Relaties aangaan, jezelf geven,
werkelijk open zijn in het verlangen naar meer,
maakt dat ontstaan kan
wat het hart reeds wetend in zich draagt.

Alleen ga je snel, samen kom je verder.

Een waardevol resultaat is natuurlijk als er andere talenten zijn die (aangesproken door een thema) met de inspiraties aan de slag gaan. En hun eigen inspiratie, inzichten en ervaring daaraan toevoegen. Of vanuit hun eigen inspiratie boeken hebben geschreven, die helemaal aansluiten bij ons gedachtegoed en ons daarbij hebben betrokken. Het is een wisselwerking. We zijn heel erg blij met al die talenten die op ons pad komen en we geven hen graag een podium. In dit hoofdstuk tref je een overzicht aan van die boeken. Daarnaast kun je hier enkele interviews lezen met mensen die de inspiraties in hun werk inzetten en hierover vertellen. En daarnaast tref je hier enkele inspiraties aan van Jules van der Veldt, een grote kracht binnen De Vrije Mare en partner van Marieke de Vrij. Hij organiseert eigen groepen, je ontmoet hem vaak als mede-moderator bij workshops. 

Lees

Ontdek de kracht van gezongen poëzie

Luister naar de betekenisvolle poëzie van Marieke de Vrij gezongen door Corma Ruijgrok.

De teksten en melodieën hebben voor Corma een persoonlijke betekenis en zijn gekoppeld aan ervaringen van aanwezigheid in het hier en nu en leven in overgave. Door deze cd’s vrij te geven, hoopt ze anderen te kunnen helpen in hun ontwikkeling en verwerkingsprocessen. De nummers zijn te beluisteren en te downloaden.
Geniet ervan!

De toekomst over leven

Met een voorwoord van Herman Wijffels

In de samenwerking tussen Jan de Dood en Marieke de Vrij is een visie ontstaan die de moeite waard is van ontmoeten. Beide waren zich al jaren geleden bewust van de komst van de wereldwijde crises en hebben van daaruit hun samenwerking vormgegeven om in zorgvuldigheid hun licht daarop te laten schijnen.

De vele crises kunnen niet afzonderlijk worden gezien, maar zijn wereldwijd onderdeel van grotere complexe veranderingen binnen onze samenleving. In deze context zijn duurzaamheid en circulariteit essentiële bouwstenen voor het in stand houden van het leefsysteem aarde als een omgeving waarin het leven nog vele generaties na ons kan floreren.

Samenwerken, samenhang en samenleven staan hierbij centraal. Het boek geeft naast een beschrijving van de diepere lagen van de crises en de veranderingen in de wereld, handvatten en mogelijkheden om de gewenste toekomst mede vorm te geven.

Hemelse Bewegwijzering

365 inspiraties uit het grote wetende veld. Opgetekend door Jules van de VeldtDeze inspiraties geven inzicht in onze menselijke (leer)processen en de wijze waarop we ermee kunnen omgaan. Een bundeling van teksten, die je op weg kunnen helpen bij de zoektocht naar innerlijke volwassenheid. Een uitnodiging tot zelfreflectie en om meer zicht te verkrijgen op je eigenheid. Een ware ontdekkingstocht naar je zielenleven en de mogelijkheden te groeien naar het volwassen wezen dat je in essentie bent. Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Elikser: www.elikser.nl en kost 24,50 euro.

Gratis PDF 'Opvoedingsproblemen 0-4 jarigen'

door Marleen Oosterhof – van der Poel

Deze gratis PDF wordt aangeboden door onze voorzitter Drs. Marleen Oosterhof-van der Poel (1950), orthopedagoog en GZ-psycholoog. Zij heeft een pioniersfunctie gehad in de methodiekontwikkeling (ortho)pedagogische thuisbegeleiding 0-12 jarigen in de jeugdgezondheidszorg in Friesland. Het boek bevat veel in haar begeleidingen getoetste inzichten van Marieke de Vrij die echt het verschil maakten.
Elk kind is een wonder en beloopt zijn eigen unieke levenspad. Als ouder(s) mag je het begeleiden, een hele taak waarbij je af en toe wel wat ondersteuning kunt gebruiken. Soms geef je teveel, soms te weinig sturing. Hoe bepaal je dit? Een kind heeft van nature genoeg veerkracht om dit aan te geven. Een opvoedingsprobleem is dus een soort graadmeter, een kans om even pas op de plaats te maken en een verandering in te zetten. Dit boek is een handleiding bij de meest voorkomende opvoedingsproblemen van 0-4 jarigen.

