Jan de Dood

 

Wat doe je voor De Vrije Mare?
In de jaren negentig was ik lid van het bestuur van Stichting De Vrije Mare. In die jaren startte ik ook, samen met Marieke, het project De Toekomst van een Wezenlijk Waardevast Bestel.  In 2009 publiceerden wij samen een boekje met deze titel. De Engelstalige versie staat nu zelfs op de “lees site” van de Europese Commissie. Nu ben ik lid van de Raad van Advies, en is de vriendschap met Marieke en Jules de basis voor allerlei ‘ad hoc’ activiteiten en contacten.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Lid van de Directie van de Rabobank Kop van Noord Holland. Daarnaast adviseer ik diverse maatschappelijke, politieke en commerciële organisaties.

Wil je verder nog iets vertellen?
Het contact met alle betrokkenen bij De Vrije Mare (speciaal natuurlijk Marieke), heeft mijn leven, in de goed zin van het woord, echt ‘rijker’ gemaakt.