezelf in balans te brengen met de kracht die in jouw naam verborgen zit.

 

Voor wie? Trainers, coaches, begeleiders van kinderen en degene die:
– hun eigen naam dieper willen ontdekken;
– de Naamsoefening willen leren en/of verdiepen;
– interesse hebben in stem-onthulling en de helende werking van (mede)klinkers;
– vage klachten hebben en/of vaak moe zijn zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak;
– moeite hebben met grenzen stellen en/of meer in contact willen komen met zichzelf en hun gevoelsleven.

1. Themadag Authentiek jezelf! – Vrijdag 1 juni in Zwolle

Naast het ‘Beter in balans met de kracht van je naam’ basisprogramma komen op deze themadag ook vragen aan bod als: wat is authentiek zijn? Hoe word je authentiek? Welke rol speelt het IK en je naam daarin.
Locatie: Studio Karbonkel, Steynlaan 28, 3701 EG ZEIST

Datum: vrijdag 1 juni 2018
Tijd: 11.00 – 16.30 uur
Prijs: € 115,- (exclusief lunch)

2. Basisworkshop Beter in balans met de kracht van je naam – Zondag 10 juni in Zwolle

Locatie: Kernklank, Schermerhornstraat 186, 8015 AC ZWOLLE
Datum: zondag 10 juni 2018
Tijd: 13.00 – 16.15 uur
Prijs: € 75,-

3. Workshopserie Beter in balans met de kracht van je naam

Locatie: AsmaraKlank, Trondheimpad 46, 3067 DM ROTTERDAM
Datum: zaterdag 16 en 30 juni 2018
Tijd: 13.00 – 16.15 uur
Prijs: € 75,- per workshop

 

Informatie & aanmelden: Brigitte van Bourgonje, 010-4209371, info@asmaraklank.nl, www.asmaraklank.nl
Vermeld bij het aanmelden graag je naam, woonplaats, telefoon en e-mail.
Deel-nemers van de Vrije Mare ontvangen 10% korting.

Verdiepingsdag Relaties spiritueel bekeken

  Verdiepingsdag donderdag 20 september 2018
Relaties spiritueel bekeken

Van zachtmoedigheid naar grootmoedigheid

 

Voor wie?
Iedereen die zich wil verdiepen in de verbetering van zijn relaties. Of het nu gaat om de relaties met je eigen (ex)partner, collega´s van het werk, je buren of vrienden. Elke relatie heeft je wat te zeggen als je het spiritueel bekijkt. Deze dag is een vervolg op de dag familierelaties van 8 mei. Wat zie je als je ontwikkelingsweg als je je verschillende relaties nader beschouwd?

Door wie?
Marieke de Vrij. Zie voor een kennismaking met haar manier van werken en bijzondere fijnzintuiglijke vermogens: www.devrijemare.nl

Inspiratie voor deze dag
Zachtmoedigheid betonen vraagt innerlijke afstemming telkens weer om het leven niet bevooroordeeld te belopen maar in afstemming met wat zich werkelijk wezenlijk toont. Wie diepgang mijdt om obstakels het hoofd te bieden, beweegt zich niet zachtmoedig voorwaarts. Wie in betrokkenheid zichzelf weerspiegeld weet middels gedragingen van anderen, kan zich verdiepen in wat het eigen zelf bekend maakt om zonder weerlegging anderen tegemoet te treden in onderzoek staand wat in hen dieper aangelegen actief is. Hoe kan zachtmoedigheid besluiteloosheid voorkomen terwijl wat wezenlijk nodig is geschiedt. Grootmoedigheid is het verlengde van dit thema want wie zich grootmoedig toont langdurig van aard terwijl innerlijk verzachting neergelegd wordt t.a.v. hen met wie men zich vertoont, schept een veld van wederkerigheid uiteindelijk waarin de zachte krachten de boventoon voeren. Wie zachtmoedigheid grootmoedig toont, maakt een wereld van verschil.

Programma: Lezing, schouwing en gelegenheid tot vragen stellen
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Tijd: 11.00 – 16.30 uur. Inloop vanaf 10.30 uur.
Kosten: € 75 of € 85 naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.

Aanmelden en informatie: Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail adres. Uw aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga

Bezield ouder worden – Tweedaagse verdiepingsbijeenkomst Oktober 2018

Bekomen van tegenslagen

In het leven dat u leidt zijn tegenslagen niet immer te vermijden. Tegenslagen bieden een opleiding aan om veerkrachtig te worden én te blijven na zaken die geschied zijn.
Hoe ga ik hierin secuurder met mijzelf overweg en leid ik mij voorbij tegenslagen naar vernieuwingsimpulsen toe?Hoe blijf ik vrij van indrukken die nadelig op mij inwerken opdat ik mijzelf niet verlies en mijzelf vrijwaarts nieuwe kansen aanbied.

