Co-creatie | Aandacht voor Echt

Aandacht voor Echt

Vanuit co-creatie ontstaan de meest prachtige netwerken. Zo is medio 2004 Aandacht voor Echt ontstaan in samenwerking met stichting De Vrije Mare vanuit het verlangen van mensen om intervisie en begeleiding te krijgen op persoonlijke- en managementvraagstukken gerelateerd aan authenticiteit. Marieke had vele jaren intervisie gegeven bij Boer & Croon Management aan vele van hun consultants. Door de bezuinigingen die plaats vonden was daar op een gegeven moment geen plaats meer. Echter, ze werd gemist en vandaar het verzoek intervisies te herstarten buiten deze organisatie. Dit mondde uit in authenticiteitsverdiepingsbijeenkomsten van 2 opeenvolgende dagen per seizoen. Het is uitgegroeid tot uiteindelijk de stichting Aandacht voor Echt; een netwerk van mensen die ‘liefde in organisaties willen brengen’ en authenticiteit maatschappelijk willen uitdragen. Op dit moment bestaat het netwerk uit ruim 300 leden. Deze leden zijn afkomstig uit verschillende branches en o.a. werkzaam als adviseur, coach, directeur, hulpverlener, trainer en manager. Het zijn ‘dragers van verandering’ die authenticiteit voorop willen stellen door zichzelf niet groter of kleiner te maken dan ze werkelijk zijn. Door een balans te zoeken tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. En door regelmatig feedback te vragen aan gelijkgestemden.

Leden komen samen op bijeenkomsten (‘edities’) die rondom de seizoenswisselingen plaatsvinden en begeleid worden door Marieke de Vrij en Jules van der Veldt. Deze bijeenkomsten hebben ieder een eigen seizoensgerelateerd thema dat uitgediept wordt in relatie tot persoonlijke groei en authenticiteit. Ook zijn er netwerkdagen vanuit Aandacht voor Echt of komen leden bij elkaar in intervisie-bijeenkomsten. Er zijn daarnaast Aandacht voor Echt jongerendagen opgezet van 17 tot 30 jaar en kinderdagen.

Binnen Aandacht voor Echt krijgen dus de inspiraties over authentiek leven en werken, die je deels hier vindt, pragmatisch gestalte. En daar is De Vrije Mare heel erg blij mee en dankbaar voor.

Wat willen we bereiken?

Het Netwerk van Aandacht voor Echt wil zich gaan bewegen naar een netwerk van zielsverwanten, gebaseerd op de natuurlijke belevingsechtheid in mensen. Zij willen beantwoorden aan hun zielsopdracht. Zowel op een persoonlijk bewuste wijze in hun persoonlijkheidsstructuur, als wel binnen hun maatschappelijke werkzaamheden en de beroepen die men daar bezigt.

Het netwerk zal mensen, vanuit hun eigen innerlijke oproep, steeds meer in staat stellen op de bijeenkomsten, verbindingen te creëren die daar aan beantwoorden. Wanneer mensen met eenzelfde type innerlijk opdracht elkaar hierin kunnen aanvullen en versterken dan heeft dit een buitengewone positieve invloed op hun omgeving en op dat wat als noodzakelijk gezien wordt voor de voor ons liggende tijd.

Wat kan jij doen?

Je kunt je aanmelden bij het netwerk. Het netwerk staat open voor een ieder die zich aangetrokken voelt tot de essentie van dit netwerk: authenticiteitbevordering. Via een bekende die lid is van Aandacht voor Echt kun je geïntroduceerd worden. Ken je niemand, maak dan je interesse via de mail kenbaar: remkokoppe@aandachtvoorecht.nl

Je krijgt dan een (telefonisch) kennismakingsgesprek voor een wederzijdse verkenning.

Luister & Lees

Hieronder tref je nog meer informatie over het netwerk en authenticiteit.

Over authenticiteit en Aandacht voor Echt.

by Marieke de Vrij