Alles wat in jou verandert, 
dat verandert ook je omgeving.

Natuur & Milieu

Wanneer natuurwaarden aangetast worden, wordt indirect de waarden van alle levende wezens inclusief de mens van integriteit beroofd omdat verval optreedt binnen de waarnemingsvermogens en sensitiviteitsbeleving van mensen. De natuur dient om ademend te zijn, behoedend het vrije geestesleven en te spiegelen de aard van het wezen wat haar ontmoet. Wanneer natuur inboedt is er immer spraken van identiteitsverlies van omstanders (mensen, dieren, insecten) die in afhankelijkheid van de natuur hun leven leiden. Dit hoofdstuk brengt de samenhang in beeld en schept suggesties tot vernieuwing.

Wat kan je verwachten?
In onze digitale ‘boekenkast’ zitten artikelen en audio-fragmenten over bijvoorbeeld natuur, milieu, landbouw, tuinbouw, waterkering, aardschokken, CO2-opslag. Hieronder vind je al vast wat lees- en luisterwerk!

Wat willen we bereiken?

Met de inspiraties en onze werkzaamheden willen we een constructieve bijdrage leveren aan XX. We doen dit door:

  • De dialoog met betrekking tot het thema te verdiepen
  • Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak .
  • Het aandragen van handelingsperspectieven én het bemoedigen van voorbeeldgedrag

 

Tekst met Marieke doen, 7/8 augustus

Wat kan jij doen?

volgt

Lees Luister Deel

In dit hoofdstuk vind je een paar artikelen en geluidsopnames over onderwerpen zoals natuur en milieu (waterkering, aardschokken en CO2 opslag), land- en tuinbouw. Als je deelneemt aan De Vrije Mare, dan krijg je toegang tot en kan je grasduinen in meer kennis en inspiratie die door de jaren heen is vrijgegeven. Er wordt regelmatig aangevuld. Wil je onderstaande artikelen delen, dan kan dat natuurlijk! Delen is vermenigvuldigen, tenslotte. Vermeld je dan de bron?

Springtij 2019
Bijzonder om bij te zijn en hoe waardevol is het dat we de lezing van Marieke op onze website kunnen delen. We hebben de lezing ongemonteerd gelaten, zodat je helemaal het gevoel hebt, dat je er bij was.

Morgen is allang begonnen

by Marieke de Vrij | Lezing Springtij 2019

Q & A

by Marieke de Vrij | Lezing Springtij 2019

Verbonden door Water

In dit artikel voor TIJDschrift VRIJ neemt Gabi Sutherland ons mee naar enkele diepere inzichten over water, welke zijn vrijgeven door Marieke de Vrij. Auteur: Gabi Sutherland.

Lees

Artikel: Wie de natuur niet verankert in de samenleving haalt het bestaansrecht van de mens weg.
DVM-vierkantjes26Een artikel van Jelle de Jong, waarin hij aan de hand van diverse inspiraties van Marieke de Vrij over natuur in relatie tot de mens reflecteert op belangrijke gebeurtenissen in zijn eigen leven. Met concrete handaanreikingen over hoe de natuur je als mens kan ondersteunen.

 

Lees

Bijen en de zuiverheid van de ether

‘De bijen zijn onze barometer bij het bewaken van de zuiverheid van de ether’ Het vrije gedachtenveld van mensen wordt verstoord wanneer het etherveld vervuild is. Vervuiling die het fysieke lichaam van de mens aantast, kan uiteindelijk de mens ook psychisch in nood brengen.

 

Lees

Vlugschrift 1 Waterkering dijklichaam Petten-Camperduin

In 2004 ontving Marieke inspiraties over een op handen zijnde noodsituatie aan de Nederlandse kust die nog voorkomen kon worden bij het dijklichaam tussen Camperduin en Petten. Ze gaf nauwgezet aan wat er mis was, op specifieke plekken en in zeer detailleerde bewoordingen. Het netwerk werd ingeschakeld en er kwam bijstand van derden. Er vonden ontmoetingen plaats met o.a. Geo Delft en waterinstellingen. Haar vlugschriften gonsden in 2007 op vele plaatsen. Marieke en Jules werden op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontvangen. Haar gedetailleerde zienswijze en technische inzichten het probleem aangaande, werden uiteindelijk serieus genomen door het ministerie en andere belanghebbende partijen. Was er eerder gehandeld, was er wellicht veel geld bespaard. Terugkijken hoeft niet altijd, maar op dit project zijn we nog steeds trots. Zij heeft vanuit de betreffende instellingen geen financiële tegemoetkoming gekregen voor haar jarenlange inzet. Desondanks is zij opgelucht dat het huidige dijklichaam, die voor de oude dijk is neergelegd, een grotere stabiliteit waarborgt.

Hier lees je het eerste deel van 3 nieuwsbrieven/vlugschriften uit 2007.

Lees

Vlugschrift 2 Waterkering

Tweede van drie nieuwsbrieven/vlugschriften uit 2007 n.a.v. zeer alarmerende doorgevingen over (destijds) op handen zijnde noodsituaties aan de Nederlandse kust, o.a. bij Camperduin in Petten.

Lees

Vlugschrift 3 Risico's van CO2 opslag in Nederlandse ondergrond
Derde nieuwsbrief/vlugschrift uit 2007 n.a.v. zeer alarmerende doorgevingen over (destijds) op handen zijnde noodsituaties aan de Nederlandse kust, o.a. bij Camperduin in Petten, aangevuld met nieuwe inzichten over het gevaar van CO2 opslag in Nederland.

Lees