Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.

4 Daagse retraite met de Naamsoefening in winters Sauerland

4-daagse retraite in het winterse Sauerland
donderdagmiddag 8 maart t/m zondagmiddag 11 maart


In balans blijven of komen door middel van naamsoefening-meditaties, ondersteunende handopleggingen en stiltewandelingen, onderlegden van Margriet Dings

  • Hoe blijf ik in staat goed voor mezelf te zorgen in een hectische tijd
  • Hoe blijf ik in verbinding met mezelf
  • Hoe ondersteun ik mezelf bij bepaalde processen die gaande zijn
  • Hoe blijf ik in aanvaarding met wat is
  • Hoe kom ik meer in contact met mijn essentie

 

In deze 4-daagse gaan we de kracht van de naamsoefening ervaren. Deze eenvoudige oefening, geïnspireerd door Marieke de Vrij, leert je om te allen tijde door middel van je naam in verbinding met jezelf te komen en blijven, in aanvaarding te staan met wie je bent en om in verbinding te blijven met jezelf in relatie tot de ander.

Via Handopleggingen ondersteun je belangrijke energetische centra in je lichaam. Hierdoor kun je betere centrering van jezelf ervaren, jezelf bemoedigen, je draagkracht vergroten en makkelijker processen loslaten.

Tijdens de stiltewandelingen kun je het opgedane dieper doorvoelen en oefenen om in stilte bij jezelf te blijven.

 

Data: Aankomst donderdagmiddag 8 maart rond 14 u, vertrek zondagmiddag 11 maart rond 14 u.

Locatie: We verblijven in centrum Savita in Winterberg- Niedersfeld (300 km van Utecht).

Verblijf: Tijdens je verblijf beschik je over een eenvoudige kamer met eigen badkamer en uitzicht op de glooiende heuvels van Sauerland.

Kosten: €299,- inclusief: 3 overnachtingen, 3 vegetarische maaltijden per dag, 3 maal begeleiding van de naamsoefening-meditatie en handopleggingen (elke ochtend) en 3 maal begeleiding van de stiltewandelingen (elke middag). Deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting.

In de resterende tijd kun je gebruik maken van de huiskamer, bibliotheek en de creatieve ruimte.
Vervoer is op eigen kosten (als je met de auto komt zijn winterbanden verplicht).

Voor vragen, informatie of aanmelden: info@margrietdingsnatuurlijk.nl, 06-45432363 of www.margrietdingsnatuurlijk.nl

 

Themadag ‘Adoptie keuze van de ziel?’

Adoptie keuze van de ziel?

Zaterdag 10 maart 2018 organiseren wij een themadag over adoptie.

Van geboorte tot dood hebben we te maken met momenten waarop we een keuze maken over de richting die we nemen. Al deze keuzen dragen bij aan onze ontwikkeling. Wat als die weg al uitgestippeld is lang voordat we daar zelf menen een handje in te kunnen hebben? Wat als een persoonlijke levensreis al heel vroeg bestaat uit het loslaten van geboortegrond en geboorteouders? Kan dit een eigen keus zijn? Ingegeven door de wens tot verbinding met een andere cultuur, een andere tijd, een andere begaafdheid? Is er voor een adoptie kind gekozen? Of heeft het zelf een keuze gemaakt? Is er sprake van een zielsplan dat onze leerweg bepaalt?

 

Marieke de Vrij kreeg deze inspiratie:

Voor de geboorte is vaak al bekend bij de incarnerende ziel dat hij een tijdelijke woonplaats aangemeten heeft gekregen zodat er een afscheid later plaats vindt ten opzichte van de oorspronkelijke ouders en hun verblijfplaats. Wanneer vanuit zielsinstemming hierop gereageerd wordt, dan kan adoptie een vruchtbare aangelegenheid scheppen waarin uitwisseling plaatsvindt tussen het geadopteerde kind en de ouder(s) die zich hiervoor ter beschikking hebben gesteld vanuit de wens hiertoe.

Het geadopteerde kind neemt bewust of onbewust zijn oorspronkelijke ouders, hun bagage en zijn geboortegrond op zijn leerweg mee. Het wordt gevoed en begeleid door zijn nieuwe ouders. En staat in contact met hun bagage.