Met andere woorden: Tegenslagen kunnen impressies van teleurstellingen uitlokken waarvan het moeilijk bekomen is. Ze zijn echter op een dieper niveau een leerschool om te oefenen evenwichtig te blijven en zonder oordeel. Dit op een wijze dat wat geschiedt is wel een extra oproep inhoudt inzet te plegen om veerkrachtigheid te behouden.
En daarnaast zonder veroordeling te beoordelen wat gaande is, binnen de beperktheid van de menselijke staat van zijn en wat in het collectief daarmee geschiedt. Hoe kan ík daarvanuit nieuwe impulsen activeren zonder naïviteitsgedrag en neem ik de vrijheid om innerlijk zelfstandig te blijven functioneren hierin?

Voor wie? Ouderen die voelen dat ze vanuit een toenemend bewustzijn de oproep ervaren om bezieling een belangrijke plek in hun leven te geven.

Door wie? Marieke de Vrij en Jules van der Veldt

Inhoud van deze tweedaagse:
Bezield Ouder Worden is een ontdekkingsreis voor persoonlijke groei, met praktische handaanreikingen en bewustzijnsvergroting, in contact met je diepere zelf.

Met een toenemend bewustzijn zal de oproep om vanuit bezieling voor je eigen kracht te gaan staan sterker gevoeld worden. Vrijgeven van eigen verworvenheden op een natuurlijke niet opleggende wijze is één van de essenties van deze levensfase.

Als je ouder wordt lijkt het ook tijd te zijn om je rugzak zo licht mogelijk te maken en alleen het essentiële verder mee te nemen. Je stelt jezelf mogelijk vragen als: Wat is dat dan voor mij? Kan ik vertrouwen op mezelf en mijn diepste weten?

De deelnemers helpen elkaar tijdens deze ontdekkingsreis door eigen beelden en gevoelens te delen. Ook door elkaar op basis van betrokkenheid en verwondering te bevragen en daarmee verdieping van inzicht en inspiratie te bereiken.

Programma:
Inleiding en verdieping door Marieke op het thema van de bijeenkomst aan de hand van de specifiek daarvoor vrijgegeven inspiratie. Op basis van vragen van de deelnemers verdere verdieping op de in de groep aanwezige thema’s.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge

Dagen en tijd:
woensdag 10 en donderdag 11 Oktober 2018

1e dag: inloop vanaf 10.30 uur en starten om 11 uur. Einde omstreeks 20.30 uur
2e dag: inloop vanaf 10.00 uur en starten om 10.30 uur. Einde omstreeks 16.30 uur

Kosten: € 275,- . Koffie, thee, 2 keer lunch en een warme maaltijd (op de 1e dag) inbegrepen. Exclusiefovernachting. Deze zelf te regelen.

Aanmelden en informatie: Patricia Pontier, 06-53584804.
Stuur een email met je naam, volledige adres en telefoonnummer(s) naar ppontier@xs4all.nl. Je krijgt dan een bevestiging van je aanmelding. We maken deze ontdekkingsreis met maximaal 18 deelnemers. Je aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

De lijst met de persoonlijke gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat je ook samen kunt reizen als je dat wenst.

Verdiepingsdag ‘Verbinding tussen Culturen’

Op donderdag 22 november organiseert De Vrije Mare een verdiepingsdag:

Verbinding tussen culturen

 

Voor wie?
Iedereen van de verschillende in Nederland wonende culturen die een bijdrage wil leveren aan de verbinding tussen de culturen. Nu bestaan er nog veel (voor)oordelen ten aanzien van elkaar die tot misverstanden en verwijdering aanleiding geven. In essentie zijn de verschillende culturen aanvullend op elkaar als men de onderlinge verschillen weet te waarderen.

 

Door wie?
Marieke de Vrij i.s.m. Marleen Oosterhof en Laila Meliani

 

Inspiratie voor deze middag

In de menselijke samenleving is samenwonen met gelijkgestemden menigmaal niet mogelijk in de mate die men zelf wenselijk acht. Wanneer culturele verschillen daarnaast invloed uitoefenen t.a.v. hoe men elkander ervaart en bejegent, dan kan het van wezenlijk belang zijn de verschillen te eren, te onderkennen en tegemoet te treden op een wijze die gelijkgestemdheid doet bereiken voor zover als mogelijk. Deze dag staat in het teken van verbroedering omdat dieper aangelegen in ieder mens de wens bestaat zich dieper verbonden te kunnen gedragen met wie hij feitelijk uitstaat. Verschillen worden in deze middag vereenvoudigd waardoor waarneming van elkaar makkelijker vlot en diepzinniger gevonden wordt.”