Lees

Gratis PDF 'Opvoedingsproblemen 4-12 jarigen'

door Marleen Oosterhof – van der Poel

Een gratis PDF ook van het boek opvoedingsproblemen 4-12 jarigen van Marleen Oosterhof – van der Poel. Marleen is orthopedagoog en GZ-psycholoog Het boek bevat haar dertig jarige praktijkervaring met opvoeden tot authenticiteit, mede ontwikkeld door haar jarenlange samenwerking met Marieke de Vrij. Het boek is weliswaar van 2013 maar actueler dan ooit.
Een kind wordt zich gaandeweg de basisschoolperiode bewust van zichzelf. Het identificeert zich met zijn opvoeders en leeftijdsgenootjes, wil erbij horen, maar bovenal niet afwijken. Het gevaar bestaat dat kinderen zich te veel aanpassen voordat ze hun eigenheid voldoende hebben leren waarderen, en dan kan het soms lang duren voordat ze weer zichzelf durven te zijn. Voor de opvoedingspraktijk van nu is het een grote uitdaging om de authenticiteit van ieder kind al van jongs af aan te stimuleren. Het boek helpt tevens een bewustwordingsproces op gang te brengen over de psychologische wetmatigheden die een rol spelen in de ontwikkeling van onze menselijke emotionele en sociale patronen. Veel inspiratie gewenst.

Lees

De kwaliteiten van Down

Meisje met roze bloem_DSIn toenemende mate leiden prenatale testen tot abortus als er sprake is van een ongeboren kind waarbij het Down Syndroom (DS) is vastgesteld. Vanuit De Vrije Mare willen wij een nuancering aanbrengen en een visie met u delen over de bijzondere gift van mensen die geboren zijn met het DS. Artikel in samenwerking met Tijdschrift Spiegelbeeld, auteur: Tinke Bak

Lees

Samenwerking met Henk Fransen

0-0-0-3DDe-betekenis-van-Kanker-Henk-Fransen-300-PX-1

“Alles wat ik over kanker heb geleerd is waardevol voor iedereen. Eigenlijk is het een boodschap voor de samenleving.”, aldus Henk Fransen. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland op congressen over preventie, gezondheid en kanker. Al jaren geeft hij tientallen lezingen en workshops voor beroepsverenigingen. Marieke en Henk werken op dit gebied graag samen. Lees hier het interview in TIJDschrift VRIJ. Kijk op zijn website voor zijn waardevolle werk: www.henkfransen.nl

 Lees

 

Interview met Marleen Oosterhof

Marleen-Oosterhof

ADHD spiritueel bekeken en regulier vertaald. Door Els Smit voor Het Vakblad van Natuurkundigen.

Lees

 

Interview met Johan Bontje

Johan_Bontje

‘Ik zet me in een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een meer liefdevolle maatschappij.’

Lees

 

Aanleren of Aanleg? Artikel van Wessel Ganzevoort.

Wessel-Ganzevoort

Tussen de woorden leven en leren zit een verschil van maar een letter. Dat is in overeenstemming met de mate van analogie tussen die twee woorden. Leven en leren zijn weliswaar niet synoniem, maar leren is wel de belangrijkste voorwaarde voor leven. Als we die opvatting nader willen toelichten, moeten we ons eerst afvragen wat we onder leren verstaan.

Lees

 

Interview met Sharona Ceha

Sharona Ceha Volhoudbaarheid als duurzaam perspectief, interview met Sharona Ceha, voorvrouw van de beweging ‘Nederland Kantelt, heeft een eigen bedrijf op het gebied van Duurzaamheid, Be Vital en werkt voor Urgenda.

 

 Lees

 

Interview met Mark Tichelaar

“Als je maakt dat de verticale verbinding in jezelf belangrijker is dan het behalen van resultaat in de buitenwereld en als je geen concessies doet aan wat je weet, zelfs als je er nadeel van kunt ondervinden, dan gebeurt er iets.”

