Op vrijdag 8 en zaterdag 9 september vond in het Vrije veld in Mantinge de vierde editie van Aandacht voor Echt voor jongvolwassenen plaats. Deze jaarlijks terugkerende tweedaagse wordt door de groep inmiddels omschreven als ‘een prettig soort APK-beurt’. De zaken die in vorige jaren werden aangeboord hebben in de groep over het algemeen hun beslag gekregen en hebben al geleid tot vele veranderingen: zowel innerlijk, waardoor ze meer en meer authenticiteit aan de dag kunnen leggen, als uiterlijk door bijvoorbeeld veranderingen van baan of woonomgeving.
Dit jaar werd specifiek ingegaan op zaken als onzekerheid en overbezet zijn. Hoe kun je trouw blijven aan je eigen belevingsveld wanneer je je overstemd voelt door het vele dat op je afkomt, de meningen van anderen, de vluchtigheid van contacten? Hoe vind je een evenwicht tussen het in contact staan met anderen en de rust en stilte in jezelf bewaken? Naast deze onderwerpen was er ruimschoots tijd voor het stellen van persoonlijke vragen. Voor wie belangstelling heeft zich bij deze groep aan te sluiten: houd de agenda in de gaten. Ieder jaar in september is er een nieuwe editie. Nieuwkomers zijn welkom!

Leestip: wil je meer leren over een manier om trouw aan je eigen belevingswereld te blijven, lees dan het boek over De Naamsoefening ‘Ik beken mijn naam’  of volg een workshop over deze eenvoudige maar krachtige oefening.

Share This