 

Programma:
• Inleidingen Marleen Oosterhof en Laila Meliani
• Lezing Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Donderdag 22 november 2018. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 75,- of € 85,- naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid bij het onderwerp. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.

De aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga.

Inspiratiedag ‘Met hart en ziel ouder worden’

Inspiratiedag ‘Met hart en ziel ouder worden’
Zaterdag 24 november 2018 

Sinds 2012 worden door De Vrije Mare jaarlijks 2-daagse bijeenkomsten ‘Bezield Ouder Worden’ (BOW) georganiseerd. Aanleiding daartoe was de behoefte van een aantal ouderen, in een kring van leeftijdsgenoten en onder begeleiding van Marieke de Vrij, in deze levensfase wezenlijke vragen beantwoord te krijgen.

Dit heeft veel deelnemers geïnspireerd de betekenis van hun leven als oudere te leren kennen door er met hart en ziel in te zijn.

De laatste tijd wordt schrijnend duidelijk hoeveel eenzaamheid er onder ouderen is. Hoeveel moeite veel ouderen hebben een antwoord te vinden op vragen over de waarde van het ouder worden door bijvoorbeeld stil te staan bij vragen als: Wat is de betekenis van de ouder wordende mens? Heeft dementie een diepere betekenis? Is er leven na de dood? Hoe zit het eigenlijk met de ziel?

Marieke heeft door haar bijzondere fijnzintuiglijke vermogens over deze en talrijke andere vragen veel nog niet bekende informatie vrij kunnen geven. Deze nieuwe informatie die de deelnemers aan deze bijeenkomsten veel verdieping, inspiratie en praktische handvatten heeft geschonken, verdient het om ruimer gedeeld te worden opdat veel meer ouderen er door geïnspireerd mogen worden.

Tijdens deze dag zal Marieke de reeds bestaande informatie over thema’s die aan de orde komen met nieuwe inspiratie aanvullen.

Inspiratie voor deze dag:

Wie innerlijk vervuld is van zinvolheid en betekenis, verdraagt de ouderdom niet als last maar als vol van betekenis die zijn voleinding vindt in het leven hier op aarde.

Verlies ondergaan en daardoor steeds dieper beseffen waartoe het leven leidt, maakt dat velen het ouder worden wankelmoedig betreden.

Wie daarom bezield de ouderdom wenst te betreden vanuit een innerlijk open gemoed, om te ervaren wat ouderdom bijdraagt aan het leven zelf, vindt inspiratie en medestanders op deze dag en veel inhoud ter verdieping

Wie begeleidt deze dag?
Marieke de Vrij, maatschappelijk raadsvrouwe. Zie voor een kennismaking met Marieke, haar manier van werken en bijzondere fijnzintuiglijke vermogens: www.devrijemare.nl

Programma in grote lijnen

Ochtend:
• ‘Persoonlijke’ presentatie van enkele deelnemers aan BOW over de betekenis van de door Marieke doorgegeven informatie voor hen zelf en hun leven als oudere.
• Marieke geeft aanvullingen op deze presentaties.
• Schouwing door Marieke: zij benoemt de thema’s die zij waarneemt in de groep aanwezigen.

Middag:
Centraal in de middag: Marieke gaat in op vragen van aanwezigen.

Locatie: Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN, Baarn
Datum en tijd: zaterdag 24 november 2018. Kerk open om 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, tot 16.30 uur.

Kosten:
• € 75 of € 65 afhankelijk van inkomen. Koffie, thee en (ook vegetarische) lunch inbegrepen.
• Bent u Deelnemer van De Vrije Mare dan krijgt u € 7,50 korting.
• Mochten de kosten voor u een belemmering zijn, neem dan per mail contact op met Hanneke Hoekstra/Anne Kool: methartenziel24nov@kpnmail.nl

 Inschrijven en vragen:
Inschrijven kan uitsluitend per mail bij Hanneke Hoekstra of Anne Kool: methartenziel24nov@kpnmail.nl . Zij reageren ook op de door u per mail gestelde vragen. Graag bij uw inschrijving vermelden: naam, adres, telefoon, e-mailadres.
Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op rekening NL38ABNA0499665791 t.n.v. J.L. Kool onder vermelding van ‘Hart en Ziel’.