Ongeduld is dat je jezelf niet duldt.
Bij ongeduld naar anderen duld je jezelf te weinig.

Dieren zijn medereizigers op ons pad.

Dit maakt dat wij hun bezielde aard serieus dienen te nemen en overeenkomstig daaraan met hen om dienen te gaan. Dieren nodigen ons uit een grote variatie van eigenschappen te ontmoeten die bijzonder van aard zijn en buitengewoon sterk ontwikkeld kunnen zijn, anders dan en aanvullend dan de menselijke aard.
Nu de verwondering naar dieren minder gemeen-goed is dan voorheen, daar wij zelf kunnen vliegen en versneld ons kunnen verplaatsen en ook de diepere wateren kunnen doorgronden, lijkt het alsof we de bezieling in dieren vergeten. Hoe dieren weer als bezielde wezens te ontmoeten met eigen behoefte en leefsferen, als mede-reiziger op ons pad is waar dit hoofdstuk over gaat.

Wat willen we bereiken?

Met de inspiraties en onze werkzaamheden willen we een constructieve bijdrage leveren aan het bevorderen van dierenwelzijn. We doen dit door:

  • De dialoog met betrekking tot het thema dierenwelzijn te verdiepen in relatie tot het wezen van dieren, hun betekenis voor de menselijke ontwikkeling, genetische modificatie, dierenrechten en leefomstandigheden.
  • Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor het thema dierenwelzijn door een interdisciplinaire benadering. Dierenwelzijn benaderen in relatie tot Volksgezondheid, Consumentengedrag, Bedrijfseconomische aspecten, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Ethiek, Overheidsbeleid, Onderzoek en Onderwijs.
  • Het aandragen van handelingsperspectieven én het bemoedigen van voorbeeldgedrag en dierenwelzijn-initiatieven.

We richten ons op dieren in de breedst mogelijke zin: dieren in de (intensieve) veehouderij, proefdieren, gezelschapsdieren, dieren in natuurgebieden, vissen en bijen.

Wat kan jij doen?

Solidariteitsgroep Dierenwelzijn

Onze ambities zijn groot. Naarmate meer mensen zich inzetten, kunnen we meer bereiken. We zijn op zoek naar betrokken mensen voor uiteenlopende bijdragen: het schrijven en redigeren van artikelen, het organiseren van studiedagen, provinciale contactpersonen en meedenkers over dierenwelzijn initiatieven. Maar ook mensen voor eenvoudige hand- en spandiensten. Ook geraakt en bereid om jouw kwaliteiten in te zetten?  Dan ben je van harte welkom bij de solidariteitsgroep Dierenwelzijn. Voor nadere informatie: mail naar onze ambassadeur Wim van Oort, contact@dierenperspectief.nl. Hij onderhoudt ook een website over dit onderwerp: www.dierenperspectief.nl

Lees Luister Deel

Hieronder tref je een paar artikelen, uitschrijvingen van lezingen en luisterfragmenten. Als je deel-nemer bent van De Vrije Mare heb je toegang tot en kan je grasduinen in meer inspiraties die door de jaren heen is vrijgegeven en artikelen. Dit wordt regelmatig weer aangevuld. Deel onderstaande artikelen gerust of verwijs mensen naar deze website, graag wel bronvermelding gebruiken. Hoe meer mensen meer weten en bewust zijn, hoe sneller vernieuwing van denken en doen tot stand komt. Zo gaan die dingen. We hopen dat je met een nieuwe bril naar onze medereizigers kijkt en je laat verwonderen!

Rattenplagen

Op boerderijen, maar ook in stedelijke gebieden, komen steeds meer ratten voor. Door hun snelle voortplanting zijn ze snel een plaag.

Bestrijding van plagen is niet eenvoudig. Het gebruik van gif is zeer dieronvriendelijk en bovendien voor particulieren verboden.

Wat zijn alternatieve methoden ter preventie en bestrijding van rattenplagen?