Marieke de Vrij: Wanneer een situatie als deze vanuit aanvaarding op zich genomen wordt, kan de samenkomst van energieën weldadig doorwerken op eenieder die met dit proces uitstaat.

 

Voor wie is deze dag?
Geadopteerde volwassenen, adoptieouders en hun naasten. Hulpverleners en overige geïnteresseerden.

Wie leiden deze dag?
Marieke de Vrij, spiritueel raadsvrouw. Zie voor een kennismaking met haar manier van werken en bijzondere fijnzintuiglijke vermogens: www.devrijemare.nl
Karin van Liemt, adoptieouder, tolk/vertaler en cultureel mediator
Marleen Oosterhof – van der Poel, GZ-psycholoog en orthopedagoog

Programma Adoptie keuze van de Ziel?
Ochtend:
 inleidende lezingen met uitwisselingen
Karin van Liemt: Verhaal in het teken van volgen zielsbestemming, oproep en synchroniciteit
Marleen Oosterhof: Wat is er al bekend bij De Vrije Mare over dit onderwerp?
Marieke de Vrij: Schouwing als antwoord op de vraagstellingen uit de inleidende lezingen
Middag: vervolg beantwoording van de vragen van de inleiders en gelegenheid tot vragen stellen door de aanwezigen

Locatie: Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge
Datum en tijd: Zaterdag 10 maart. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, tot 16.30 uur
Kosten:  € 75 p.p. Deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting. Gezinskorting in overleg.  Zelf lunch meenemen. Er is vegetarische soep en koffie/thee is gratis.

Aanmelden en informatie:
Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid op het onderwerp. De deelnemerslijst wordt een week van tevoren aan u gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.

Mare Dialoog – over leiderschap met Marieke de Vrij en Herman Wijffels

Mare Dialoog over leiderschap met Marieke de Vrij en Herman Wijffels 

Donderdag 29 maart van 13:30 tot 17:00 uur in Baarn

Welk nieuw leiderschap wordt gevraagd in een woelige wereld?

Er is een breed draagvlak aan het ontstaan voor nieuw leiderschap: natuurlijk leiderschap.
Een goede ontwikkeling maar dan rijst de vraag: Hoe mobiliseren we nieuw leiderschap?

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website www.maredialoog.nl

 

Bij veel leiders is het inzicht én de acceptatie aanwezig dat het duurzamer moet en dat we maatschappelijk toe zijn aan een volgende fase. We verwoorden het in vlammende visie-documenten. Maar hoe brengen we het vervolgens in de praktijk? Er is een discrepantie tussen nieuw beleid creëren en de implementatie ervan. De ‘visionaire’ leiders hebben vaak niet het talent om de praktijk vorm te geven. Als hun eerste plan klaar is, denken ze het liefst over het volgende plan. Ondertussen zijn de managers en medewerkers niet eens begonnen met de implementatie van het eerste beleidsplan. En voelen zich nog niet begeesterd genoeg om de visie op nieuwe wijze, passend bij de tijdsgeest, vorm te geven.

Natuurlijke leiders zijn in ruime mate aanwezig op de werkvloer, in buurten en verenigingen. Helaas wordt dit potentieel niet of onvoldoende herkend en benut. Managers moeten leiders worden, zodat zij verbroken verbindingen kunnen herstellen. Mensen vragen om begeestering en passen zich heus niet zomaar aan. Kortom, een mooie uitdaging!

De Mare Dialoog

Marieke de Vrij en Herman Wijffels gaan in dialoog met elkaar en met het publiek over deze ontwikkeling. Dit onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Marianne van den Anker. Hoe maak je de vertaling naar de praktijk? Met welk leiderschap? Hoe mobiliseer je leiderschap op alle lagen? Ze roepen op tot een integrale aanpak en een zuivere toekenning van waarde aan elk individu.

 

 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website www.maredialoog.nl

De Vrije Mare dag voor deel-nemers en introducés

Vrije Mare Dag
zaterdag 7 april 2018

Tijdens deze 20e De Vrije Mare dag voor deel-nemers van De Vrije Mare zullen verdiepende ontwikkelingspoorten en het samen delen rondom onderstaande inspiratie centraal staan.

