Februari 2018

• Artikel geschreven voor Spiegelbeeld, spirituele dimensies achter dementie, Lichaam en Ziel – Diverse Ziektes (achter login)
• Mare van de Maand Februari – Mare van de Maand (achter login)

 

Januari 2018

• Verslag van de 3e Verdiepingsdag Stervensbegeleiding – Lichaam en Ziel – Ziel (achter login)
• Mare van de Maand Januari – Mare van de Maand (achter login)
• Nieuwe gezichten bij de mensen van De Vrije Mare
• Briefwisseling met het Ministerie van Volksgezondheid over orgaandonatie – Laatste Nieuws (voor login) en zie ook Lichaam en Ziel – Orgaandonatie (achter login)

 

December 2017

• De nieuwe agenda voor 2018 staat op de website – Agenda
• Mare van de Maand December – Mare van de Maand (achter login)

 

November 2017

• Verslag van de 2e verdiepingsdag Stervensbegeleiding, over vroeg of juist oud sterven en angst voor het stervensproces – Lichaam en Ziel – Ziel (achter login)
• Artikel – Verslaving spiritueel bekeken – Lichaam en Ziel – Zelfzorg (achter login)
• Uitgelicht: Oefening om in balans te blijven – Mens Zijn – Persoonlijke ontwikkeling (achter login)
• Mare van de Maand November – Mare van de Maand (achter login)

 

Oktober 2017

• Inspiratie ‘Herinneren van het weten’  – Mens zijn – Persoonlijke Ontwikkeling (achter login)
• Een nieuw thema toegevoegd! Bezield Ouder Worden heeft nu een eigen pagina gekregen met nieuwe artikelen en audio fragmenten en er volgt nog meer! – Mens zijn – Bezield Ouder Worden (achter login)
• Mare van de Maand Oktober – Mare van de Maand (achter login)

 

September 2017

• Mare van de Maand September – Mare van de Maand (achter login)
• De Vrije Mare Werkersdag – 24 november – Agenda
• 4e Verdiepingsdag Stervensbegeleiding – Agenda
• Artikel – De incarnatie van de Ziel – Lichaam en Ziel (achter login)

 

Augustus 2017

• Artikel –  Positief inspelen op je levensloop; omgaan met wisselvalligheden in je gemoed – Mens Zijn – Persoonlijke ontwikkeling (achter login)
* Workshop – Nieuwe Oefen-avonden Naamsoefening – Utrecht/Tienhoven – 11 september, 2 en 23 oktober – Agenda
• Audio – Mare van de Maand Augustus – Mare van de Maand (achter login)

 

Juli 2017

• Artikel, Jongeren en alcohol, seks en drugs – Mens Zijn – Kind en Jeugd (achter login)
• Poëzie – ‘Echtheid’ – Mens Zijn – Persoonlijke Ontwikkeling (achter login)
• De agenda voor het nieuwe jaar is bepaald, inhoudelijke informatie volgt nog! – Agenda

 

Mei – Juni 2017

• Euthanasie in relatie tot de ziel – Artikel voor Spiegelbeeld Magazine – Lichaam en Ziel (voor login)
• Artikel Euthanasie  in relatie tot de ziel voor Spiegelbeeld Magazine én een verdiepend artikel over euthanasie Lichaam en Ziel-ziel (achter login)

• Artikel ‘Hoe burn out, midlife crisis of vermoeidheid te doorbreken’ – Lichaam en ziel -zelfzorg (achter login)

• Belangrijke boodschap over de diagnose autisme – Lichaam en Ziel (voor login) en hier klikken om het artikel achter login te lezen

 

April 2017

• Audio – Mare van de Maand April – Mare van de Maand (achter login)

 

Maart 2017

• Audio Bezield Ouder Worden – Mens Zijn (achter login)

• Artikel Bezield Ouder Worden in deze tijd – Mens Zijn (voor login)

• Poezie Bezield Ouder Worden – Mens Zijn (voor login) en Mens Zijn – Persoonlijke Ontwikkeling (achter login)

• Audio: Mare van de Maand – Maart – Mare van de Maand (achter login)

 

Februari 2017

• Artikel ‘De nieuwe oudere’ – Mens Zijn – Persoonlijke Ontwikkeling (achter login)

Jaarboodschap 2017 van Marieke de Vrij (voor login)

 

December 2016

• TV registratie van de Mare Dialoog tussen Marieke de Vrij en Herman Wijffels – Mens zijn / Bezield Leiderschap

• Artikel over de Kwaliteiten van Down door Tinke Bak – Lichaam en Ziel

• Audio fragment – Ouderschap in relatie tot volwassen kinderen – Mens zijn / Kind en Jeugd

• Nieuw artikel over ‘Hoe is uitbreiding van dementie te voorkomen’ – Lichaam en Ziel