Nieuwe artikelen en audiofragmenten op deze website

Maart 2017

• Artikel Euthanasie en de Ziel (voor Spiegelbeeld Magazine) – Lichaam en Ziel – Ziel (achter login)

• Audio Bezield Ouder Worden – Mens Zijn (achter login)

• Artikel Bezield Ouder Worden in deze tijd – Mens Zijn (voor login)

• Poezie Bezield Ouder Worden – Mens Zijn (voor login) en Mens Zijn – Persoonlijke Ontwikkeling (achter login)

• Audio: Mare van de Maand – Maart – Mare van de Maand (achter login)

 

Februari 2017

• Artikel ‘De nieuwe oudere’ – Mens Zijn – Persoonlijke Ontwikkeling (achter login)

Jaarboodschap 2017 van Marieke de Vrij (voor login)

 

December 2016

• TV registratie van de Mare Dialoog tussen Marieke de Vrij en Herman Wijffels – Mens zijn / Bezield Leiderschap

• Artikel over de Kwaliteiten van Down door Tinke Bak – Lichaam en Ziel

• Audio fragment – Ouderschap in relatie tot volwassen kinderen – Mens zijn / Kind en Jeugd

• Nieuw artikel over ‘Hoe is uitbreiding van dementie te voorkomen’ – Lichaam en Ziel