 

Lees

 

Interview met Karel Noordzij

Karel Noordzij

‘Fair process betekent aandacht geven aan de mens, geen zendzittingen maar hoorzittingen houden, zorgen dat je hen betrekt bij de input voor de besluitvorming, ervoor zorgen dat ze zich erkend voelen en dat er zorg (care) voor hen is, maar op de grond van alle input als leider wel de beslissing zelf nemen’

Lees

 

Interview met Pim van Lommel

Pim-van-Lommel

“Mensen met een BDE zijn mijn grootste leermeesters in Zelfliefde” Tijdens zijn werk als cardioloog  luisterde Pim van Lommel naar de verhalen die mensen hem vertelden nadat ze na reanimatie weer in hun lichaam terugkeerden. Hij nam hen serieus. Op basis hiervan schreef hij zijn boek ‘Eindeloos Bewustzijn’.

Lees

 

Rup en de Vreemde Vogel.

Vrije Mare-webmaster Johanna Koelman, in het dagelijks leven creatief, ontwerper, filmmaker (en ook maker van deze website) heeft een kinderboekje getekend en geschreven. Helemaal passend wat er nu speelt. Een mooi cadeau voor de Sint of onder de kerstboom! Het boekje is te bestellen via johannakoelman-fanshop.nl

Wanneer ben je een vreemde? Als je anders bent dan de rest? Wat voor de één vreemd is, is voor de ander weer doodgewoon. Kan je eigenlijk wel echt een vreemde zijn? Of zit het vreemd zijn alleen maar in het hoofd van de ander? Want wat vindt die vreemde eigenlijk van jou? Ben jij in zijn ogen ook niet gewoon een beetje vreemd? Daarover gaat dit verhaal van Rup.

 

Interview met Marieke de Vrij in Tijdschrift Dura

Een interview met Marieke de Vrij in het blad Dura. Over de incarnatie van steeds meer hoge zielen, de boodschap van het Syndroom van Down en de fijnzinnige aanraking door therapeuten. Een boeiend interview dat aanleiding is geweest voor de verdiepende bijeenkomsten over: fijnzinnigheid ontwikkelen in beroepen waarbij aanraking centraal staat

Lees

CD - De kracht van Down

In het filmpje zingt Belinda de dochter van liedjes tekstschrijver Carla van der Veldt het lied ‘Stil Maar’. In het lied zingt een pasgeboren kindje met het syndroom van Down haar in verwarring gebrachte moeder geruststellend toe. De CD bevat 18 liedjes over de kracht en pracht van kinderen en volwassenen met het syndroom van Down geschreven en gecomponeerd door Carla en Paul van der Veldt, bekend als To Be & Opera Familia. De teksten zijn geschreven op basis van inzichten vrijgegeven door Marieke. Met deze liedjes wordt op zo’n liefdevolle, kunstzinnige en toegankelijke wijze de betekenis van deze mensen bezongen, dat het geen enkel hart onberoerd kan laten. De CD is te bestellen via de webshop.

downOpera-Familia-in-concert

Inspiraties van Jules van der Veldt

Jules-van-der-Veldt Jules van der Veldt (1952) werkt dagelijks samen met zijn partner Marieke de Vrij om, in contact staand met mens en maatschappij, de eigen innerlijke verantwoordelijkheid van het zielenleven in gemeenschapszin zichtbaar te versterken. Om mensen dagelijks op te roepen zielsecht te durven te leven, ook in verantwoording naar de plaats die zij vervullen in de maatschappij. Hij heeft reeds een tweetal boeken geschreven met geinspireerde teksten te weten: Waarachtig Leven en het boek Hemelse Bewegwijzering die ondersteunend zijn aan het eigen ontwikkelingsproces van de lezer. Om een indruk te krijgen hiervan hebben we een drietal inspiraties opgenomen die heel actueel zijn in deze tijd waar angst en onzekerheid ons probeert te vangen.

Vergankelijkheid

Lieve mens, wil beseffen dat alles vergankelijk is. Alle leed, alle zorgen, alle misvattingen, alle haat en onliefde, zij zijn vergankelijk in de tijd en in uzelf. Want u bent meer dan dat. Meer dan u kunt of wilt overzien. Bezie dan ook uw werken, uw relaties, uw bekommernissen en dat wat de wereld u spiegelt als een opgang naar uw eigen geestelijke bevrijding. Want zie, het aardse leven is vergankelijk, maar uw geest, uw geesteszijn is daar bovenstaand aan. Het is dan ook zaak om meer en meer uw geesteszijn voorop te stellen in de beschouwing van wat gaande is. Opdat u zult zien en weten dat in alles een andere waarheid rust daar waar in onwaarheden geschiedenis wordt geschreven . Zo, geef uzelf de rust én de ruimte om meer in ontmoeting te staan met uw ware eigen bron van voortgang. 