 

‘Ongeloof en geloof hebben in’ met betrekking tot zichzelf én de omringende wereld wisselen zich menigmaal af binnen dat wat de mens ontmoet. In onderzoek staand van al wat is, is het veelal niet eenvoudig zichzelf te hervinden. De toetsing, van realiteit én aanname van dat wat zich al of niet toont zowel in zichzelf als daarbuiten, is veelvragend. Hoe te komen tot een diepere zelfanalyse met behoud van onderzoeksdrang ten aanzien van al wat geschiedt in én om u heen?

Met andere woorden:
Wie zichzelf onvoldoende liefheeft binnen de wereld die hem omringt, kent daarmee te weinig standvastigheid in zichzelf in wat hij opmerkzaam is. Immers wie te weinig houvast ervaart aan zijn eigen natuurlijke eigenheid kan maar moeilijk de buitenwereld inschatten in wat zich daar wezenlijk afspeelt.

Het ochtendprogramma wordt verzorgd door Wim van Oort van DierenPerspectief. Het thema is: Veehouden vanuit verbinding, waarbij onder andere de documentaire ‘Dansen met gehoornde dames’ wordt getoond.

Datum: zaterdag 7 april

Programma en start:
Het ochtendprogramma van DierenPerspectief start om 10:00 uur
Het dagprogramma start om 13:00 uur en vanaf 12:30 bent u welkom, de koffie en thee staat klaar.

Locatie: De Ontmoetingskapel in Maarn, Kapelweg 45

Kosten: Voor deel-nemers en donateurs is de toegang gratis. Introducees betalen € 10,- per persoon. We nodigen je van harte uit om mensen uit jouw persoonlijke kring nader kennis laten maken met het werk van De Vrije Mare. Je kunt maximaal 2 nieuwe introducés meenemen.

Wil je je meteen opgeven, dan graag jouw deelname en de deelname van jouw introducés doorgeven via emailadres mooiebijeenkomsten@devrijemare.nl En anders per telefoon bij het secretariaat 075 – 63 505 86.

We hopen je te verwelkomen!

Onze hartelijke groet,
mede namens het bestuur van De Vrije Mare,

Lenie Belt & Linda de Wilt
Organisatoren Vrije Mare Dag

Bezield Ouder Worden – Tweedaagse verdiepingsbijeenkomsten April 2018

Inspiratietekst: Herstel van afgesloten gedragingen

Innerlijk u afgesloten gedragen om minder belasting te ervaren van wat er om u heen geschiedt, maakt dat ook ándere gevoelsstromen belemmeringen ervaren om zich openlijker te tonen.
Zo komt hartelijkheid in het gedrang.
Ook wordt het innerlijk zelfstandig functioneren minder actief, dat de basis is van wat men wezenlijk zélf in gedragingen kan omzetten.
Wanneer een mens zich realiseert dat afsluiting van het één ook afsluitingen op andere gebieden – in de natuurlijkheid van het eigen zijn – activeert, creëert hij bewust meer toegankelijkheid in zichzelf, om rust vanuit het eigen hart te versterken.
Wie zichzelf leert liefhebben bovenal, kan de wereld bezien én ontmoeten zonder ridicule gedragingen ten toon te spreiden.
Zo wees met uzelf en ontdoe u van belasting telkens weer, opdat uw geweten in reinheid overeind blijft, gewetensvol betrokken.

Met andere woorden: Zaken die geschieden, dichtbij of veraf, kunnen innerlijk belastend zijn. Daardoor kunnen mensen zich afzijdig opstellen en hun hart onder controle houden om zich niet met van alles en nog wat in te laten. Echter hoe kun je je hart open houden zonder in letterlijke zin op alles in te moeten gaan? Je hart afsluiten voor het ene, creëert immers ook zonder dat mensen daar bewust van zijn, afsluiting naar andere hartzaken toe.
Ons dit realiserend gaan we deze dagen aan de slag met hoe je jouw natuurlijke zelfliefde inzet om stabiel en standvastig overweg te kunnen gaan met al wat zich voordoet.
Hoe blijf je dus betrokken op wat zich voordoet op een wijze die je eigen zelf niet in het gedrang brengt?