Lees

Dierenwelzijn in relatie tot vleeskwaliteit en gezondheid

Marieke de Vrij heeft in talloze lezingen aandacht besteed aan de relatie tussen dierenwelzijn en vleeskwaliteit én de relatie tussen vleesconsumptie en gezondheid. Een bloemlezing aan de hand van veel gestelde vragen

Lees

Pulsvisserij beter voor milieu en dier?

Marieke de Vrij: “Vissen hebben meerdere zintuigen die veel last ondervinden van de stroomstoten. Ze ervaren daardoor buitengewoon veel leed. Het schrikeffect van de stroomstoten die de vissen pulserend ontvangen leidt tot een totale verkramping van het ‘interne geledingensysteem’.

Lees

Overbevissing, een belasting voor het bioritme van vissen

Marieke de Vrij: “Dieren –in dit geval vissen- hebben een eigen bioritmesysteem. Het is van belang dieper in te voelen wat een goed moment is om te vissen. Je haalt het bioritmesysteem van een vis onderuit als je te frequent vist, te lang de visnetten over de bodem laat slepen of te langdurig met stroompulseringen werkt.

 

Lees

De gevolgen van intensieve visteelt voor paling en zalm

We weten nog maar heel weinig hoe vernuftig de schepping in elkaar zit. Daarom is het schokkend om te zien hoe overheersend we als mens vinden dat we ermee overweg mogen gaan, met de intensieve veehouderij en ook met viskwekerijen.

Lees

Gezelschapsdieren

We noemen huisdieren niet voor niets gezelschapsdieren. Ze zorgen voor aandacht en gezelschap, belangrijke menselijke behoeften. Maar in hoeverre kunnen wij huisdieren verstikken met onze menselijke aandacht, waardoor het dier niet dierwaardig kan leven, gezien zijn eigen soort?

Lees

 

Het levenseinde van een dier

Wat zijn de gevolgen van verschillende slachtmethoden voor een dier. Een dierenziel is ook geincarneerd in een stoffelijk lichaam en verdient het respect om ook dierwaardig geslacht te worden. Zeker waar een natuurlijk sterven voor de meeste dieren niet mogelijk is.

Lees

 

Dierenrecht 5:

Het recht op een zodanige leefsituatie,
dat het telepathisch contact van dieren
onderling niet overstemd en verstoord wordt.

Jezelf lerend opstellen ten aanzien van dieren

Alle karaktereigenschappen van dieren zijn op een onder bewust niveau ook in mensen aanwezig. Dieren spiegelen dat voortdurend. Mensen hebben dieren nodig om te komen tot een diepere substantiële kennis van het eigen zelf?

Lees

Wat de Q koorts ons wil vertellen

Door de wijze waarop wij met consumptiedieren overweg gaan ontwikkelen zich steeds meer ziektes. Dieren hebben een bepaald niveau van hoeveel andere dieren zij in hun naaste omgeving kunnen dulden. Daarin worden op dit moment grenzen overschreden voor alle diersoorten die als consumptiedieren worden gehouden.

Lees

Neonicotinoïden en de desastreuze invloed op planten, bijen en vogels

Neonicotinoïden zijn systemische middelen die ook door de plant zelf worden opgenomen. De plant maakt zichzelf als het ware van binnenuit giftig voor insecten die van de plant eten met alle gevolgen van dien voor bijen, hommels en andere bestuivende insecten en vogels die van de planten en zaden eten.

Lees

Dierenrechten

De rechten van dieren zijn essentieel voor het herstel van de intrinsieke waarde van het dier en het tot zijn recht laten komen van wezenskenmerken.

Spirituele rechten van dieren

Wij weten dat wij als mensen evolueren. De geest dient in een hogere mate van doorleving te geraken. Ook dieren hebben hun eigen evolutiegang, die zij als groepsgeest doorgaan. Staan we er ooit bij stil? Mogen zij evolueren of mogen ze degraderen van ons?

Lees

 Dierenrecht 1:

Het recht er wezenlijk te zijn.

Lees