Treed voorbij uw angsten

Geweld, vertwijfeling en onsamenhangende aangelegenheden die zich voordoen zij zijn van alle tijden. Het is u gegeven om voorbij deze uiterlijkheden van schijnbare misstanden uzelf te blijven en te hervinden in uw geestelijk besef. Besef dat in alles de vergankelijkheid getoond en aanwezig is. Besef ook dat juist de dragers van angst en onbegrip de tijd van ware verandering verlengen. Wees daarom voorbij uw geraaktheid bij machte terug te keren naar volmaakte rust en mededogen, want velen weten niet beter en hebben voorbij de agressie en onvolmaaktheden zichzelf reeds verloren. Weet echter dat eenieder zichzelf zal tegen komen en wetende wordt wat hij zelf veroorzaakt heeft en de mogelijkheid gewaar zal zijn om zichzelf te keren. Want zie, de Liefde waakt over hem in alle dagen, tijden en tijdloosheid.  

Wegwijzen

Bevoel wat tot u komt. Laat u raken in uw hart. Sta uzelf toe om anders dan voorheen voorbij uw emoties te treden in het besef dat strijd, angst en vergelding geen oplossing bieden voor dat wat geheeld dient te worden. Zelfs bij het noodweer wat u ervaart. Bekrachtig uzelf als wegwijzer van vredelievendheid. Keer uw andere wang naar hen die u na staan, opdat zij kunnen ervaren wat recht en onrecht is. Wat vrede en vredelievendheid daadwerkelijk inhouden. Bezie zo uw gevoelens in dit weten, opdat tegenwicht u machtig wordt om ingezet te worden voorbij de beelden en gevolgtrekkingen van wat gaande is. Zo zij het gezegd.

Boek: Wij en Water van Gabriëlle Sutherland

Gabriëlle Sutherland (1960) is ambassadeur van water. Zij verdiept zich op wetenschappelijk en spiritueel gebied in water en onderzoekt bij voorkeur de minder bekende aspecten hiervan. Na jarenlange bevlogen zelfstudie is dit haar eerste boek waarin meerdere inspiraties van Marieke de Vrij zijn opgenomen Marieke de Vrij over Wij en Water:

Het boek Wij en Water van Gabriëlle Sutherland is een juweeltje geworden. Mijn inspiraties zijn daar prachtig in verwerkt en het boek ziet er bijzonder mooi uit!

Waar komt water oorspronkelijk vandaan? Bestaat water ook nog in een vierde verschijningsvorm? Gaat water de fossiele brandstoffen vervangen? Is het normaal dat ijs drijft? Welk water en hoeveel water heb jij nodig? Kan drinkwater als medicijn ingezet worden? Is het waar dat water informatie opslaat en wat zou dat betekenen? Hoe kan je water (weer) levenskrachtiger maken? Onze planeet is een blauw juweel in het universum. Het prachtige blauw van vloeibaar water. De schoonheid van water toont zich ook in wondermooie ijskristallen. De kracht van water benutten we voor onze energievoorziening. Wij vinden water heel gewoon maar dit kosmische goedje heeft curieuze eigenschappen en dankzij water kan leven floreren. Het aardse nat wordt echter ook ernstig aangetast en bedreigd. Dit rijk geïllustreerde boek vertelt over ons ‘levenselixer’ en ‘het bloed van de aarde’. Relatief onbekend maar belangwekkend wetenschappelijk onderzoek komt eveneens aan de orde. Een brede oriëntatie en nieuwe kijk op miraculeus water.

Waarachtig Leven

Jules van der Veldt ontvangt al vele jaren teksten vanuit het grote wetende veld. Deze ontvangen inspiraties zet hij op het wereldwijde web, waar ze door vele duizenden mensen worden gelezen. Ze geven inzicht in onze menselijke (leer) processen en de wijze waarop we ermee kunnen omgaan. De teksten die in dit boek zijn gebundeld, vormen samen een eenheid, een soort universele waarheid voor deze tijd. Bijzonder, maar ook confronterend voor de wijze waarop we ook vandaag nog met elkaar omgaan. Hoopvol ook, want we leven blijkbaar in een groot wereldwijd veranderingsproces gericht op een werkelijk betere wereld.
Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Elikser: www.elikser.nl en kost 17,50 euro.