 

Voor wie? Ouderen die voelen dat ze vanuit een toenemend bewustzijn de oproep ervaren om bezieling een belangrijke plek in hun leven te geven.

Door wie? Marieke de Vrij en Jules van der Veldt

Inhoud van deze tweedaagse:
Bezield Ouder Worden is een ontdekkingsreis voor persoonlijke groei, met praktische handaanreikingen en bewustzijnsvergroting, in contact met je diepere zelf.

Met een toenemend bewustzijn zal de oproep om vanuit bezieling voor je eigen kracht te gaan staan sterker gevoeld worden. Vrijgeven van eigen verworvenheden op een natuurlijke niet opleggende wijze is één van de essenties van deze levensfase.

Als je ouder wordt lijkt het ook tijd te zijn om je rugzak zo licht mogelijk te maken en alleen het essentiële verder mee te nemen. Je stelt jezelf mogelijk vragen als: Wat is dat dan voor mij? Kan ik vertrouwen op mezelf en mijn diepste weten?

De deelnemers helpen elkaar tijdens deze ontdekkingsreis door eigen beelden en gevoelens te delen. Ook door elkaar op basis van betrokkenheid en verwondering te bevragen en daarmee verdieping van inzicht en inspiratie te bereiken.

Programma:
Inleiding en verdieping door Marieke op het thema van de bijeenkomst aan de hand van de specifiek daarvoor vrijgegeven inspiratie. Op basis van vragen van de deelnemers verdere verdieping op de in de groep aanwezige thema’s.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge

Dagen en tijd:
woensdag 11 en donderdag 12 April 2018
woensdag 10 en donderdag 11 Oktober 2018

1e dag: inloop vanaf 10.30 uur en starten om 11 uur. Einde omstreeks 20.30 uur
2e dag: inloop vanaf 10.00 uur en starten om 10.30 uur. Einde omstreeks 16.30 uur

Kosten: € 275,- . Koffie, thee, 2 keer lunch en een warme maaltijd (op de 1e dag) inbegrepen. Exclusiefovernachting. Deze zelf te regelen.

Aanmelden en informatie: Patricia Pontier, 06-53584804.
Stuur een email met je naam, volledige adres en telefoonnummer(s) naar ppontier@xs4all.nl. Je krijgt dan een bevestiging van je aanmelding. We maken deze ontdekkingsreis met maximaal 18 deelnemers. Je aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

De lijst met de persoonlijke gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat je ook samen kunt reizen als je dat wenst.

Verdiepingsdag Familierelaties spiritueel bekeken

Verdiepingsdag Familierelaties spiritueel bekeken
Dinsdag 8 mei 2018

 

Voor wie?
Iedereen die zich wel eens verwondert over zijn eigen familiebetrekkingen. Waarom heb ik eigenlijk deze broer(s) en zus(sen)? Waarom heb ik deze ouders? Ligt er een zielskeuze aan ten grondslag? En zo ja, hoe kan ik mijn leerproces dan herkennen?

Door wie?
Marieke de Vrij. Zie voor een kennismaking met haar manier van werken en bijzondere fijnzintuiglijke vermogens: www.devrijemare.nl

 

Inhoud van deze dag
“Familierelaties zijn ogenschijnlijk niet bewust gekozen. Echter, voorbij deze dagelijkse realiteit, schuilt een wereld van verbindingen die ontstaan zijn vanuit vrijheid van zielskeuze in de onstoffelijke wereld.

Zielen reïncarneren en hebben wederzijdse afspraken gemaakt om hun levensinvulling te waarborgen. Volgordelijkheid binnen incarnatieplannen en verhoudingen tot elkander worden naar beste kunnen geënsceneerd om ieder rechtmatig tot steun te zijn in de leerprocessen die nodig zijn.

Hoe hier betekenisvol, naar beste kunnen, mee overweg te gaan tijdens het leven zelf, is waar deze verdiepingsdag overgaat.”

Programma: Lezing, schouwing en gelegenheid tot vragen stellen
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Tijd: 11.00 – 16.30 uur. Inloop vanaf 10.30 uur.
Kosten: € 75 of € 85 naar keuze en afhankelijk van inkomen inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie:
Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail adres.

Uw aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op
NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga.