Alles wat in jou verandert, 
dat verandert ook je omgeving.

Natuur & Milieu

Wanneer natuurwaarden aangetast worden, wordt indirect de waarden van alle levende wezens inclusief de mens van integriteit beroofd omdat verval optreedt binnen de waarnemingsvermogens en sensitiviteitsbeleving van mensen. De natuur dient om ademend te zijn, behoedend het vrije geestesleven en te spiegelen de aard van het wezen wat haar ontmoet. Wanneer natuur inboedt is er immer spraken van identiteitsverlies van omstanders (mensen, dieren, insecten) die in afhankelijkheid van de natuur hun leven leiden. Dit hoofdstuk brengt de samenhang in beeld en schept suggesties tot vernieuwing.

Wat kan je verwachten?
In onze digitale ‘boekenkast’ zitten artikelen en audio-fragmenten over bijvoorbeeld natuur, milieu, landbouw, tuinbouw, waterkering, aardschokken, CO2-opslag. Hieronder vind je al vast wat lees- en luisterwerk!

Wat willen we bereiken?

Met de inspiraties en onze werkzaamheden willen we een constructieve bijdrage leveren aan XX. We doen dit door:

  • De dialoog met betrekking tot het thema te verdiepen
  • Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak .
  • Het aandragen van handelingsperspectieven én het bemoedigen van voorbeeldgedrag

 

Tekst met Marieke doen, 7/8 augustus

Wat kan jij doen?

volgt

Lees Luister Deel

In dit hoofdstuk vind je een paar artikelen en geluidsopnames over onderwerpen zoals natuur en milieu (waterkering, aardschokken en CO2 opslag), land- en tuinbouw. Als je deelneemt aan De Vrije Mare, dan krijg je toegang tot en kan je grasduinen in meer kennis en inspiratie die door de jaren heen is vrijgegeven. Er wordt regelmatig aangevuld. Wil je onderstaande artikelen delen, dan kan dat natuurlijk! Delen is vermenigvuldigen, tenslotte. Vermeld je dan de bron?

Verbonden door Water

Water is de allesverbindende factor op aarde. Door het element water zijn wij saam-horig. We zijn saamhorig met moeder aarde, het plantenrijk, het dierenrijk en onderling. In dit artikel gaan Gabi Sutherland en Marieke de Vrij in op de diepere inzichten over water en delen daarbij veel praktische tips.

Lees

 

Bijen en de zuiverheid van de ether

De bijen zijn onze barometer bij het bewaken van de zuiverheid van de ether. Het vrije gedachtenveld van mensen wordt verstoord wanneer het etherveld vervuild is. Vervuiling die het fysieke lichaam van de mens aantast, kan uiteindelijk de mens ook psychisch in nood brengen.

Lees

Natuur en de samenleving

DVM-vierkantjes26Een artikel van Jelle de Jong, waarin hij aan de hand van diverse inspiraties van Marieke de Vrij over natuur in relatie tot de mens reflecteert op belangrijke gebeurtenissen in zijn eigen leven. Met concrete handaanreikingen over hoe de natuur je als mens kan ondersteunen.  

Lees

Vlugschrift over waterkering in Petten.

In 2004 ontving Marieke de Vrij inzichten en boodschappen over een op handen zijnde noodsituatie aan de Nederlandse kust die nog voorkomen kon worden bij het dijklichaam tussen Camperduin en Petten. Ze beschreef nauwgezet wat er mis was aan de hand van de indringende beelden die ze had waargenomen.

Lees

 

Vlugschrift Waterkering 2 2007

 

 

 

 

Tweede van drie nieuwsbrieven/vlugschriften uit 2007 n.a.v. zeer alarmerende doorgevingen over (destijds) op handen zijnde noodsituaties aan de Nederlandse kust, o.a. bij Camperduin in Petten.

Lees

Vlugschrift Waterkering en CO2 opslag 3 2007

Derde nieuwsbrief/vlugschrift uit 2007 n.a.v. zeer alarmerende doorgevingen over (destijds) op handen zijnde noodsituaties aan de Nederlandse kust, o.a. bij Camperduin in Petten, aangevuld met nieuwe inzichten over het gevaar van CO2 opslag in Nederland.

Lees

Audio fragment over aardschokken in Noord-Nederland.

by Marieke de Vrij